จันทร์เพ็ญ ธัชสินพงษ์

จันทร์เพ็ญ ธัชสินพงษ์

ตำแหน่ง : พยาบาลวิชาชีพ

ความเชี่ยวชาญตามวิชาชีพ : พยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่น
ประสบการความเชียวชาญ : 31 ปี
ความสนใจด้านงานวิจัย :
บุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาและผู้ปกครอง


งานวิจัยปัจจุบัน

1. กระบวนการพัฒนาคุณภาพชีวิตวัยรุ่นที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา


งานวิจัยที่ผ่านมา

1. ผลของโปรแกรมเตรียมความพร้อมทางการพูดระยะก่อนพูดที่มีต่อพัฒนาการด้านการใช้ภาษาของเด็กกลุ่มอาการดาวน์ อายุ ๑ ปี ๖ เดือน – ๓ ปี

2. ผลการปฏิบัติการพยาบาลแบบ CHEETS ที่มีต่อพัฒนาการด้านการเคลื่อนไหวของเด็กกลุ่มอาการดาวน์ อายุ ๑ ปี ๖ เดือน - ๕ ปี

3. ผลของโปรแกรมเสริมสร้างความรู้ เจตคติ และทักษะสำหรับผู้ปกครองเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา


การสอน บรรยาย สัมภาษณ์

วิทยากรสอนนักศึกษาพยาบาลหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่น สถาบันราชานุกูล กรมสุขภาพจิต

ประวัติการศึกษา

ปี พ.ศ. 2529

สถาบันการศึกษา วิทยาลัยพยาบาลพระบรมราชชนนีลำปาง
คุณวุฒิ ประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์และผดุงครรภ์ชั้นสูง
สาขา พยาบาลศาสตร์และผดุงครรภ์ชั้นสูง

ปี พ.ศ. 2533

สถาบันการศึกษา สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา
คุณวุฒิ หลักสูตรเฉพาะทาง การพยาบาลเฉพาะทาง
สาขา การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช

ปี พ.ศ. 2546

สถาบันการศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คุณวุฒิ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขา สุขภาพจิต

ประวัติการทำงาน

ปี พ.ศ. 2529 - 2531

หน่วยงาน โรงพยาบาลสวนปรุง
ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ

ปี พ.ศ. 2533 - 2563

หน่วยงาน สถาบันราชานุกูล กรมสุขภาพจิต
ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ


 วันนี้ 1,299
 เมื่อวาน 2,900
 สัปดาห์นี้ 4,248
 สัปดาห์ก่อน 19,832
 เดือนนี้ 75,283
 เดือนก่อน 74,370
 จำนวนผู้เข้าชม 3,533,129
  Your IP : 3.214.216.26