บรรยากาศพิธีรับมอบเก้าอี้ต้นแบบเพื่อน้องพิการทางสมองฯ

    

 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 ธันวาคม 2556 เวลา 13.00 น. สถาบันราชานุกูล จัดพิธีส่งมอบเก้าอี้ต้นแบบเพื่อน้องพิการทางสมองภายใต้โครงการทำความดีถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวโรกาสปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา โดยความร่วมมือของจิตอาสาสำนึกสาธารณะ ได้แก่ มูลนิธิออมสินเพื่อสังคม การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ สโมสรโรตารีสระปทุม บริษัท โรงเส้นหมี่ชอเฮ็ง จำกัด นักเรียน นักศึกษาจากโรงเรียน-มหาวิทยาลัยต่างๆ และประชาชนจิตอาสา ร่วมกันผลิตเก้าอี้ต้นแบบจากวัสดุเหลือใช้ด้วยเทคนิคเปเปอร์มาเช่แก่เด็ก  ผู้พิการทางสมอง เนื่องจากเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาและมีปัญหาพิการซ้ำซ้อนไม่สามารถนั่งเองได้ ส่งผลกระทบต่อครอบครัวและการดำรงชีวิตประจำวันของเด็กดังนั้นวิธีการดูแลที่เหมาะสมคือการหาอุปกรณ์ที่ช่วยให้เด็กนั่งเองได้ โครงการผลิตเก้าอี้ต้นแบบจากวัสดุเหลือใช้ด้วยเทคนิคเปเปอร์มาเช่ มีส่วนช่วยให้พ่อแม่ผู้ปกครองที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ สามารถผลิตเก้าอี้จากวัสดุเหลือใช้  อีกทั้งยังเป็นการสร้างจิตสาธารณะผ่านกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์สังคม

พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ
•มูลนิธิออมสินเพื่อสังคม
• คุณเจริญสุข จิระศักดิ์วิทยา สถาปนิกอิสระ
    ผู้ออกแบบอาคารออมสินรวมใจรักษ์ฯ
• บริษัท โรงเส้นหมี่ชอเฮ็ง จำกัด
• คุณสุวรรณา วงศ์สุรไกร นายกผู้ก่อตั้งสโมสรโรตารีสระปทุม
 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
• สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
• แพทย์หญิงลลนา ก้องธรนินทร์ ประธานโครงการทำความดี
ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ


พิธีส่งมอบเก้าอี้
• หน่วยกระตุ้นพัฒนาการเด็ก งานพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ ศิริราชพยาบาล
• หน่วยพัฒนาการเจริญเติบโตเด็ก คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• หน่วยกระตุ้นพัฒนาการเด็ก สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
• ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์
• ผู้ปกครองเด็กสถาบันราชานุกูล
• ผู้แทนหอผู้ป่วยออทิสติก/หอผู้ป่วยครอบครัว/ศูนย์ในสังกัดสถาบันราชานุกูล


 


กำหนดการพิธีรับมอบเก้าอี้ฯ.pdf
ข่าวประชาสัมพันธ์ (Press Release).pdf

  View : 1.74K


เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง


 วันนี้ 5,676
 เมื่อวาน 2,692
 สัปดาห์นี้ 23,671
 สัปดาห์ก่อน 25,194
 เดือนนี้ 23,954
 เดือนก่อน 81,819
 จำนวนผู้เข้าชม 1,707,081
  Your IP : 3.239.33.139