พิธีปิดและมอบประกาศนียบัตร หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่น รุ่นที่ 17

 

วันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00 น. นายแพทย์สมัย ศิริทองถาวร รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีปิดและมอบประกาศนียบัตรการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่น รุ่นที่ 17 สถาบันราชานุกูล ณ ห้องประชุมวิชาการชิน โสภณพนิช อาคารผู้ป่วยนอก 1 ชั้น 4 สถาบันราชานุกูลกล่าวรายงานสรุปผลการอบรมฯ โดยแพทย์หญิงชดาพิมพ์ เผ่าสวัสดิ์ รองผู้อำนวยการด้านการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิต
และจิตเวช สถาบันราชานุกูล

    เพราะเล็งเห็นถึงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านการพยาบาลในการให้บริการด้านสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่น จึงได้จัดการอบรมหลักสูตรนี้ขึ้น ภายในหลักสูตรมีการเรียนการสอนทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ โดยใช้เวลาในการอบรมทั้งสิ้น 17 สัปดาห์ โดยจุดมุ่งหมายเพื่อให้พยาบาลวิชาชีพที่เข้ารับการอบรมมีทักษะในการปฎิบัติการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่นในการส่งเสริม ป้องกัน บำบัด ฟื้นฟูสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่น รวมถึงครอบครัวและชุมชนได้ โดยคำนึงถึงสิทธิผู้ป่วย กฎหมาย จริยธรรมและมาตรฐานแห่งวิชาชีพ รวมถึงเป็นการเพิ่มเครือข่ายพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่นให้เพียงพอทั่วทุกพื้นที่ประเทศไทยเพื่อให้ผู้ป่วยได้เข้าถึงบริการได้อย่างสะดวก และรวดเร็ว ได้รับการดูแลอย่างถูกต้องเหมาะสม การอบรมครั้งนี้มีพยาบาลวิชาชีพเข้ารับการอบรม จำนวน 30 คน

 

  View : 745


เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง


 วันนี้ 2,650
 เมื่อวาน 3,093
 สัปดาห์นี้ 12,381
 สัปดาห์ก่อน 25,194
 เดือนนี้ 12,664
 เดือนก่อน 81,819
 จำนวนผู้เข้าชม 1,695,791
  Your IP : 3.237.178.91