โสภณ สวัสดิ์

ตำแหน่ง : พยาบาลวิชาชีพ

ความเชี่ยวชาญตามวิชาชีพ : การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช
ประสบการความเชียวชาญ : 21 ปี
ความสนใจด้านงานวิจัย :
1. การเสริมสร้างพลังใจผู้ดูแลเด็กบกพร่องทางสติปัญญา
2. การสร้างแรงจูงใจผู้ดูแลเด็กบกพร่องทางสติปัญญา
3. การพัฒนาสุขภาพจิตผู้ดูแลเด็กบกพร่องทางสติปัญญา


งานวิจัยปัจจุบัน

1. ศึกษาผลของโปรแกรมพลังใจสร้างได้ในผู้ดูแลผู้พิการทางสติปัญญา


งานวิจัยที่ผ่านมา

1. การเสริมสร้างพลังอำนาจมารดาเด็กบกพร่องทางพัฒนาการและสติปัญญา

2. การพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลเด็กบกพร่องทางพัฒนาการและสติปัญญา

3. ผลของโปรแกรมการพยาบาลการพยาบาลเด็กบกพร่องทางพัฒนาการและสติปัญญาต่อคุณภาพชีวิตเด็กบกพร่องทางพัฒนาการและสติปัญญาในศูนย์ส่งเสริมพัฒนาการราชานุกูล


งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์

การพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลเด็กบกพร่องทางพัฒนาการและสติปัญญา


การสอน บรรยาย สัมภาษณ์

วิทยากรบรรยายในเรื่อง ดังนี้
1. การเสริมสร้างพลังใจผู้ดูแลผู้พิการทางสติปัญญา

2. การสร้างการยอมรับเมื่อมีเด็กพิการทางสติปัญญาเกิดขึ้นในครอบครัว

3. การกระตุ้นและส่งเสริมพัฒนาการเด็กบกพร่องทางพัฒนาการและสติปัญญา

ประวัติการศึกษา

ปี พ.ศ. 2542

สถาบันการศึกษา วิทยาลัยพยาบาล บรมราชชนนี วิทยาเขตศรีธัญญา
คุณวุฒิ พยาบาลศาสตรบัณฑิต
สาขา การพยาบาลและผดุงครรภ์

ปี พ.ศ. 2549

สถาบันการศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คุณวุฒิ พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต
สาขา การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช

ประวัติการทำงาน

ปี พ.ศ. 2542-ปัจจุบัน

หน่วยงาน สถาบันราชานุกูล
ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ


 วันนี้ 1,342
 เมื่อวาน 2,900
 สัปดาห์นี้ 4,291
 สัปดาห์ก่อน 19,832
 เดือนนี้ 75,326
 เดือนก่อน 74,370
 จำนวนผู้เข้าชม 3,533,172
  Your IP : 3.214.216.26