การอบรมผู้ดำเนินงาน (สถานศึกษา) โครงการเพื่อนที่แสนดี Best Buddies Thailand

 
วันที่ 30-31 พฤษภาคม 2561 สถาบันราชานุกูลจัดอบรมผู้ดำเนินงานโครงการเพื่อนที่แสนดี ณ ห้องประชุมอาคารพลานามัย สถาบันราชานุกูล
วันพุธที่ 30 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. แพทย์หญิงมธุรดา สุวรรณโพธิ์ ผู้อำนวยการสถาบันราชานุกูล เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม แพทย์หญิงจันทร์อาภา สุขทัพภ์ ประธานคณะทำงานโครงการเพื่อนที่แสนดี สถาบันราชานุกูล กล่าวรายงานการจัดการอบรมฯ
การอบรมนี้จัดให้มีการบรรยาย ความเป็นมา ความสำคัญ และแนวทางการดำเนินงานโครงการเพื่อนที่แสนดี , การเตรียมตัว Buddies , การเตรียมตัว Peer Buddies (อาสาสมัครนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯ) โดยการบรรยายให้ความรู้ เรื่อง เพื่อนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาพร้อมสาธิตวิธีการสร้างสัมพันธภาพกับผู้บกพร่องทางสติปัญญา และแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติด้วยกิจกรรมสานสัมพันธ์ และวางแผนการดำเนินการทำกิจกรรมเพื่อนที่แสนดีในโรงเรียนเครือข่าย เพื่อเป็นการเสริมสร้างความเข้าใจในแนวทางการดำเนินงานโครงการเพื่อนที่แสนดีให้แก่โรงเรียนเครือข่าย และสามารถดำเนินการจัดกิจกรรมเพื่อนที่แสนดีในโรงเรียนได้ โดยมีคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนเครือข่าย จำนวน 15 โรงเรียน ได้แก่ 1.วิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์  2.โรงเรียนสตรีวิทยา2  3.โรงเรียนแม่พระฟาติมา 4.โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ 5.โรงเรียนเสนานิคม 6.โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ 7.โรงเรียนวัดราชาธิวาส 8. โรงเรียนปัญญาวรคุณ  9.โรงเรียนวัดพุทธบูชา 10.โรงเรียนศึกษานารีวิทยา 11.โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต12.โรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง 13.โรงเรียนเทพลีลา 14.โรงเรียนปทุมคงคา 15.โรงเรียนนนทรีวิทยา  รวม 54 คน เข้าร่วมการอบรม
สถาบันราชานุกูล เป็นแม่ข่าย Best Buddies Thailand (BBT) ร่วมกับ  Best Buddies International (BBI) ประเทศสหรัฐอเมริกา ดำเนินโครงการเพื่อนที่แสนดี เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต และส่งเสริมทักษะทางสังคมของผู้บกพร่องด้านพัฒนาการและสติปัญญา ผ่านสัมพันธภาพความเป็นเพื่อนแบบหนึ่งต่อหนึ่ง ระหว่างผู้บกพร่องฯกับบุคคลปกติ (อาสาสมัคร) ซึ่งเรียกว่าคู่บัดดี้ เป็นการเสริมสร้างทักษะทางสังคมแก่ผู้บกพร่องทางพัฒนาการและสติปัญญา ให้สามารถปรับตัวอยู่ร่วมกันในโรงเรียนและ สังคมได้อย่างมีความสุข
 

  View : 528


เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง


 วันนี้ 1,946
 เมื่อวาน 2,635
 สัปดาห์นี้ 7,210
 สัปดาห์ก่อน 18,730
 เดือนนี้ 51,768
 เดือนก่อน 133,524
 จำนวนผู้เข้าชม 1,573,675
  Your IP : 3.239.40.250