ทันตแพทย์หญิงฐสรรพร เติมทอง

ทันตแพทย์หญิงฐสรรพร เติมทอง

ตำแหน่ง : ทันตแพทย์

ความเชี่ยวชาญตามวิชาชีพ : ทันตกรรมในเด็กพิเศษ
ประสบการความเชียวชาญ : 23 ปี
ความสนใจด้านงานวิจัย :
สุขภาพช่องปากผู้บกพร่องทางสติปัญญาฯ


งานวิจัยที่ผ่านมา

1. Thasanporn Toemthong. The performance of health personnel in oral health care and oral health status of in patients of Rajanukul Institute according to oral health promotion project. Rajanukul Institute Journal 2004,19 (1): 17-26. (Thai)

2. Thasanporn Toemthong. Gingivectomy and gingivoplasty for restoration in complicated Tuberculous Sclerosis patients:case report. Rajanukul Institute Journal 2005,20 (2): 31-53. (Thai)

3. Thasanporn Toemthong. The effect of smoking on Beta Defensin-2 expression in chronic periodontitis. M.Sc. (Periodontics) Thesis. Chulalongkorn University 2007.

4. Thasanporn Toemthongฃ, Nilachorn Yenyazun, Nanwipa Wanatarnkul, Jirapat Pluengnut.The effects of music and art therapy program on aggressive behaviors of severe intellectual and developmental disabilities persons in Rajanukul Institute. (Jan27,2011) www.Rajanukul.go.th (Thai)

5. Thasanporn Toemthong,Winiramol Sriwattana,Thanyapat Vanichanont,Mattana Chongka, and Nasikarn Muangklom.Isolation and characterization mesenchymal stem cells from human dental pulpand alveolar bone. Rajanukul Institute Journal 2011,26(3): 1-25.

6. Nattanan Govitvattana,Thanaphum Osathanon,Thasanporn Toemthong,Prasit Pavasant.IL-6 regulates stress-induced REX-1 expression via ATP-P2Y1 signalling in stem cells isolated from human exfoliated deciduous teeth.Oral Biology 2015;60:160-166.

7. Factors associated with dental caries and oral hygiene among special children at Rajanukul institute. Th Dent PH J vol.24 Jan-Dec 2019:14-26.


งานวิจัยที่ได้นำเสนอในงานประชุมวิชาการ

Dental caries experience and oral hygiene status of children with intellectual and developmental disabilities in Bangkok, Thailand ประเภท Poster presentation ในงานประชุมวิชาการ The world congress of the International Association for the Scientific Study of Intellectual and Developmental Disabilities (IASSIDD) ที่จัดขึ้น เมื่อวันที่ 6 – 9 สิงหาคม2562 ณ เมือง Glasgow ประเทศ Scotland


การสอน บรรยาย สัมภาษณ์

วิทยากรบรรยายในหลักสูตรต่างๆ
1. การพัฒนาศักยภาพทันตบุคลากรและสหวิชาชีพในการดูแลสุขภาพช่องปากผู้บกพร่องด้านพัฒนาการและสติปัญญา ของกลุ่มงานทันตกรรม สถาบันราชานุกูล

2. หลักสูตรทันตกรรมสำหรับเด็ก คณะทันตแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ประวัติการศึกษา

ปี พ.ศ. 2536

สถาบันการศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คุณวุฒิ ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต

ปี พ.ศ. 2550

สถาบันการศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คุณวุฒิ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขา ปริทันตศาสตร์

ปี พ.ศ. 2553

สถาบันการศึกษา Medical Research Foundation
คุณวุฒิ Certificate of Attendance Basic ICH GCP Training Course

ประวัติการทำงาน

ปี พ.ศ. 2536-2539

หน่วยงาน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ตำแหน่ง ทันตแพทย์

ปี พ.ศ. 2540-ปัจจุบัน

หน่วยงาน สถาบันราชานุกูล
ตำแหน่ง ทันตแพทย์


 วันนี้ 1,273
 เมื่อวาน 2,900
 สัปดาห์นี้ 4,222
 สัปดาห์ก่อน 19,832
 เดือนนี้ 75,257
 เดือนก่อน 74,370
 จำนวนผู้เข้าชม 3,533,103
  Your IP : 3.214.216.26