การอบรม“หลักสูตรการพัฒนาผู้ฝึกสอนงาน (Job Coach) เพื่อเตรียมความพร้อมผู้บกพร่องทางสติปัญญาสู่การทำงาน”

 

  วันจันทร์ที่ 7 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น.แพทย์หญิงมธุรดา สุวรรณโพธิ์ ผู้อำนวยการสถาบันราชานุกูล เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้ฝึกสอนงาน (Job Coach) เพื่อเตรียมความพร้อมผู้บกพร่องทางสติปัญญาสู่การทำงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้ถึงวิธีการฝึกสอนงานและทักษะที่จำเป็นในการดูแลและฟื้นฟูสมรรถภาพทางสังคมและอาชีพแก่ผู้บกพร่องทางสติปัญญา ให้ได้พัฒนาตามศักยภาพและสามารถเข้าสู่การทำงานในสังคมได้อย่างมีคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไปโดยแบ่งเป็นการให้ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภาวะผู้บกพร่องทางสติปัญญาและปัญหาที่พบโดยแพทย์หญิงนภสร จรูญศรีโชติกำจร จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น และการแบ่งกลุ่มเพื่อฝึกปฏิบัติถึงบทบาทของผู้ฝึกสอนงานตามแบบเหตุการณ์สมมติ โดยทีมสหวิชาชีพของสถาบันราชานุกูล

     นอกจากนี้ยังมีการจัดเสวนา เรื่อง “การจ้างงานผู้บกพร่องทางสติปัญญาทำงานในสถานประกอบการ” โดยได้รับเกียรติจาก

- อาจารย์รัชนี วัจนรัตนากูล สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานคร พื้นที่ 10

- คุณคำรณ เทียมเกิด ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล บริษัทสตาร์บัค

- นางสาวศิรินลักษณ์ ฉลาด พนักงานประจำร้านสตาร์บัค ผู้แทนผู้บกพร่องทางสติปัญญาที่ได้รับการจ้างงานในสถานประกอบการ มาเล่าถึงประสบการณ์ในการทำงานกับเพื่อนร่วมงานและเกณฑ์การรับผู้บกพร่องทางสติปํญญา เข้าสู่ระบบการจ้างงาน

      ปิดท้ายด้วยการให้ความรู้เรื่อง "กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการทำงานและการพิทักษ์สิทธิ์ผู้บกพร่องทางสติปัญญาที่ทำงานในสถานประกอบการ" โดยอาจารย์บุญธาตุ โสภา ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมความเสมอภาคและงานคดี กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

       การอบรมนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 7 – 9 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมอาคารพลานามัย ผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วย พยาบาล ,นักจิตวิทยา,นักพัฒนาสังคม,นักสังคมสงเคราะห์, คุณครูและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการอบรมผู้บกพร่องทางสติปัญญาทั้งภาครัฐและเอกชน จำนวน 35 คน

 

  View : 788


เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง


 วันนี้ 1,501
 เมื่อวาน 2,309
 สัปดาห์นี้ 16,125
 สัปดาห์ก่อน 21,356
 เดือนนี้ 42,050
 เดือนก่อน 133,524
 จำนวนผู้เข้าชม 1,563,957
  Your IP : 18.234.247.75