การเตรียมตัวก่อนรับบริการ

เอกสารหลักฐานผู้ป่วยใหม่
 
( เปิดให้บริการตั้งแต่ 8.00-10.30 น )
1. สำเนาสูติบัตร ( ใบเกิด ) หรือ สำเนาบัตรประชาชน ผู้ป่วย
2. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ป่วย
3. สำเนาใบเปลี่ยน ชื่อ – สกุล ของผู้ป่วย
4. สำเนาบัตรประชาชน บิดา / มารดา ของผู้ป่วย
5. สำเนาบัตรประจำตัวผู้พิการ ( ถ้ามี )
6. หนังสือมอบอำนาจ ( กรณีไม่ใช่ บิดา-มารดา หรือผู้ดูแลตามกฎหมาย )
7. สำเนาบัตรประชาชน ผู้รับมอบอำนาจ
* หนังสือมอบอำนาจใช้เฉพาะกรณี บิดา – มารดา ไม่ได้พามารักษาเอง*
 
เอกสารหลักฐานผู้ป่วยเก่า
 
( เปิดให้บริการตั้งแต่ 8.00-11.30 น )
1. บัตรประจำตัวผู้ป่วย
2. บัตรประจำตัวผู้พิการ
3. สำเนาบัตรประชาชน บิดา / มารดา ของผู้ป่วย
4. หนังสือมอบอำนาจ ( กรณีไม่ใช่ บิดา-มารดา หรือผู้ดูแลตามกฎหมาย )
5. สำเนาบัตรประชาชน ผู้รับมอบอำนาจ
* หนังสือมอบอำนาจใช้เฉพาะกรณี บิดา – มารดา ไม่ได้พามารักษาเอง*
 
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานเวชระเบียน อาคารผู้ป่วยนอก 1 ชั้น 1 โทร. 0-2248-8900 ต่อ 70349 , 70936

หนังสือมอบอำนาจ.pdf

  View : 11.82K

Tags: การเตรียมตัวก่อนรับบริการสถาบันราชานุกูล


เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง


 วันนี้ 546
 เมื่อวาน 1,254
 สัปดาห์นี้ 11,055
 สัปดาห์ก่อน 14,653
 เดือนนี้ 28,813
 เดือนก่อน 30,982
 จำนวนผู้เข้าชม 535,695
  Your IP : 49.49.233.62