งานวันเด็กแห่งชาติ สถาบันราชานุกูล ประจำปี 2561

กรมสุขภาพจิต  มุ่งสร้างความเท่าเทียมให้แก่เด็กพิการและด้อยโอกาสในสังคม หวังให้ได้รับการพัฒนาอย่างยั่งยืนและอยู่กลมกลืนในสังคม
วันนี้ (11 ม.ค.61) กรมสุขภาพจิต โดยสถาบันราชานุกูล ได้จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ “พัฒนาอย่างยั่งยืน  กลมกลืนในสังคม” (Inclusiveness and sustainable development)ซึ่งจัดเป็นประจำทุกๆปี ให้กับเด็กๆกลุ่มที่มีความบกพร่องทางพัฒนาการและสติปัญญา ภายใต้นโยบายของน.ต.นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต ที่ให้ความสำคัญกับพัฒนาการในเด็กปฐมวัย และเน้นการเฝ้าระวังเพื่อดูแลช่วยเหลือเด็กที่มีปัญหาพฤติกรรมและอารมณ์ในเด็กวัยเรียน ซึ่งพบว่าในจำนวนประชากรเด็ก (อายุต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์) ในประเทศไทยมีจำนวน 13,825,194 คน (กรมการปกครอง :  มิ.ย.2560) เป็นเด็กด้อยโอกาสอยู่ไม่ต่ำกว่า 5 ล้านคน ส่วนใหญ่พบเป็นเด็กยากจนร้อยละ 80 และร้อยละ 6 ที่เป็นกลุ่มเด็กหลายชาติพันธุ์ที่ยังไม่มีการขึ้นทะเบียนสิทธิด้านสาธารณสุขทั้งหลักประกันสุขภาพและการรักษาที่ชัดเจน ซึ่งปัจจุบันหน่วยงานของรัฐที่รับเข้ารักษาต้องแบกภาระค่าใช้จ่ายเอง เพื่อมิให้เด็กกลุ่มนี้ขาดโอกาสทางการรักษาพยาบาล และกลุ่มเด็กที่มีความพิการทางสติปัญญาและออทิสติก เป็นจำนวน 220,842 คน โดยมีความด้อยโอกาสในหลายด้านรวมอยู่ด้วยนั้น พบว่าเข้าถึงระบบบริการทางสุขภาพเพียงร้อยละ 5.59  และเข้าถึงระบบการศึกษาเพียงร้อยละ 25.33  ซึ่งเด็กสองกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่ขาดโอกาสในการเข้าถึงระบบบริการด้านสาธารณสุขและด้านการศึกษามากที่สุด อันจะส่งผลถึงการเจริญเติบโตตามพัฒนาการอย่างสมวัยและประเทศชาติยังเสียโอกาสที่สำคัญในการมีบุคลากรที่มีคุณภาพในอนาคตอีกด้วย 
           อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวต่อว่า  ในปี 2556-2558 ที่ผ่านมากรมสุขภาพจิตได้ดำเนินโครงการพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพบุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา โดยมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  วางแผนการดำเนินงานและประเมินผลร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่  และดำเนินโครงการต่อเนื่องโดยหน่วยงานในท้องถิ่นภายใต้ความรับผิดชอบของกรมสุขภาพจิตให้กับโรงเรียนเฉพาะความพิการ ทั้ง 19 แห่ง ตั้งแต่ปี 2559 เป็นต้นมา  จากผลการดำเนินงานในภาพรวมยังพบว่าเด็กนักเรียนมีปัญหาสุขภาพร่างกายหรือสุขภาพช่องปากและฟันสูงมากถึงร้อยละ 91.4 ในปี 2557 และร้อยละ 90.7  ในปี 2558   สำหรับในปี 2561 นั้นได้ดำเนินงานประสานความร่วมมือระหว่างบุคลากรทางการศึกษา บุคลากรด้านสาธารณสุข และบุคลากรพัฒนาสังคมในพื้นที่ เพื่อให้เกิดระบบการดูแลอย่างเป็นองค์รวมให้กับบุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาและพิการซ้ำซ้อนในแต่ละท้องถิ่น โดยทำงานแบบบูรณาการ ทุกฝ่ายมีบทบาทชัดเจนบนเป้าหมายเดียวกัน คือช่วยให้เด็กพิการได้เข้าถึงการดูแลสุขภาพที่เป็นองค์รวมและเรียนรู้ได้สูงสุด โดยสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างเป็นอิสระ (Inclusiveness Independence)
           ด้าน แพทย์หญิงอัมพร เบญจพลพิทักษ์ ผอ.สถาบันราชานุกูล กล่าวเพิ่มเติมว่า ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในสังคมนั้น หากมองให้ลึกลงไปถึงรากฐานของการสร้างคนในชาติ นั่นก็คือ การพัฒนาเด็ก ปัจจุบันเรายังหยิบยกปัญหาของเด็กขึ้นมาเป็นปัญหาสำคัญของชาติน้อยเกินไป  การดูแลเด็กของเราปฏิเสธไม่ได้ว่ายังมีความเหลื่อมล้ำกันอยู่มากทั้งปัญหาที่ยังไม่ได้รับการแก้ไข  และปัญหาใหม่ที่เกิดขึ้น แต่สิ่งที่เราทำได้ดีที่สุดในวันนี้ คือการช่วยกันสร้างการยอมรับ สร้างความความเท่าเทียมให้เกิดขึ้นในสังคมเท่าที่เราจะทำได้ในทุกช่องทาง  และขอให้พ่อแม่ ผู้เลี้ยงดูเด็กใช้แนวทางสร้างความผูกพันให้กับลูก โดยใช้หลักการ กิน กอด เล่น เล่า ในการเลี้ยงดูเด็กทุกกลุ่มไม่ว่าเขาจะมีพัฒนาการที่ปกติหรือล่าช้ากิจกรรมเหล่านี้จะสามารถช่วยให้เด็กได้รับความรัก ความเอาใจใส่อันจะส่งผลต่อการพัฒนาที่ยั่งยืน และอยู่ได้อย่างกลมกลืนในสังคมต่อไป ดังคำขวัญวันเด็กประจำปี 2561  "รู้คิด รู้เท่าทัน สร้างสรรค์เทคโนโลยี"
-----------------------------------11 มกราคม 2561--------------------------------------
 
News
1.ช่อง 7 ออกอากาศวันที่ 11 มกราคม 2561 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติเริ่มเเล้วที่สถาบันราชานุกูล http://news.ch7.com/detail/265875 
2.สำนักข่าวไทย (MCOT) ออกอากาศวันที่ 11 มกราคม 2561 งานวันเด็กสถาบันราชานุกูลคึกคัก http://www.tnamcot.com/view/5a56f7b1e3f8e420ab4358be
3.มติชนออนไลน์ ออกอากาศวันที่ 11 มกราคม 2561 กรมสุขภาพจิตจัดงานวันเด็ก มอบโอกาสให้น้องๆกลุ่มบกพร่องทางพัฒนาการและสติปัญญา https://www.matichon.co.th/news/798399
4.ช่อง 7 ออกอากาศวันที่ 11 มกราคม 2561 (16.00 น.) กระทรวงสาธารณสุขเผยผลสำรวจสถานการณ์ไอคิวเด็กไทยยังไม่ได้มาตรฐานสากล http://news.ch7.com/detail/265933
5.สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ ออกอากาศวันที่ 11 มกราคม 2561 ข่าวเที่ยง กรมสุขภาพจิตจัดงาน พัฒนาอย่างยั่งยืน กลมกลืนในสังคม https://www.youtube.com/watch?v=qREooo_3crY
6. เดลินิวส์ กรมสุขภาพจิตเผยสถิติ'เด็กด้อยโอกาส'พุ่งทะลุกว่า5ล้าน  ออกอากาศวันที่ 12 มกราคม 2561  https://www.dailynews.co.th/regional/620974
7.VOICE TV สถิติเด็กด้อยโอกาส พุ่งทะลุกว่า 5 ล้าน ออกอากาศวันที่ 12 มกราคม 2561 https://voicetv.co.th/read/r1VJOqHEG
8.ไทยรัฐ ทุกหน่วยพรึ่บ จัดงาน 'วันเด็ก' ของขวัญเพียบ ออกอากาศวันที่ 12 มกราคม 2561 https://www.thairath.co.th/content/1175187

  

 

 

 

 


Press Release วันเด็ก 2561.pdf

  View : 1.57K


เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง


 วันนี้ 2,010
 เมื่อวาน 2,635
 สัปดาห์นี้ 7,274
 สัปดาห์ก่อน 18,730
 เดือนนี้ 51,832
 เดือนก่อน 133,524
 จำนวนผู้เข้าชม 1,573,739
  Your IP : 3.239.40.250