โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บกพร่องทางพัฒนาการและสติปัญญาด้านศิลปะ “The Art Of Us” ครั้งที่ 2

วันพุธที่ 27 มิถุนายน 2561 สถาบันราชานุกูลจัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บกพร่องทางพัฒนาการและสติปัญญาด้านศิลปะ “The Art Of Us” ครั้งที่ 2 ณ ห้องประชุมทุนการกุศลสมเด็จย่า ชั้น 3 อาคารผู้ป่วยนอก 2 สถาบันราชานุกูล

เวลา 09.00 น. พิธีเปิดโดย แพทย์หญิงมธุรดา สุวรรณโพธิ์ ผู้อำนวยการสถาบันราชานุกูล กล่าวรายงานโดย แพทย์หญิงอาภาภรณ์ พึ่งยอด หัวหน้ากลุ่มภารกิจบริการจิตเวชและสุขภาพจิต

 

หลังจากนั้นครูและผู้ปกครองฟังบรรยายเรื่อง “การสอนศิลปะให้เด็กกลุ่มที่มีความต้องการพิเศษและการแปลความหมายรูปที่เด็กวาด” โดยอาจารย์ชนะ เสวิกุล (ครูนัท) ครูจิตอาสา หัวใจไม่ธรรมดา เจ้าของแนวคิด เลี้ยงลูกอย่างที่เขาเป็น ไม่ใช่อย่างที่เราอยากให้เป็น

เด็กๆสนุกสนานกับกิจกรรมศิลปะบำบัด , กิจกรรมเสริมสร้างกล้ามเนื้อมัดเล็ก และกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการเด็ก จาก Ma Home Play kids และเพลิดเพลินกับเสียงดนตรีจากดนตรีบำบัดของปู่กับหลาน

พิจารณาผลงานศิลปะของผู้บกพร่องทางพัฒนาการและสติปัญญา โดย ผศ.ดร.เลิศศิริร์ บวรกิตติ นักวิชาการด้านศิลปศึกษาและนักศิลปะบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และ อาจารย์ชนะ เสวิกุล (ครูนัท)

โดยมีรางวัลดังนี้

  1. ประเภทงานวาด  ผลงานของเด็กบกพร่องทางสติปัญญา

รางวัลที่ 1 ด.ญ.สิริตา จี้เมฆ (ร.ร.คลองปักหลัก) ชื่อผลงาน : แมวที่ฉันรัก

รางวัลที่ 2 น.ส.ปารินทร์ ธีรคุปต์ (ร.ร.สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) ชื่อผลงาน : สัตว์ประหลาด

รางวัลที่ 3 ด.ช.เศรษฐพล แสนคง (ร.ร.วัดช่างเคี่ยน จ.เชียงใหม่) ชื่อผลงาน : หมู่บ้านพอเพียง

รางวัลชมเชย 5 รางวัล ได้แก่

  1. ด.ช.มงคล พุ่มเถื่อน (ร.ร.พัฒนานิคม) จ.ลพบุรี ชื่อผลงาน : วันที่ฟ้าใส
  2. ด.ญ.ปนัดดา นนท์พันธ์ (ร.ร.วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม)  ชื่อผลงาน : หัตถศิลป์บนกระจุก
  3. ด.ญ.เกตน์สิรี ทองโรจน์ (ร.ร.ปัญญาวุฒิกร) ชื่อผลงาน : หนูอยากเป็นอาสาสมัคร
  4. นายธีรภัทร์ เต็มกมลศิลป์ (ร.ร.พระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์) ชื่อผลงาน : เบญจมาศ
  5. ด.ญ.สิทธิพร บังเข็ม (ร.ร.ปัญญาวุฒิกร) ชื่อผลงาน : ในน้ำมีปลา
  1. ประเภทงานวาด ผลงานของเด็กออทิสติก

รางวัลที่ 1 นายอาศิร์ รระนันทร์ (ร.ร.สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)  ชื่อผลงาน : ดอกไม้ที่บ้านใหม่)

รางวัลที่ 2 ด.ช.อนันต์นัดดา ศุภรกรทวี (MA Home Play Kids) ชื่อผลงาน : ไดโนเสาร์

รางวัลที่ 3 ด.ญ.ณัฐนิภา แก้วปัญญา ชื่อผลงาน : ปังปอนเล่งหงส์

รางวัลชมเชย 5 รางวัล ได้แก่

(1) นายชาคริต ลดาวิจิตรกุล (ร.ร.สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) ชื่อผลงาน : พี่บอล

(2) นายวัชรพล ดอชนะ  (มูลนิธิออทิสติกไทย) ชื่อผลงาน : ถนนข้าวสาร

(3) นายณัธทวัฒน์ รุ่งเรืองด้วยบุญ ชื่อผลงาน : เกษตรกรไทย

(4) น.ส.ฐิติรัตน์ วีระเสนีย์วัฒน์ (ร.ร.สุพรรณบุรีปัญญานุกูล) ชื่อผลงาน : บ้านของฉัน

(5) ด.ญ.แพรพรรณ สุขทั่วญาติ (MA Home Play Kids) ชื่อผลงาน : เพื่อนของใบบัว

3. ประเภทงานปั้น ผลงานของเด็กบกพร่องทางสติปัญญา และ เด็กออทิสติก

รางวัลที่ 1 ด.ช.ธีรภัทร เรืองไพศาล (ร.ร.คลองลำเจียก)  ชื่อผลงาน : สวนสัตว์หรรษา

รางวัลที่ 2 ด.ช.ศรายุทธ บัวงาม (ศูนย์การศึกษาพิเศษ จ.เพชรบุรี) ชื่อผลงาน : กอไก่กุ๊กกุ๊ก

รางวัลที่ 3 ด.ช.พรชัย โหงวลิ้น (ร.ร.คลองปักหลัก) ชื่อผลงาน : รู้ค่าพอเพียง

รางวัลชมเชย 5 รางวัล ได้แก่

  1. ด.ช.วัฒนากร ทองเปรม (ร.ร.คลองปักหลัก) ชื่อผลงาน : สวนสัตว์ของผม
  2. ด.ช.กิตติ เอี่ยมอาจ (ร.ร.คลองปักหลัก) ชื่อผลงาน : ป่าของฉัน
  3. ด.ช.พชรพล ทองเปรม (ร.ร.คลองปักหลัก) ชื่อผลงาน : วิถีชาวนา

 (4) ด.ญ.ดวงกมล เรืองอาจ (ศูนย์การศึกษาพิเศษ จ.เพชรบุรี) ชื่อผลงาน : รอยยิ้มของสายรุ้ง

 (5) ด.ช.ศุภวิชญ์ ทองภู (ร.ร.คลองปักหลัก) ชื่อผลงาน : สวนสัตว์ของผม

(6) นายจิรายุส เสียงก้อง (การศึกษานอกระบบปากเกร็ด) ชื่อผลงาน : บัวสามเหล่า , ขอบคุณ ม.33 , ม.35

(7) ด.ช.ธรรมภณ คำมะนีจันทร์ (ร.ร.คลองปักหลัก) ชื่อผลงาน : สวนสัตว์น่ารัก

ผู้เข้าร่วมงานประกอบด้วย ครู ผู้ปกครอง และเด็กที่มีความบกพร่องทางพัฒนาการและสติปัญญา จำนวน 160 คน มีเด็กส่งผลงานประเภทงานวาดเข้าประกวด รวม 118 ชิ้นงาน ประเภทงานปั้น จำนวน 11 ชิ้นงาน

โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงศักยภาพทางด้านศิลปะของผู้บกพร่องทางสติปัญญาอันก่อให้เกิดความภาคภูมิใจในตนเองและครอบครัว นำไปสู่การยอมรับและอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างมีความสุข

 

ติดตามชมภาพกิจกรรม The Art of Us ครั้งที่ 2 ได้ทาง https://www.facebook.com/pg/RajanukulInstitute/photos/?tab=album&album_id=1344517142359129

 

 

 


ครูนัท ชนะ เสวิกุล How to reading the mind map.pdf
ครูนัท ชนะ เสวิกุล อ่านเส้นสี.pdf

  View : 588


เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง


 วันนี้ 173
 เมื่อวาน 13,478
 สัปดาห์นี้ 13,700
 สัปดาห์ก่อน 30,771
 เดือนนี้ 44,657
 เดือนก่อน 81,819
 จำนวนผู้เข้าชม 1,727,784
  Your IP : 54.236.62.49