แจ้งเรื่องร้องเรียน

หลักเกณฑ์ในการรับเรื่องร้องเรียนของสถาบันราชานุกูล

 1. ต้องใช้ถ้อยคำหรือข้อความที่สุภาพ และต้องมีรายละเอียดข้อมูลต่อไปนี้
  • วัน เดือน ปี
  • ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล์ที่สามารถติดต่อถึงผู้ร้องเรียนได้
  • ต้องระบุข้อเท็จจริง หรือ พฤติการณ์ของเรื่องที่ร้องเรียนได้อย่างชัดเจนว่าได้รับความเดือดร้อน หรือมีความเสียหายอย่างไร ต้องการให้แก้ไขหรือดำเนินการอย่างไร หรือ ชี้ช่องทางแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการทุจริต ประพฤติมิชอบ ของเจ้าหน้าที่/หน่วยงานของสถาบันราชานุกูลได้ชัดแจ้ง เพียงพอที่สามารถดำเนินการสืบสวน สอบสวนได้
  • ระบุ หลักฐานต่างๆ ได้แก่ พยานเอกสาร พยานวัตถุ และพยานบุคคล (ถ้ามี)
 2. เรื่องร้องเรียนต้องเป็นเรื่องจริงที่มีมูลเหตุ มิได้หวังสร้างกระแสหรือสร้างข่าวที่เสียหายต่อบุคคล
 3. การใช้บริการร้องเรียนของสถาบันราชานุกูลนั้น ต้องสามารถติดต่อกลับไปยังผู้ใช้บริการ/ผู้ร้องได้ เพื่อยืนยันว่ามีตัวตนจริง ไม่ได้สร้างเรื่องเพื่อกล่าวหาบุคคลอื่นหรือหน่วยงานต่าง ๆ ให้เกิดความเสียหาย
 4. ต้องเป็นเรื่องที่ผู้ร้องได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย อันเนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าที่ต่าง ๆ ของเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานภายในสังกัดสถาบันราชานุกูล โดยตรง
 5. ต้องเป็นเรื่องที่ประสงค์ขอให้สถาบันราชานุกูลช่วยเหลือหรือขจัดความเดือดร้อน ในด้านที่เกี่ยวข้องกับความรับผิดชอบหรือภารกิจของสถาบันราชานุกูล โดยตรง
 6. กรณีเรื่องร้องเรียนที่มีข้อมูลไม่ครบถ้วน ไม่เพียงพอ หรือไม่สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ในการดำเนินการตรวจสอบ สืบสวน สอบสวน ข้อเท็จจริง ตามรายละเอียดที่กล่าวมาในข้อที่ 1 นั้น จะนำเสนอผู้อำนวยการสถาบันราชานุกูลสั่งยุติเรื่อง
 7. กรณีที่ไม่รับเข้าระบบการจัดการเรื่องร้องเรียนของสถาบันราชานุกูล คือ
  • เรื่องร้องเรียนที่เข้าลักษณะที่เป็นบัตรสนเท่ห์ เว้นแต่บัตรสนเท่ห์นั้นจะระบุรายละเอียดตามข้อที่ 1 จึงจะรับไว้พิจารณาเป็นการเฉพาะเรื่องแล้วแต่กรณีไป
  • เรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับนโยบายของรัฐบาล
  • เรื่องร้องเรียนที่หน่วยงานอื่นได้ดำเนินการตรวจสอบ พิจารณาวินิจฉัย และได้มีข้อสรุปผลการพิจารณาเป็นที่เรียบร้อยไปแล้ว และไม่มีความเกี่ยวข้องใด ๆ กับสถาบันราชานุกูล

กรุณากรอกข้อมูลเรื่องที่ท่านจะร้องเรียนในช่องด้านล่าง
 วันนี้ 1,841
 เมื่อวาน 2,126
 สัปดาห์นี้ 4,016
 สัปดาห์ก่อน 13,308
 เดือนนี้ 44,203
 เดือนก่อน 52,950
 จำนวนผู้เข้าชม 603,499
  Your IP : 3.235.182.206