หลักสูตรฝึกอบรม

หลักสูตรฝึกอบรม สถาบันราชานุกูล ปีงบประมาณ 2567

1. หลักสูตรการดูแลผู้บกพร่องทางสติปัญญาสำหรับบุคลากร (Online)

    วันที่จัด : วันที่ 18-19 กรกฎาคม 2567

    ค่าลงทะเบียน: 500 บาท

    กลุ่มเป้าหมาย: สหวิชาชีพ 25 คน

    หนังสือเชิญ Download

    รายละเอียด Download
 

2. หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพทัตบุคลากรและสหวิชาชีพในการดูแลสุขภาพช่องปากผู้บกพร่อง
    ด้านพัฒนาการและสติปัญญา (online)

    วันที่จัด : วันที่ 18-19 มกราคม 2567 ปิดรับสมัคร

    ค่าลงทะเบียน: 700 บาท

    กลุ่มเป้าหมาย: ทันตบุคลากรและสหวิชาชีพ 12 คน

    หนังสือเชิญ Download

     รายละเอียด Download

 

3. หลักสูตรการฝึกภาคปฏิบัติการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสำหรับนักจิตวิทยา

    วันที่จัด : รุ่นที่ 1  วันที่ 7 พฤษภาคม - 14 มิถุนายน 2567  ปิดรับสมัคร

                   รุ่นที่ 2  วันที่ 1 กรกฎาคม - 9 สิงหาคม 2567  ปิดรับสมัคร

    ค่าลงทะเบียน: 18,100  บาท

    กลุ่มเป้าหมาย: นักจิตวิทยา รุ่นละ 2-3 คน

    หนังสือเชิญ Download

    รายละเอียด Download

 

4. หลักสูตรครอบครัวบำบัดสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านครอบครัวและเด็ก

    วันที่จัด : ระยะที่ 1 วันที่ 13-17 พฤษภาคม 2567 ระยะที่ 2 วันที่ 24-28 มิถุนายน 2567

    ค่าลงทะเบียน: 5,200 บาท

    กลุ่มเป้าหมาย: ผู้ปฏิบัติงานสุขภาพจิตด้านครอบครัวและเด็ก 30 คน

    หนังสือเชิญ Download

    รายละเอียด Download

 

5. หลักสูตรกิจกรรมบำบัดในเด็กที่มีปัญหาทางพฤติกรรม อารมณ์ และสังคม จากความบกพร่อง
    ของการปรับตัวต่อการรับความรู้สึก

    วันที่จัด : วันที่ 15-26 มกราคม 2567 ปิดรับสมัคร

    ค่าลงทะเบียน: 5,000  บาท

    กลุ่มเป้าหมาย: สหวิชาชีพ 10 คน

    หนังสือเชิญ Download

    รายละเอียด Download

 

6. หลักสูตรกิจกรรมการบูรณาการประสาทรับความรู้สึกและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในเด็กที่มีความต้องการพิเศษ

    วันที่จัด : วันที่ 22-26 เมษายน 2567 ปิดรับสมัคร

    ค่าลงทะเบียน: ไม่เก็บค่าลงทะเบียน

    กลุ่มเป้าหมาย: สหวิชาชีพ 20 คน

    หนังสือเชิญ Download

    รายละเอียด Download

 

7. หลักสูตรฝึกภาคปฏิบัติการกระตุ้นพัฒนาการด้านภาษาและการพูดเบื้องต้นสำหรับเด็กพูดช้า

    วันที่จัด : รุ่นที่ 1 ระยะที่ 1 onsite: วันที่ 12-23 กุมภาพันธ์ 2567 ปิดรับสมัคร
                              ระยะที่ 2 online: วันที่ 26 เมษายน 2567 

                   รุ่นที่ ระยะที่ 1 onsite: วันที่ 10-21 มิถุนายน 2567 ปิดรับสมัคร
                              ระยะที่ 2 online: วันที่ 16 สิงหาคม 2567

    ค่าลงทะเบียน: 8,000  บาท

    กลุ่มเป้าหมาย: สหวิชาชีพรุ่นละ 8 คน

    หนังสือเชิญ Download

    รายละเอียด Download
 

8. หลักสูตรศิลปะบำบัดสำหรับผู้บกพร่องทางพัฒนาการและสติปัญญา

    วันที่จัด :วันที่ 28-29 มีนาคม 2567 ปิดรับสมัคร

    ค่าลงทะเบียน: 1,500  บาท

    กลุ่มเป้าหมาย: สหวิชาชีพ 25 คน

    หนังสือเชิญ Download

    รายละเอียด Download

 

9. หลักสูตรส่งเสริมพัฒนาการเด็ก 

     วันที่จัด : ระยะที่ 1 วันที่ 7-9 พฤษภาคม 2567  
                    ระยะที่ 2 วันที่ 28-31 พฤษภาคม 2567 

     ค่าลงทะเบียน: 3,500 บาท

     กลุ่มเป้าหมาย: สหวิชาชีพ 25 คน

     หนังสือเชิญ Download

     รายละเอียด Download

 

ผู้สนใจสามารถ click https://forms.gle/M56VHr5aEAYt6P7F8
เพื่อจองสิทธิ์สำหรับการลงทะเบียน
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่..กลุ่มงานฝึกอบรมและวิเทศสัมพันธ์ สถาบันราชานุกูล
E-mail address: trainingcenter.raja@gmail.com โทรศัพท์ 0 2248 8900 ต่อ 70328


ปฎิทินหลักสูตรฝึกอบรม สถาบันราชานุกูล ปีงบประมาณ 2567.pdf


 วันนี้ 677
 เมื่อวาน 1,254
 สัปดาห์นี้ 11,186
 สัปดาห์ก่อน 14,653
 เดือนนี้ 28,944
 เดือนก่อน 30,982
 จำนวนผู้เข้าชม 535,826
  Your IP : 1.46.201.108