อบรมให้ความรู้ความเข้าใจในการเตรียมความพร้อมรับโรคอุบัติใหม่ COVID-19

วันที่ 19 มีนาคม 2563 คณะกรรมการควบคุมการติดเชื้อ (IC) สถาบันราชานุกูล
จัดอบรมให้ความรู้ความเข้าใจในการเตรียมความพร้อมรับโรคอุบัติใหม่ COVID-19
ฟังบรรยายเรื่องโรคอุบัติใหม่ "COVID-19" โดย เรือโทหญิงเปรมวดี เด่นศิริอักษร หัวหน้ากลุ่มภารกิจพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ พร้อมทั้งสาธิตการสวม-ถอดชุดอุปกรณ์ป้องกันร่างกายส่วนบุคคล (Personal Protective Equipment) สำหรับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานหรือบุคลากรทางการแพทย์ผู้ที่ต้องรักษาคนไข้ ในการป้องกันและคุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลให้เป็นไปตามมาตรฐานหลักขององค์กรอนามัยโลก (WHO) และจำลองสถานการณ์ เพื่อเตรียมรับมือได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย

  View : 91

Tags: เตรียมความพร้อมรับโรคอุบัติใหม่ COVID-19


เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง


 วันนี้ 204
 เมื่อวาน 2,125
 สัปดาห์นี้ 10,417
 สัปดาห์ก่อน 17,401
 เดือนนี้ 10,700
 เดือนก่อน 86,713
 จำนวนผู้เข้าชม 814,783
  Your IP : 3.236.126.69

กรมสุขภาพจิต