อบรมระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO 15189:2012 และ ISO 15190:2003

ผลิตและเผยแพร่โดย ฝ่ายสื่อสารองค์กรและเทคโนโลยี

 height=
        

          วันที่ 28–29 พฤษภาคม 2557 ศูนย์วิจัยพันธุศาสตร์การแพทย์ สถาบันราชานุกูล จัดการอบรมระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO 15189 : 2012 และ ISO 15190 : 2003 ณ โรงแรม เซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพฯ  โดยมี นายแพทย์วีรยุทธ ประพันธ์พจน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ สถาบันราชานุกูล กล่าวเปิดการอบรม         

         การอบรมนี้ได้รับเกียรติจากอาจารย์สุรศักดิ์ หมื่นพล นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการพิเศษ สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้าอบรม โดยมีบุคลากรสถาบันราชานุกูล  และบุคคลภายนอกปฏิบัติหน้าที่ในห้องปฏิบัติการทางการแพทย์จากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเข้ารับการอบรมทั้งสิ้น 35 คน

        วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจตามมาตรฐาน ISO 15189 : 2012 และ ISO 15190 : 2003 อีกทั้งเป็นการทบทวนระบบคุณภาพ และสามารถถนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง อันจะส่งผลให้หน่วยงานสามารถธำรงไว้ซึ่งมาตรฐานระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO 15189 : 2012 และ ISO 15190 : 2003


 


  View : 3.60K


เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง


 วันนี้ 1,989
 เมื่อวาน 2,635
 สัปดาห์นี้ 7,253
 สัปดาห์ก่อน 18,730
 เดือนนี้ 51,811
 เดือนก่อน 133,524
 จำนวนผู้เข้าชม 1,573,718
  Your IP : 3.239.40.250