แพทย์หญิงอาภาภรณ์ พึ่งยอด

แพทย์หญิงอาภาภรณ์ พึ่งยอด

ตำแหน่ง : จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น

ความเชี่ยวชาญตามวิชาชีพ : จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น
ประสบการความเชียวชาญ : 9 ปี
ความสนใจด้านงานวิจัย :
จิตเวชเด็กและวัยรุ่น


งานวิจัยปัจจุบัน

การวิจัยเพื่อปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือประเมินความสามารถทางเชาวน์ปัญญาเด็กอายุ 2-15 ปีต่อเนื่อง 3 ปี (2561-2563)


งานวิจัยที่ผ่านมา

1. 2011 Prevalence of Abnormal Eating Attitudes and Behaviors among Thai Female High School Students in Bangkok

2. 2017 Development of clinical practice guideline of psychopharmacotherapy in the management of aggressive and hyperactive behaviors in children with intellectual disabilities.


งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์

การพัฒนาแนวทางเวชปฏิบัติการใช้ยาจิตเวชในผู้ป่วยเด็กที่มีภาวะบกพร่องทางพัฒนาการและสติปัญญาที่มีปัญหาพฤติกรรมก้าวร้าวและซนไม่อยู่นิ่ง ตีพิมพ์ในวารสารราชานุกูล ปีที่ 32 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2560


การสอน บรรยาย สัมภาษณ์

วิทยากรบรรยายในหลักสูตรพยาบาล PG

ประวัติการศึกษา

ปี พ.ศ. 2549

สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คุณวุฒิ แพทยศาสตร์บัณฑิต

ปี พ.ศ. 2554

สถาบันการศึกษา โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
คุณวุฒิ วุฒิบัตรเพื่อแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
สาขา จิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น

ประวัติการทำงาน

ปี พ.ศ. 2554 - 2556

หน่วยงาน โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์
ตำแหน่ง นายแพทย์

ปี พ.ศ. 2556 – ปัจจุบัน

หน่วยงาน สถาบันราชานุกูล
ตำแหน่ง นายแพทย์


 วันนี้ 1,685
 เมื่อวาน 2,900
 สัปดาห์นี้ 4,634
 สัปดาห์ก่อน 19,832
 เดือนนี้ 75,669
 เดือนก่อน 74,370
 จำนวนผู้เข้าชม 3,533,515
  Your IP : 3.214.216.26