ทิพวัน ค่ายสงคราม

ทิพวัน ค่ายสงคราม

ตำแหน่ง : พยาบาลวิชาชีพ

ความเชี่ยวชาญตามวิชาชีพ : การพยาบาล
ประสบการความเชียวชาญ : 34 ปี
ความสนใจด้านงานวิจัย :
การบำบัดเด็กออทิสติก


งานวิจัยที่ผ่านมา

1. ผลของการใช้โปรแกรมการจัดการพฤติกรรมต่อการควบคุมตนเองในเด็กออทิสติกวัยก่อนเรียนอายุ 3 – 5 ปี

2. การพัฒนาทักษะทางสังคมของเด็กออทิสติกปฐมวัยโดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบการจัดสถานการณ์จำลอง


การสอน บรรยาย สัมภาษณ์

วิทยากรภาคปฏิบัติแก่ผู้มาศึกษาดูงานหรือผู้มาฝึกปฏิบัติด้านการพยาบาลและการส่งเสริมพัฒนาการเด็กของหอผู้ป่วยออทิสติก 2

ประวัติการศึกษา

ปี พ.ศ. 2529

สถาบันการศึกษา วิทยาลัยพยาบาลศรีธัญญา
คุณวุฒิ ประกาศนียบัตร
สาขา พยาบาลและผดุงครรภ์และจิตเวชระดับต้น

ปี พ.ศ. 2550

สถาบันการศึกษา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีกรุงเทพ
คุณวุฒิ พยาบาลศาสตร์บัณฑิต

ประวัติการทำงาน

ปี พ.ศ. 2529-2547

หน่วยงาน สถาบันราชานุกูล
ตำแหน่ง พยาบาลเทคนิค

ปี พ.ศ. 2547-ปัจจุบัน

หน่วยงาน สถาบันราชานุกูล
ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ


 วันนี้ 1,679
 เมื่อวาน 2,900
 สัปดาห์นี้ 4,628
 สัปดาห์ก่อน 19,832
 เดือนนี้ 75,663
 เดือนก่อน 74,370
 จำนวนผู้เข้าชม 3,533,509
  Your IP : 3.214.216.26