กรมสุขภาพจิต ผลิตวิดีโอแนะนำการปฏิบัติตัวในโรงพยาบาลสนามในรูปแบบ self-orientation

กรมสุขภาพจิต ผลิตวิดีโอแนะนำการปฏิบัติตัวในโรงพยาบาลสนามในรูปแบบ self-orientation เพื่อส่งเสริมสุขภาพกาย และสุขภาพจิตที่ดีของผู้ป่วยระหว่างการรักษาตัวในโรงพยาบาลสนาม
 
      กรมสุขภาพจิต ผลิตวิดีโอแนะนำการปฏิบัติตัวในโรงพยาบาล เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถสแกน QR code ก่อนเข้าโรงพยาบาลสนาม และรับชมได้ด้วยตนเองโดยไม่ต้องรอบุคลากรทางการแพทย์ เป็นการลดขั้นตอนการเข้าพักในโรงพยาบาลสนามและเสริมสร้างความเข้าใจด้านสุขภาพกาย สุขภาพจิตและสังคม ตลอดระยะเวลาการอยู่ในโรงพยาบาลสนาม
 
     วันนี้ (3 พฤษภาคม 2564) แพทย์หญิงพรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวว่า กรมสุขภาพจิตได้ผลิตและกระจาย“วิดีโอแนะนำแนวทางการปฏิบัติตัวในโรงพยาบาลสนาม” ไปยังโรงพยาบาลสนามต่างๆ ซึ่งผู้ป่วยสามารถสแกน QR code และรับชมผ่านโทรศัพท์มือถือได้ทันทีด้วยตนเองก่อนเข้าโรงพยาบาลสนาม (self-orientation) โดยมีความยาวประมาณ 10 นาที ซึ่งวิดีโอนี้จะช่วยให้บุคลากรทางการแพทย์สามารถสื่อสารกับผู้ป่วยทุกคนก่อนเข้าโรงพยาบาลสนามได้ครบถ้วน ลดการสัมผัส และใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่า
 
     โดยใน “วิดีโอแนะนำแนวทางการปฏิบัติตัวในโรงพยาบาลสนาม” ชุดนี้ จะประกอบไปด้วยข้อแนะนำด้านสุขภาพกาย 8 ข้อ      และข้อแนะนำด้านสุขภาพจิตและสังคม 10 ข้อ ซึ่งข้อแนะนำด้านสุขภาพกาย เช่น อะไรคือโควิด-19? เมื่อไรจะไปโรงพยาบาลสนาม? ท่านจะต้องทำอะไรบ้างที่โรงพยาบาลสนามในแต่ละวัน? อาการที่ควรสังเกตต่าง ๆ ระหว่างการอยู่ในโรงพยาบาล ลักษณะของอาการที่รุนแรงที่ต้องรายงานทันที การบริการอาหารและน้ำดื่มในแต่ละวัน สุขอนามัยทั่วไปในชีวิตประจำวัน และการปฏิบัติตัวภายหลังออกจากโรงพยาบาลสนามเพื่อกลับบ้าน
 
     สำหรับข้อแนะนำทางด้านสุขภาพจิตและสังคมนั้น ประกอบด้วย
 
    - การทำแบบทดสอบด้านสุขภาพจิตในวันแรกและระหว่างการพักอยู่ในโรงพยาบาลสนามด้วยระบบ Mental Health Check In
 
    - ปัญหาด้านสุขภาพจิตที่อาจพบได้และช่องทางการแจ้งอาการ
 
   - วิธีการผ่อนคลายความเครียด
 
   - การตั้งเป้าหมายในการใช้ชีวิตแต่ละวัน
 
   - การเชื่อมต่อกับบุคคลภายนอกโรงพยาบาล
 
   - การสร้างสัมพันธ์กับบุคคลภายในโรงพยาบาลสนาม
 
   - การช่วยเหลือและเป็นจิตอาสาในระหว่างการอยู่ในโรงพยาบาลสนาม
 
   - การเคารพกติกาในการอยู่ร่วมกับคนหมู่มาก
 
   - การระมัดระวังการเผลอละเมิดสิทธิของผู้อื่นที่อยู่ร่วมกัน
 
   - การยึดถือสิทธิและหน้าที่ของผู้ป่วย และให้เกียรติบุคลากรทางการแพทย์
 
   แพทย์หญิงพรรณพิมล กล่าวเพิ่มเติมว่า ซึ่งข้อแนะนำทั้ง 18 ข้อนี้ ทางกรมสุขภาพจิตได้จัดทำขึ้นเพื่อให้ผู้ป่วยสามารถใช้ชีวิตอยู่ในโรงพยาบาลสนามได้อย่างมีสุขภาพกายและจิตที่ดี รวมถึงสามารถใช้ประสบการณ์ของผู้ที่เคยอยู่ในโรงพยาบาลสนามมาเป็นกำลังสำคัญในการกอบกู้วิกฤตการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ต่อไปในอนาคต ทั้งนี้หากประชาชนทั่วไปต้องการรับชมข้อแนะนำนี้เบื้องต้นสามารถรับชมได้ทางช่อง YouTube ของกรมสุขภาพจิต
 
*************** 3 พฤษภาคม 2564
 

  View : 1.20K

Tags: กรมสุขภาพจิต ผลิตวิดีโอแนะนำการปฏิบัติตัวในโรงพยาบาลสนามในรูปแบบ self-orientation กรมสุขภาพจิต โรงพยาบาลสนาม Mental Health Check In สุขภาพจิตที่ดีของผู้ป่วยระหว่างการรักษาตัวในโรงพยาบาลสนาม


เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง


 วันนี้ 2,395
 เมื่อวาน 3,453
 สัปดาห์นี้ 16,565
 สัปดาห์ก่อน 20,576
 เดือนนี้ 56,001
 เดือนก่อน 87,655
 จำนวนผู้เข้าชม 3,088,489
  Your IP : 44.210.21.70