14 ก.พ.67 กองทุนสนับสนุนครอบครัวด้านการดำรงชีพ สำหรับผู้บกพร่องทางสติปัญญา โดย มูลนิธิเพื่อสถาบันราชานุกูลในพระอุปถัมภ์ฯ มอบทุนสนับสนุนครอบครัวสำหรับผู้บกพร่องทางสติปัญญา

วันนี้ (14 กุมภาพันธ์ 2567) กองทุนสนับสนุนครอบครัวด้านการดำรงชีพ สำหรับผู้บกพร่องทางสติปัญญา โดย มูลนิธิเพื่อสถาบันราชานุกูลในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ มอบทุนสนับสนุนครอบครัว สำหรับผู้บกพร่องทางสติปัญญา รุ่นที่ 16 ปี 2567 จำนวน 60 ครอบครัว ทุนละ 6,000 บาท รวมเป็นจำนวนเงิน 336,000 บาท ณ ลานบุญลานธรรม สถาบันราชานุกูล
 
พลเอกวันชัย เรืองตระกูล ประธานมูลนิธิเพื่อสถาบันราชานุกูลฯ กล่าวเปิดพิธี มอบทุนสนับสนุนครอบครัว สำหรับผู้บกพร่องทางสติปัญญา รุ่นที่ 16 จากนั้น ดำเนินการมอบทุนสนับสนุน ร่วมกับ แพทย์หญิงนพวรรณ ศรีวงค์พานิช ผู้อำนวยการสถาบันราชานุกูล, นายแพทย์วีระ อัศวิศราภรณ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท และคณะ, ดร.สุวรรณา วงศ์สุรไกร นายกก่อตั้งสโมสรโรตารีสระปทุม และตัวแทนจาก บริษัท โรงเส้นหมี่ชอเฮง จำกัด
 
กองทุนสนับสนุนครอบครัวด้านการดำรงชีพ สำหรับผู้บกพร่องทางสติปัญญา จัดตั้งโดยมูลนิธิเพื่อสถาบันราชานุกูลในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เพื่อเป็นการสร้างโอกาสให้แก่ผู้บกพร่องทางสติปัญญาและครอบครัวมีโอกาสในการเข้าถึงบริการทางการแพทย์ การศึกษา อาชีพ สังคม และทำหน้าที่ดำรงความเป็นครอบครัวได้อย่างเหมาะสม

  View : 203

Tags: มอบทุนสนับสนุนครอบครัว สำหรับผู้บกพร่องทางสติปัญญา มูลนิธิเพื่อสถาบันราชานุกูลในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ มูลนิธิเพื่อสถาบันราชานุกูลในพระอุปถัมภ์ กองทุนสนับสนุนครอบครัวด้านการดำรงชีพ สำหรับผู้บกพร่องทางสติปัญญา พลเอกวันชัย เรืองตระกูล


เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง


 วันนี้ 0
 เมื่อวาน 13
 สัปดาห์นี้ 62
 สัปดาห์ก่อน 97
 เดือนนี้ 345
 เดือนก่อน 536
 จำนวนผู้เข้าชม 476,781
  Your IP : 3.239.91.5