สุพรทิพย์ ภุมมา

สุพรทิพย์ ภุมมา

ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษาพิเศษ

ความเชี่ยวชาญตามวิชาชีพ : การศึกษาพิเศษเด็กที่ม่ีความบกพร่องทางพัฒนาการและสติปัญญา
ประสบการความเชียวชาญ : 32 ปี
ความสนใจด้านงานวิจัย :
1.โรคดาวน์ซินโครม
2. โรคเด็กที่มีความบกพร่องทางพัฒนาการและสติปัญญา ID


งานวิจัยปัจจุบัน

ผลของชุดฝึกการสอนเขียนพยัญชนะไทย แบบกลุ่มการเขียนหัวเดียว (ตามเข็มนาฬิกา ) สำหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางพัฒนาการและสติปัญญา สถาบันราชานุกูล


งานวิจัยที่ผ่านมา

ผลของชุดกิจกรรมการเคลื่อนไหวประกอบเพลง ที่มีต่อทักษะกล้ามเนื้อมัดใหญ่ ของเด็กดาวน์ซินโดรมสถาบันราชานุกูล. 2553 รังสิมา อุดมกิจ, สาริกา แก้วน้ำ, สุพรทิพย์ ภุมมา, ประทีป ใจปา


งานวิจัยที่ได้นำเสนอในงานประชุมวิชาการ

1. รังสิมา อุดมกิจ, สาริกา แก้วน้ำ, สุพรทิพย์ ภุมมา, ประทีป ใจปา. ผลของชุดกิจกรรมการเคลื่อนไหวประกอบเพลง ที่มีต่อทักษะกล้ามเนื้อมัดใหญ่ ของเด็กดาวน์ซินโดรมสถาบันราชานุกูล. 2553. นำเสนอผลงานในรูปแบบ Oral Presentation ในงานประชุมวิชาการนานาชาติ กรมสุขภาพจิต โรมแรมปริ๊นซ์พาเลซ พ.ศ.2553.

2. รังสิมา เทียนทอง, วนัสริน อินทรกำแหง, จิราธิป นาค.การเปรียบเทียบผลการเรียนพิมพ์ดีดภาษาไทย สำหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา โดยวิธีการสอนแบบใช้สติ๊กเกอร์หลากสีกับวิธีสอนแบบแป้นพิมพ์ปกติ. 2562.นำเสนอผลงานทางวิชาการ ในงานมหกรรมคุณภาพ CQI ของสถาบันราชานุกูล ครั้งที่ 8 ประจำปี 2561 ในวันที่ 22-24 สิงหาคม 2561 ประเภท Oral Presentation ได้รับรางวัลดีเด่น

3. นำเสนอผลงานพัฒนาคุณภาพ CQI เรื่อง Social Distancing นำเสนอผลงานในรูปแบบ Oral Presentation สถาบันราชานุกูล ปี 2563


การสอน บรรยาย สัมภาษณ์

- วิทยากรค่ายครอบครัวสัมพันธ์ กรกฎาคม 2554

-วิทยากร บรรยาย เรื่องเทคนิคการสอนผู้บกพร่องทางพัฒนาการและสติปัญญา จ.สุพรรณบุรี ตุลาคม 2555

-วิทยากร เรื่องการดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้มีสุขภาวะทางใจที่ดี จัดโดยกระทรวงศึกษาธิการ พฤษภาคม 2559

-วิทยากร บรรยาย กับผู้ที่มาศึกษาดูงาน เช่น นักศึกษาแพทย์ นิสิต นักศึกษา ที่กลุ่มงานการศึกษาพิเศษ ปี 2562

ประวัติการศึกษา

ปี พ.ศ. 2531

ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลอลงกรณ์
คุณวุฒิ ครุศาสตร์บัณฑิต
สาขา นาฏศิลป์

ปี พ.ศ. 2534

สถาบันการศึกษา กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
คุณวุฒิ ประกาศนียบัตรการฝึกอบรมครู การศึกษาพิเศษรุ่นที่ 11

ประวัติการทำงาน

ปี พ.ศ. 2541-2564

หน่วยงาน สถาบันราชานุกูล
ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาพิเศษ


 วันนี้ 1,463
 เมื่อวาน 2,900
 สัปดาห์นี้ 4,412
 สัปดาห์ก่อน 19,832
 เดือนนี้ 75,447
 เดือนก่อน 74,370
 จำนวนผู้เข้าชม 3,533,293
  Your IP : 3.214.216.26