กรมสุขภาพจิต เปิดห้องฝึกบูรณาการประสาทความรู้สึกสำหรับเด็กทุกกลุ่มวัย พร้อมมอบของขวัญวันเด็กแด่เด็กคนพิเศษ

กรมสุขภาพจิต เปิดห้องฝึกบูรณาการประสาทความรู้สึกสำหรับเด็กทุกกลุ่มวัย พร้อมมอบของขวัญวันเด็กแด่เด็กคนพิเศษ
วันนี้ (6 มกราคม 2565) เวลา 08.30 น. แพทย์หญิงอัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรมค่ายเสริมสร้างพลังรัก ฝ่าวิกฤต ภายใต้โครงการฝากใจ ให้เราดูแล 
จากนั้น อธิบดีกรมสุขภาพจิต พร้อมด้วย แพทย์หญิงมธุรดา สุวรรณโพธิ์ ผู้อำนวยการสถาบันราชานุกูล และคณะผู้บริหาร มอบถุงของขวัญวันเด็ก สำหรับเด็กคนพิเศษ โดยการสนับสนุนจากภาคีเครือข่ายและขอขอบคุณผู้สนับสนุนของขวัญวันเด็ก ได้แก่ดร.ชนัญกร สุวรรณชื่น, คุณกฤชพล อภิรักษ์โยธิน (พี่เสือ ทอรัส), คุณศรัณย์ ศรีมาโนชญ์ ,ศิลปินนักแสดง และรับมอบเงินบริจาคจากคุณยาซูโอะ อาทิตย์เรืองสิริ ประธานกลุ่มบริษัท ฮิดากาโยโก เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด สำหรับการจัดกิจกรรมวันเด็กสถาบันราชานุกูล จำนวน 300,000 บาท และบริษัท ดัชมิลล์ จำกัด สนันสนุนนมเปรี้ยวพร้อมดื่ม จำนวน 768 ขวด รวมเป็นถุงของขวัญสำหรับคนพิเศษ จำนวน 402 ถุง ทั้งนี้ เป็นกลุ่มเด็กที่มีความบกพร่องทางพัฒนาการและสติปัญญาที่รับบริการบำบัดรักษาและส่งเสริมพัฒนาการของสถาบันราชานุกูลทั้งแบบออนไลน์และออนไซต์  โดยภายในงานได้มีการแสดงดนตรีไทย โดย น้องช่อแก้ว นางสาวชนิตา ธรรมธัชพิมล, การบรรเลงแซ็กโซโฟน โดยน้องแฮมมี่ นายจิตติภัทร ทองประเสริฐ ณ หอประชุมพลานามัย สถาบันราชานุกูล 
พร้อมกันนี้อธิบดีกรมสุขภาพจิต เป็นประธานในพิธีเปิดห้องฝึกการบูรณาการประสาทความรู้สึก (Sensory Integration Room) และเยี่ยมชมหน่วยบริการฉีดวัคซีน COVID-19  ณ อาคารผู้ป่วยนอกใหม่ สถาบันราชานุกูล
---------------------
ข่าวประชาสัมพันธ์กรมสุขภาพจิต 
Press Releases
กรมสุขภาพจิต เปิดห้องฝึกบูรณาการประสาทความรู้สึก สถาบันราชานุกูล เพื่อเสริมสร้างพัฒนาการและลดความบกพร่องด้านประสาทความรู้สึกในเด็กทุกกลุ่มวัย พร้อมร่วมมือกับภาคีเครือข่ายจัดถุงของขวัญวันเด็กแด่เด็กคนพิเศษที่อยู่ระหว่างการเข้ารับการรักษาและส่งเสริมพัฒนาการ หวังเสริมสร้างพลังใจให้แก่เด็กที่มีความบกพร่องทางพัฒนาการและสติปัญญา มุ่งช่วยลดปัญหาทางอารมณ์และสร้างกำลังใจให้กับผู้ปกครองในการใช้ชีวิตและดูแลลูกในช่วงสถานการณ์โรคระบาดนี้ได้ 
แพทย์หญิงอัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวว่า ห้องฝึกบูรณาการประสาทความรู้สึก หรือ Sensory Integration Room ที่ได้ดำเนินการเปิดวันนี้ จะเป็นประโยชน์ในการลดความบกพร่องของกระบวนการบูรณาการประสาทความรู้สึกในเด็ก ซึ่งความบกพร่องเหล่านี้เป็นสาเหตุของปัญหาต่าง ๆ เช่น เด็กดื้อต่อต้าน เด็กที่มีความเกียจคร้าน เด็กขี้อาย ที่อาจถูกมองข้ามไป โดยการฝึกบูรณาการประสาทความรู้สึกนี้จะสามารถช่วยแก้ปัญหาด้านสมาธิและการควบคุมตนเองได้ในรูปแบบของการทำกิจกรรมต่าง ๆ ในห้องฝึกการบูรณาการประสาทความรู้สึก ห้องฝึกนี้มีความพิเศษโดยมีการออกแบบและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ในการฝึกที่มีความเฉพาะทาง เป็นการจัดสิ่งแวดล้อมเพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา เน้นการจัดพื้นที่ที่เป็นสัดส่วนตามลักษณะของเด็กและส่งเสริมการรับความรู้สึกพื้นฐานที่หลากหลาย ภายในพื้นที่บริการประกอบด้วย 1.ห้องสังเกตการณ์ เป็นส่วนรอคอยสำหรับผู้ปกครองและต้อนรับผู้ศึกษาดูงาน 2.ห้องประเมิน 3.ห้อง Adventure room เป็นห้องที่มีสีสันสดใสและอุปกรณ์ส่งเสริมการรับความรู้สึกพื้นฐานให้เกิดการเคลื่อนไหวเพื่อลดแรงขับที่มีมากเกินไปผ่านการเล่นเกมตามกติกา เพื่อเพิ่มการควบคุมตนเองและการทรงตัว  4.Snoezelen (white room) เป็นห้องแสดงสีเสียงที่นุ่มนวลอ่อนโยน ให้ความรู้สึกสงบสุขและผ่อนคลาย เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การฝึกด้านรับรู้ การเรียนรู้และสมาธิในการทำงาน และ 5.Optic music room เป็นห้องฝึกการวางแผนเคลื่อนไหวและการรับรู้ทางสายตา โดยใช้เกมและกิจกรรมดนตรีเป็นสื่อ เพื่อให้เด็กเกิดการพัฒนาด้านการรู้คิด การปรับตัวอย่างเหมาะสมในการเล่นและการเรียนรู้ในห้องเรียน 
แพทย์หญิงอัมพร กล่าวเพิ่มเติมว่า ในวันนี้กรมสุขภาพจิตยังได้ร่วมกับภาคีเครือข่าย จัดถุงของขวัญวันเด็กแด่เด็กคนพิเศษที่อยู่ระหว่างการเข้ารับการรักษาและส่งเสริมพัฒนาการ หวังเสริมสร้างพลังใจให้แก่เด็กที่มีความบกพร่องทางพัฒนาการและสติปัญญา และเป็นกำลังใจให้ผู้ปกครองและผู้ดูแลฝ่าฟันวิกฤติการแพร่ระบาดของโควิด 19 ไปได้ ทั้งนี้ยังมีการจัดกิจกรรมค่ายเสริมสร้างพลังรักฝ่าวิกฤต ภายใต้โครงการฝากใจ ให้เราดูแล ให้แก่ครอบครัวผู้ป่วยกลุ่มที่ได้เข้ารับการบำบัดรักษาและส่งเสริมพัฒนาการอย่างต่อเนื่อง ส่วนในด้านของการดูแลให้บริการฉีดวัคซีนคิด-19 สำหรับกลุ่มที่มีความบกพร่องทางพัฒนาการและสติปัญญานั้น กรมสุขภาพจิตได้ดำเนินการไปทั้งสิ้นกว่า 30,000 ราย โดยเปิดให้ผู้รับบริการกลุ่มนี้สามารถเข้าถึงบริการได้อย่างสะดวกที่สุด
กรมสุขภาพจิตมีเป้าหมายในการบริการบำบัดรักษาและสร้างต้นแบบการให้บริการด้านการส่งเสริมพัฒนาการเด็กที่มีพัฒนาการล่าช้าและการส่งเสริมด้านสติปัญญาและอารมณ์ แบบครบวงจรและครอบคลุมตามสถานการณ์ปัญหาของเด็กที่พบในปัจจุบัน และควบคุมดูแลการโดยทีมสหวิชาชีพที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะ โดยเปิดให้บริการแก่เด็กที่มีความต้องการพิเศษและประชาชนทั่วไป  ซึ่งผู้ที่สนใจสามารถติดต่อเข้ารับบริการได้ที่ สถาบันราชานุกูล 02 248 8900 ต่อ 70510 ในวันและเวลาทำการอีกด้วย
#วันเด็กแห่งชาติ2565 #สถาบันราชานุกูล #กรมสุขภาพจิต

  View : 105

Tags: วันเด็กแห่งชาติ2565 ห้องฝึกบูรณาการประสาทความรู้สึก มอบของขวัญวันเด็กแด่เด็กคนพิเศษ


เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง


 วันนี้ 653
 เมื่อวาน 4,244
 สัปดาห์นี้ 54,284
 สัปดาห์ก่อน 17,142
 เดือนนี้ 109,703
 เดือนก่อน 73,451
 จำนวนผู้เข้าชม 2,574,927
  Your IP : 75.101.211.110