กิจกรรมCSR ปี 2562

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการแว่นตาเพื่อผู้บกพร่องทางสติปัญญา และ โครงการ “อ้อมกอดรัก .. พืชผัก .. ร้อยดวงใจ” (เกษตรอินทรีย์เพื่อผู้บกพร่องทางสติปัญญา) ระหว่าง บริษัท โรงเส้นหมี่ชอเฮง จำกัด กับ สถาบันราชานุกูล กรมสุขภาพจิต เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับผู้บกพร่องทางสติปัญญา
 
โดย โครงการแว่นตาเพื่อผู้บกพร่องทางสติปัญญา มีวัตถุประสงค์
1.เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้กับผู้บกพร่องทางสติปัญญาที่มีปัญหาด้านสายตาและขาดทุนทรัพย์
2.เพื่อสอดรับกับกรอบการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งเป็นหนึ่งในนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร
 
โครงการ “อ้อมกอดรัก .. พืชผัก .. ร้อยดวงใจ” มีวัตถุประสงค์
1.เพื่อให้ผู้บกพร่องทางสติปัญญา ได้มีพื้นที่ในการเรียนรู้การเกษตรอินทรีย์
2.เพื่อฟื้นฟูปัญหาทางด้านสติปัญญา และสามารถนำไปประกอบอาชีพได้
3.เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี สู่สังคม และครอบครัวของผู้บกพร่องทางสติปัญญา
4.เพื่อสอดรับกับกรอบการพัฒนาที่ยังยืน ซึ่งเป็นหนึ่งในนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร
 
ร่วมลงนามโดย แพทย์หญิงมธุรดา สุวรรณโพธิ์ ผู้อำนวยการสถาบันราชานุกูล
คุณบุญจีรา วงศ์สุรไกร รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร บริษัท โรงเส้นหมี่ชอเฮง จำกัด
ในการนี้ได้รับเกียรติจากพลเอกวันชัย เรืองตระกูล ประธานมูลนิธิเพื่อสถาบันราชานุกูลฯ และ นางสาวอติวรรณ์ สุรไพฑูรย์กร รองหัวหน้าฝ่ายธุรกิจการตลาดและสื่อสารองค์กร บริษัท โรงเส้นหมี่ชอเฮง จำกัด ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
 
ลงนามร่วมกัน ณ วันที่ 15 เดือน พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมมูลนิธิเพื่อสถาบันราชานุกูลฯ สถาบันราชานุกูล ถนนดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร
 
**********
 
ข้อมูลบริษัท โรงเส้นหมี่ชอเฮง จำกัด เป็นบริษัทแรกในประเทศไทยที่ได้มีการริเริ่มใช้ระบบอบแป้งให้แห้งด้วยลมร้อนในการผลิตแป้งข้าวเจ้า และแป้งข้าวเหนียว ผลสำเร็จที่ได้จากการใช้ระบบดังกล่าว ทำให้แป้งที่ผลิตโดยบริษัท ฯ มีคุณภาพได้มาตรฐานดีสม่ำเสมอ ด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้า ประกอบกับกรรมวิธีในการผลิตที่ควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์ และระบบควบคุมและตรวจสอบคุณภาพโดยบุคลากรผู้เชี่ยวชาญของฝ่ายห้องปฏิบัติการ มีพนักงานและคนงานรวมประมาณ 1,500 คน
โดยสินค้าแปรรูปจากข้าวที่บริษัทฯ กำลังผลิตอยู่ในขณะนี้ ได้แก่ แป้งข้าวเจ้า แป้งข้าวเหนียว เส้นหมี่ เส้นก๋วยเตี๋ยว แป้งข้าวสกัดโปรตีน แป้งข้าวโมดิฟายด์ และผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่ทำจากข้าวภายใต้เครื่องหมายการค้าจดทะเบียน “ตราช้างสามเศียร” และ “ERAWAN BRAND” (ตราเอราวัณ)
 
ซึ่งเป็นระยะกว่า 10 ปี ที่บริษัทฯได้ให้การสนับสนุนกิจกรรมเพื่อการส่งเสริมพัฒนาการและอาชีพแก่ผู้บกพร่องทางสติปัญญาของสถาบันราชานุกูล

  View : 4.36K


เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง


 วันนี้ 205
 เมื่อวาน 2,032
 สัปดาห์นี้ 3,921
 สัปดาห์ก่อน 11,865
 เดือนนี้ 33,447
 เดือนก่อน 30,982
 จำนวนผู้เข้าชม 540,329
  Your IP : 34.239.151.124