สุจิตรา สุขเกษม

สุจิตรา สุขเกษม

ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษาพิเศษ

ความเชี่ยวชาญตามวิชาชีพ : การศึกษาพิเศษ
ประสบการความเชียวชาญ : 24 ปี
ความสนใจด้านงานวิจัย :
งานวิจัยวิจัยเชิงทดลอง


งานวิจัยปัจจุบัน

การพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมศิลปะเพื่อเพิ่มสมาธิขณะทำกิจกรรมของเด็กบกพร่องทางสติปัญญาอายุ 6 - 12ปี สถาบันราชานุกูล


งานวิจัยที่ผ่านมา

1. พัฒนาการพูดของเด็กสมองพิการที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาร่วมด้วยโดยใช้แบบฝึกเสริมวิชาภาษาไทย

2. ผลของการใช้สมุดสื่อสารภาพแบบพกพาที่มีต่อความสามารถในการสื่อสารของเด็กบกพร่องทางพัฒนาการและสติปัญญา

3. ผลของการจัดประสบการณ์เทคนิคสื่อสารด้วยภาพที่มีต่อพฤติกรรมก้าวร้าว ของเด็กออทิสติก กลุ่มการศึกษาพิเศษ

4. การพัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอนโดยใช้โครงสร้างซีทสำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษในโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขึ้นพื้นฐาน ( ผู้ร่วมวิจัย )


งานวิจัยที่ได้นำเสนอในงานประชุมวิชาการ

1. ได้รับเลือกเป็นตัวแทนประเทศไทยไปร่วมนำเสนอผลงานเรื่อง “การพัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอนโดยใช้โครงสร้างซีทสำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษในโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขึ้นพื้นฐาน ( ผู้ร่วมวิจัย )”

2. งานวิชาการนานาชาติครั้งที่ 14 ที่โรงแรมเซ็นทารา กรุงเทพมหานคร


การสอน บรรยาย สัมภาษณ์

วิทยากรบรรยายในหลักสูตรศิลปะบำบัดสำหรับเด็กบกพร่องทางสติปัญญา

ประวัติการศึกษา

ปี พ.ศ. 2528

สถาบันการศึกษา วิทยาลัยพยาบาลสวนปรุง
คุณวุฒิ ประกาศนียบัตร
สาขา พยาบาลและผดุงครรภ์ระดับต้น

ปี พ.ศ. 2535

สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง
คุณวุฒิ ศึกษาศาสตร์
สาขา สุขศึกษา

ปี พ.ศ. 2538

สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร
คุณวุฒิ ศึกษาศาสตร์
สาขา เด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา

ประวัติการทำงาน

ปี พ.ศ. 2528 - 2540

หน่วยงาน สถาบันราชานุกูล
ตำแหน่ง พยาบาลเทคนิค

ปี พ.ศ. 2540 - ปัจจุบัน

หน่วยงาน สถาบันราชานุกูล
ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาพิเศษ


 วันนี้ 1,653
 เมื่อวาน 2,900
 สัปดาห์นี้ 4,602
 สัปดาห์ก่อน 19,832
 เดือนนี้ 75,637
 เดือนก่อน 74,370
 จำนวนผู้เข้าชม 3,533,483
  Your IP : 3.214.216.26