สถาบันราชานุกูลเสริมสร้างเครือข่ายจัดสัมมนาเครือข่ายเพื่อนที่แสนดี ขยายเครือข่ายการดำเนินงานร่วมกับสถานศึกษา

 

วันศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 น. แพทย์หญิงมธุรดา สุวรรณโพธิ์ ผู้อำนวยการสถาบันราชานุกูล ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาเครือข่ายเพื่อนที่แสนดี  (Best Buddies Thailand) ปีงบประมาณ 2561 ณ ห้องประชุมวิชาการชิน โสภณพนิช สถาบันราชานุกูล 
แพทย์หญิงจันทร์อาภา สุขทัพภ์ ประธานคณะทำงานโครงการเพื่อนที่แสนดี ได้กล่าวรายงานถึงการดำเนินงานปีงบประมาณ 2560 ที่ผ่านมา สถาบันราชานุกูล โดยคณะทำงานโครงการเพื่อนที่แสนดี มีการดำเนินงานร่วมกับสถานศึกษาจำนวน 4 แห่ง 
ได้แก่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ โรงเรียนสตรีวิทยา 2 โรงเรียนแม่พระฟาติมา และโรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ มีคู่บัดดี้ในโครงการทั้งหมดจำนวน 51 คู่ 
เพื่อให้การดำเนินงานนี้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง เกิดการขยายเครือข่ายไปยังโรงเรียนเรียนร่วมซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายสำคัญ การสัมมนาครั้งนี้จึงจัดขึ้นโดยได้รับการสนับสนุนวิทยากรจาก Best Buddies International วิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ โรงเรียนแม่พระฟาติมา และโรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ 
การสัมมนาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ
1.แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานโครงการเพื่อนที่แสนดี (Best Buddies Thailand) ของเครือข่ายการดำเนินงานที่ผ่านมา
2.ประชาสัมพันธ์โครงการต่อโรงเรียนเรียนร่วมระดับมัธยมศึกษา ในกรุงเทพมหานครเพื่อขอความร่วมมือขยายเครือข่ายการดำเนินงาน
3.เพื่อปรึกษาหารือแผนการดำเนินงานร่วมกัน
ผู้เข้าร่วมสัมมนาประกอบด้วยศึกษานิเทศก์ บุคลากรโรงเรียนเรียนร่วมระดับมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษากรุงเทพมหานคร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต1 และเขต2 จำนวน 44 โรงเรียน และคณะทำงาน รวมประมาณ 110 คน

 


Best Buddies Thailand Faculty Advisor Training(Thai) final.pdf
Faculty Advisor Training Handout Thailand(ไทย).docx
ขอบเขตการดำเนินงานโครงการเพื่อนที่แสนดี.doc
แบบตอบรับการดำเนินเครือข่ายโครงการฯ.doc
แผนการดำเนินงานโครงการเพื่อนที่แสนดี.docx
ความเป็นมา BBT update.pdf

  View : 660


เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง


 วันนี้ 8,656
 เมื่อวาน 12,754
 สัปดาห์นี้ 8,718
 สัปดาห์ก่อน 30,771
 เดือนนี้ 39,675
 เดือนก่อน 81,819
 จำนวนผู้เข้าชม 1,722,802
  Your IP : 54.236.58.220