1 เม.ย.67 สถาบันราชานุกูล น้อมนำพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ.2567

วันนี้ (1 เมษายน 2567) แพทย์หญิงนพวรรณ ศรีวงค์พานิช ผู้อำนวยการสถาบันราชานุกูล พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและบุคลากร น้อมนำพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ.2567 “หน้าที่ของข้าราชการทุกฝ่ายนั้น อาจแบ่งได้เป็น 2 ส่วน ส่วนหนึ่งคือการปฏิบัติงานตามภาระรับผิดชอบของตนให้สำเร็จผลอย่างมีประสิทธิภาพ อีกส่วนหนึ่งคือ การร่วมกับชาวไทยทุกคน ในอันที่จะจรรโลงรักษาความดีงามในชาติบ้านเมือง จึงขอให้ข้าราชการทุกคนทุกฝ่าย ตั้งใจขวนขวายปฏิบัติหน้าที่ทั้งนั้นให้ครบถ้วนสมบูรณ์.” ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต วันที่ 25 มีนาคม พุทธศักราช 2567 
 
เพื่อให้ประชาชนเข้าใจถึงบทบาทและหน้าที่ของข้าราชการในการเป็นผู้ให้บริการ เสียสละ และทิศเวลาเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวมรวมถึงเพื่อให้ข้าราชการได้ตระหนักถึงเกียรติ หน้าที่ ความสามัคคี ซื่อสัตย์ ซึ่งเป็นคุณสมบัติของข้าราชการอันจะเปลี่ยนภาพพจน์ ทัศนคติของประชาชนที่มีต่อข้าราชการให้เป็นไปในทางที่ดีขึ้น ทั้งเป็นการเผยแพร่ผลงานใหม่ๆ ของส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการประชาชน ณ ห้องประชุมทุนการกุศลสมเด็จย่าอุปถัมภ์ อาคารผู้ป่วยนอก 2 ชั้น 3 สถาบันราชานุกูล
 

  View : 143

Tags: #พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ #วันข้าราชการพลเรือน #สถาบันราชานุกูล


เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง


 วันนี้ 0
 เมื่อวาน 13
 สัปดาห์นี้ 62
 สัปดาห์ก่อน 97
 เดือนนี้ 345
 เดือนก่อน 536
 จำนวนผู้เข้าชม 476,781
  Your IP : 3.239.91.5