กลุ่มงานทันตกรรม สถาบันราชานุกูล จัดอบรมทันตแพทย์หลักสูตรการส่งเสริมสุขภาพช่องปากฯ

 ผลิตและเผยแพร่โดย ฝ่ายสื่อสารองคืกรและเทคโนโลยี

 src=

          ระหว่างวันที่ 2-6 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 08.00-16.00น. กลุ่มงานทันตกรรม สถาบันราชานุกูล จัดการอบรมสำหรับทันตแพทย์ หลักสูตร “การส่งเสริมสุขภาพช่องปากแก่ผู้บกพร่องด้านพัฒนาการและสติปัญญาและกลุ่มที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ”   
       เพราะ “โรคในช่องปาก” เป็นปัญหาที่สำคัญอย่างหนึ่งต่อสุขภาพของบุคคลกลุ่มนี้ จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องได้รับการดูแลสุขภาพที่ดี รวมถึงสุขภาพช่องปากด้วย สำหรับการดูแลทันตสุขภาพในบุคคลกลุ่มนี้ มีวิธีการที่แตกต่างหลากหลาย ตามสภาพทางจิตใจ ความสามารถทางกาย ตลอดจนพฤติกรรมของแต่ละบุคคล และด้วยข้อจำกัดของการจัดบริการของภาครัฐทำให้บุคคลเหล่านี้เข้าถึงการบริการทันตกรรมได้น้อย กลุ่มงานทันตกรรม สถาบันราชานุกูลจึงได้จัดการอบรมนี้ขึ้นเพื่อเพื่อพัฒนาความรู้และทักษะของทันตแพทย์ในการให้บริการทันตกรรมแก่ผู้บกพร่องด้านพัฒนาการและสติปัญญาอีกทั้งเป็นการเสริมสร้างทักษะเพื่อสนับสนุนการบรรลุผลลัพธ์ในการพัฒนารูปแบบบริการอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีทันตแพทย์จากโรงพยาบาล และสาธารณสุขจังหวัด เข้ารับการอบรมจำนวน 10 คน

   


  View : 2.40K


เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง


 วันนี้ 2,670
 เมื่อวาน 3,093
 สัปดาห์นี้ 12,401
 สัปดาห์ก่อน 25,194
 เดือนนี้ 12,684
 เดือนก่อน 81,819
 จำนวนผู้เข้าชม 1,695,811
  Your IP : 3.237.178.91