ประชุมเชิงปฎิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรกรมสุขภาพจิตในการดูแลช่วยเหลือเด็กปฐมวัยที่มีปัญหาพัฒนาการด้านภาษา

วันที่ 10-11 พฤศจิกายน 2565 กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพจิตเด็กปฐมวัย สถาบันราชานุกูล จัดประชุมเชิงปฎิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรกรมสุขภาพจิตในการดูแลช่วยเหลือเด็กปฐมวัยที่มีปัญหาพัฒนาการด้านภาษา ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพมหานคร
โดย แพทย์หญิงนพวรรณ ศรีวงค์พานิช ผู้อำนวยการสถาบันราชานุกูล เป็นประธานเปิดการประชุม กล่าวรายงานวัตถุประสงค์โดย แพทย์หญิงปรารถนา ชีวีวัฒน์ หัวหน้ากลุ่มภารกิจสนับสนุนและพัฒนาเครือข่ายบริการ
จากนั้นรับฟังการบรรยายในหัวข้อ "ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการสื่อความหมาย, พัฒนาการทางภาษาและการพูดปกติ การพูดล่าช้า การประเมินพัฒนาการทางภาษาและการพูด และ วิธีในการฝึกพูดเบื้องต้น" พร้อมทั้งฝึกภาคปฎิบัติ "การกระตุ้นพัฒนาการทางภาษาและการพูด" จากทีมนักแก้ไขการพูด สถาบันราชานุกูล และมอบเกียรติบัตรโดย ผู้อำนวยการสถาบันราชานุกูล
การจัดประชุมในครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อพัฒนาความรู้, ความสามารถและทักษะของบุคลากรให้นำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการดูแลช่วยเหลือเด็กปฐมวัยที่มีปัญหาพัฒนาการด้านภาษาในหน่วยบริการสาธารณสุขที่ได้รับผิดชอบ เพื่อให้อนาคตของชาติเติบโตขึ้นเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพในการขับเคลื่อนประเทศต่อไป มีผู้เข้าร่วมอบรมจากโรงพยาบาลจิตเวช/สถาบัน/ศูนย์สุขภาพจิตสังกัดกรมสุขภาพจิต, คณะทำงาน และวิทยากร รวมทั้งสิ้น 70 คน

  View : 464

Tags: ประชุมเชิงปฎิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรกรมสุขภาพจิตในการดูแลช่วยเหลือเด็กปฐมวัยที่มีปัญหาพัฒนาการด้านภาษา


เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง


 วันนี้ 0
 เมื่อวาน 13
 สัปดาห์นี้ 62
 สัปดาห์ก่อน 97
 เดือนนี้ 345
 เดือนก่อน 536
 จำนวนผู้เข้าชม 476,781
  Your IP : 3.237.31.191