ขอเชิญบุคลากรทางการแพทย์และการศึกษา เข้าร่วมการอบรม หัวข้อเรื่อง “การดูแลผู้บกพร่องทางสติปัญญาสำหรับบุคลากร”

กลุ่มงานฝึกอบรมและวิเทศสัมพันธ์ สถาบันราชานุกูล ขอเชิญบุคลากรทางการแพทย์และการศึกษา เข้าร่วมการอบรม หัวข้อเรื่อง

“การดูแลผู้บกพร่องทางสติปัญญาสำหรับบุคลากร”

วันที่ 22-23 กรกฎาคม 2564 ผ่านทาง APPLICATION ZOOM CLOUD MEEETINGS

 

 

 

 

 

กำหนดการ

วันที่ 22 กรกฎาคม 2564

·       09.00 -10.00 น.    ภาวะบกพร่องทางสติปัญญา
                              วิทยากร โดย แพทย์หญิงเปรมวดี เด่นศิริอักษร นายแพทย์เชี่ยวชาญ

·       10.00-11.00 น.     การส่งเสริมพัฒนาการ

วิทยากร โดย อาจารย์จันทร์เพ็ญ ธัชสินพงษ์  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

·       11.00-12.00 น.     การฝึกทักษะการดำรงชีวิตประจำวัน

วิทยากร โดย อาจารย์จารุวรรณ ประดา พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

·       13.00-14.00 น.     ปัญหาพฤติกรรมที่พบบ่อยและแนวทางแก้ไขปัญหา

วิทยากร โดย ดร. จันทนี มุ่งเขตกลาง นักจิตวิทยาคลินิกชำนาญการพิเศษ

·       14.00-15.00 น.     กิจกรรมบำบัดในเด็กบกพร่องทางสติปัญญา

วิทยากร โดย อาจารย์ผกาวรรณ สุทธิวงศ์ นักกิจกรรมบำบัดชำนาญการ

·       15.00-16.00 น.     การให้การรักษาทางกายภาพบำบัดในเด็กบกพร่องทางสติปัญญา

วิทยากร โดย อาจารย์สาวิกา พรหมศร  นักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ

วันที่ 23 กรกฎาคม 2564

·       09.00 -10.00 น.    การแก้ไขการพูดในเด็กบกพร่องทางสติปัญญา

วิทยากร โดย อาจารย์พิชญ์ยุทธ์ สุนทรถิรพงศ์ นักเวชศาสตร์การสื่อความหมายปฏิบัติการ

·       10.00-11.00 น.     การจัดการศึกษาพิเศษในเด็กบกพร่องทางสติปัญญา

วิทยากร โดย อาจารย์รังสิมา เทียนทอง นักวิชาการศึกษาพิเศษชำนาญการ

·       11.00-12.00 น.       การใช้ยาในผู้บกพร่องทางสติปัญญา

วิทยากร โดย ภญ. จินตนา ปรัชญาสันติ  เภสัชกรชำนาญการพิเศษ

·       13.00-14.00 น.     การดูแลทันตสุขภาพของผู้บกพร่องทางสติปัญญา

วิทยากร โดย ทันตแพทย์หญิงพิมพิไล ลิ้มสมวงศ์  ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ

·       14.00-15.00 น.     สิทธิ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับผู้บกพร่องทางสติปัญญา

วิทยากร โดย อ. ศิโรรัตน์  นาคทองแก้ว นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการพิเศษ

·       15.00-16.00 น.     การเตรียมความพร้อมผู้บกพร่องทางสติปัญญาสู่การทำงาน

วิทยากร โดย อ. ศิโรรัตน์  นาคทองแก้ว นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการพิเศษ

ค่าลงทะเบียน 500 บาท

ลงทะเบียนผ่าน QR CODE

 

ผู้เข้าอบรมที่ผ่านการทดสอบความรู้ และเข้าร่วมครบตลอดระยะเวลาการอบรมจะได้รับประกาศนียบัตร

หมายเหตุ: MEETING ID จะส่งให้ทาง E-MAIL ภายหลังที่ชำระค่าลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว

สอบถามรายละเอียด กรุณาโทร 0 2248 8900 ต่อ 70328 E-mail: trainingcenter.raja@gmail.com

  View : 496

Tags: “การดูแลผู้บกพร่องทางสติปัญญาสำหรับบุคลากร” กลุ่มงานฝึกอบรมและวิเทศสัมพันธ์


เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง


 วันนี้ 1,703
 เมื่อวาน 2,525
 สัปดาห์นี้ 12,820
 สัปดาห์ก่อน 15,283
 เดือนนี้ 67,005
 เดือนก่อน 67,196
 จำนวนผู้เข้าชม 2,109,052
  Your IP : 35.172.136.29