วรัฎฐา เจริญ

ตำแหน่ง : นักสังคมสงเคราะห์

ความเชี่ยวชาญตามวิชาชีพ : งานสังคมสงเคราะห์จิตเวชเด็กวัยเรียนและวัยรุ่น, งานให้การปรึกษาครอบครัว, งานฟื้นฟูทักษะทางสังคมและอาชีพสู่การทำงานสำหรับผู้ป่วยจิตเวช ผู้บกพร่องทางสติปัญญาการเรียนรู้และออทิสติก
ประสบการความเชียวชาญ : 15 ปี
ความสนใจด้านงานวิจัย :
วิจัยที่เกี่ยวข้องกับครอบครัวและผู้บกพร่องทางสติปัญญาการเรียนรู้
และออทิสติกเชิงคุณภาพ


งานวิจัยที่ผ่านมา

ผลงานวิจัยการพัฒนารูปแบบส่งเสริมการมีงานทำสำหรับบุคคลออทิสติก กรณีศึกษาโรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์ ปี2559


งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์

โครงการวิจัย “การศึกษาคุณภาพชีวิตของบุคคลออทิสติกไทยวัยผู้ใหญ่”เป็นโครงการวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักงานวิจัยแห่งชาติปี 2560


งานวิจัยที่ได้นำเสนอในงานประชุมวิชาการ

โครงการวิจัย “การศึกษาคุณภาพชีวิตของบุคคลออทิสติกไทยวัยผู้ใหญ่”เป็นโครงการวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักงานวิจัยแห่งชาติปี 2560


หนังสือ บทความหรือเอกสารวิชาการ

โครงการวิจัย “การศึกษาคุณภาพชีวิตของบุคคลออทิสติกไทยวัยผู้ใหญ่”เป็นโครงการวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักงานวิจัยแห่งชาติปี 2560


การสอน บรรยาย สัมภาษณ์

1. อาจารย์พิเศษ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม ทั้ง ปริญญาตรีและปริญญาโท มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ์

2. วิทยากรเรื่อง งานสังคมสงเคราะห์จิตเวชเด็กและวัยรุ่น ให้กับสถาบันฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน และหลักสูตรพยาบาลจิตเวชเด็กและวัยรุ่น โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์

ประวัติการศึกษา

ปี พ.ศ. 2537

ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ์
คุณวุฒิ สังคมสงเคราะห์ศาสตร์บัณฑิต

ปี พ.ศ. 2544

ระดับการศึกษา ปริญญาโท
สถาบันการศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์(นิด้า)
คุณวุฒิ ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต
สาขา สาขาพัฒนาสังคม

ประวัติการทำงาน

ปี พ.ศ. 2538

หน่วยงาน โรงพยาบาลศรีธัญญา
ตำแหน่ง นักสังคมสงเคราะห์

ปี พ.ศ. 2549

หน่วยงาน โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์
ตำแหน่ง นักสังคมสงเคราะห์

ปี พ.ศ. 2564

หน่วยงาน สถาบันราชานุกูล
ตำแหน่ง นักสังคมสงเคราะห์


 วันนี้ 0
 เมื่อวาน 13
 สัปดาห์นี้ 62
 สัปดาห์ก่อน 97
 เดือนนี้ 345
 เดือนก่อน 536
 จำนวนผู้เข้าชม 476,781
  Your IP : 35.175.201.191