ผกาวรรณ สุทธิวงศ์

ผกาวรรณ สุทธิวงศ์

ตำแหน่ง : นักกิจกรรมบำบัด

ความเชี่ยวชาญตามวิชาชีพ : การฟื้นฟูสมรรถภาพ
ประสบการความเชียวชาญ : 12 ปี
ความสนใจด้านงานวิจัย :
1. การประเมินและฝึกความสามารถด้านกล้ามเนื้อมัดเล็ก (Fine motor skills) การปรับตัวต่อการรับความรู้สึก และความสามารถด้านการประกอบกิจกรรมการดำเนินชีวิต ในเด็กบกพร่องทางพัฒนาการและสติปัญญา

2. การพัฒนาการให้บริการงานกิจกรรมบำบัดสำหรับเด็กบกพร่องทางพัฒนาการและสติปัญญา

3. การถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีทางกิจกรรมบำบัดสำหรับเด็กบกพร่องทางพัฒนาการและสติปัญญา


งานวิจัยปัจจุบัน

การพัฒนารูปแบบการฝึกทางกิจกรรมบำบัดด้านการหยิบจับและความพร้อมด้านการเขียนในเด็กบกพร่องทางสติปัญญา


งานวิจัยที่ผ่านมา

1. ปี พ.ศ. 2551 ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อทักษะพื้นฐานการเขียนในเด็ก

2. ปี พ.ศ. 2554 ผลของการใช้โปรแกรม PTOT ที่มีต่อการทรงท่าขณะนั่งทำกิจกรรมของเด็กซี.พี พิการซ้ำซ้อนในสถาบันราชานุกูล

3. ปี พ.ศ. 2558 ความสัมพันธ์ของความสามารถในการแปรงฟันกับทักษะการเคลื่อนไหวมือในเด็กดาวน์ซินโดรมกล้ามเนื้ออ่อนแรง

4. ปี พ.ศ. 2559 การวัดผลการบำบัดรักษาด้วยการบูรณาการประสาทความรู้สึกเพื่อพัฒนาความสามารถในการทำกิจกรรมของเด็กออทิสติกวัยเรียน


งานวิจัยที่ได้นำเสนอในงานประชุมวิชาการ

1. ได้รับเลือกเป็นตัวแทนประเทศไทยไปนำเสนอผลงานเรื่อง “An Evaluation of Occupational Therapy Using Sensory Integration as the Intervention to Improve School Age Children with Autism’s Academic Skill”

2. โครงการ International Association for the Scientific Study of Intellectual and Developmental Disabilities (2016 IASSIDD World Congress Global) ครั้งที่ 15 เมื่อวันที่ 13-20 สิงหาคม 2559


การสอน บรรยาย สัมภาษณ์

1. วิทยากรบรรยายในหลักสูตรกิจกรรมบำบัดในเด็กบกพร่องทางสติปัญญา

2. วิทยากรบรรยายในหลักสูตการพัฒนาศักยภาพทันตบุคลากรและทีมสหวิชาชีพในการดูแลสุขภาพช่องปากผู้บกพร่องทางพัฒนาการและสติปัญญา

ประวัติการศึกษา

ปี พ.ศ. 2539

สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คุณวุฒิ วิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขา กิจกรรมบำบัด

ปี พ.ศ. 2551

สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คุณวุฒิ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขา กิจกรรมบำบัด

ประวัติการทำงาน

ปี พ.ศ. 2541 – ปัจจุบัน

หน่วยงาน สถาบันราชานุกูล
ตำแหน่ง นักกิจกรรมบำบัด


 วันนี้ 0
 เมื่อวาน 13
 สัปดาห์นี้ 62
 สัปดาห์ก่อน 97
 เดือนนี้ 345
 เดือนก่อน 536
 จำนวนผู้เข้าชม 476,781
  Your IP : 35.175.201.191