ศิโรรัตน์ นาคทองแก้ว

ศิโรรัตน์ นาคทองแก้ว

ตำแหน่ง : นักสังคมสงเคราะห์

ความเชี่ยวชาญตามวิชาชีพ : สังคมสงเคราะห์จิตเวช และการเตรียมความพร้อมผู้บกพร่องทางสติปัญญาสู่การทำงาน
ประสบการความเชียวชาญ : 27 ปี
ความสนใจด้านงานวิจัย :
1. การเตรียมความพร้อมผู้บกพร่องทางสติปัญญาสู่การทำงาน
2. สังคมสงเคราะห์จิตเวช
3. ด้านจิตเวชเด็กและวัยรุ่น
4. ด้านครอบครัวบำบัด


งานวิจัยที่ผ่านมา

1. การติดตามการทำงานของบุคคลปัญญาอ่อนที่ได้รับการจ้างงานในสถานประกอบการ หลังผ่านการฝึกอบรมในโครงการทดลองจ้างงานบุคคลปัญญาอ่อน สถาบันราชานุกูล (ปี 2548)

2. การใช้โปรแกรมครอบครัวบำบัดแนวแซทเทียร์ในการดูแลสุขภาพจิตของผู้ปกครองผู้บกพร่องทางสติปัญญา (2553)

3. ผลการทำกลุ่มบำบัดแนวแซทเทียร์ในการดูแลเด็กที่มีความบกพร่องทางพัฒนาการและสติปัญญา (2555)

4. ผลการพัฒนาผู้บกพร่องทางสติปัญญาสู่การทำงานในสถานประกอบการ


งานวิจัยที่ได้นำเสนอในงานประชุมวิชาการ

1. นำเสนอผลงานวิชาการเชิงสังคม ประเภท Oral Presentation เรื่อง การเตรียมความพร้อมผู้บกพร่องทางสติปัญญาสู่การทางาน : โครงการพัฒนาทักษะพื้นฐานการทางานแก่ผู้บกพร่องทางสติปัญญา ในการประชุมวิชาการการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการโดยชุมชน (CBR Forum 2016) ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 14-16 ธันวาคม 2559 ณ โรงแรมรามาการ์เด้น กรุงเทพมหานคร

2. นำเสนอผลงาน ในการประชุมสมัชชาสหวิชาชีพด้านเด็ก ในการจัดงานเฉลิมฉลอง 30 ปี อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก”เรื่อง การเตรียมความพร้อมผู้บกพร่องทางสติปัญญาสู่การทำงาน : โครงการพัฒนาทักษะพื้นฐานการทำงานแก่ผู้บกพร่องทางสติปัญญา ระหว่างวันที่ 20-22 พฤศจิกายน2562 ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทาราศูย์ฯ ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์


การสอน บรรยาย สัมภาษณ์

วิทยากรบรรยายในหลักสูตรต่างๆ ดังนี้

1. อบรมนักสังคมสงเคราะห์จิตเวช สังกัดกรมสุขภาพจิต

2. การพัฒนาผู้ฝึกสอนงาน (Job Coach) เพื่อเตรียมความพร้อมผู้บกพร่องทางสติปัญญา

ประวัติการศึกษา

ปี พ.ศ. 2535

สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
คุณวุฒิ สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
สาขา สังคมสงเคราะห์ศาสตร์

ปี พ.ศ. 2544

สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
คุณวุฒิ สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
สาขา สังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์

ประวัติการทำงาน

ปี พ.ศ. 2536 - ปัจจุบัน

หน่วยงาน สถาบันราชานุกูล
ตำแหน่ง นักสังคมสงเคราะห์


 วันนี้ 0
 เมื่อวาน 13
 สัปดาห์นี้ 62
 สัปดาห์ก่อน 97
 เดือนนี้ 345
 เดือนก่อน 536
 จำนวนผู้เข้าชม 476,781
  Your IP : 35.175.201.191