การอบรมพัฒนาระบบเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์ (EMR) เพื่อขับเคลื่อนสู่การเป็นระบบสุขภาพดิจิทัล

วันนี้ (27 พฤษภาคม 2567) กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพบริการ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์ (OPD EMR) ณ ห้องประชุมทุนการกุศลสมเด็จย่าอุปถัมภ์ สถาบันราชานุกูล

แพทย์หญิงนพวรรณ ศรีวงค์พานิช ผู้อำนวยการสถาบันราชานุกูล เป็นประธานเปิดการอบรม และกล่าวรายงาน โดยนางสาวผกาวรรณ สุทธิวงศ์ กรรมการคณะกรรมการเวชระเบียน 

บรรยายโดย นางณัฐชนก สุวรรณานนท์ หัวหน้ากลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง การพัฒนารูปแบบบริการงานผู้ป่วยนอกด้วยกระบวนการ Smart Hospital, การพัฒนาระบบเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์ (EMR) และการพัฒนาแบบฟอร์มการให้บริการผู้ป่วยนอก/ผู้ป่วยใน พร้อมแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ รวมถึงการใช้งานระบบพิสูจน์และยืนยันตัวตนสำหรับหน่วยบริการ (DID&PHR หมอพร้อม) และการใช้งานระบบ MOPH Appointment Center โดยทีมวิทยากรจากกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันราชานุกูล

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากร มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อสนับสนุนและเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดบริการภายในโรงพยาบาล รวมถึงการเพิ่มคุณภาพระบบบริการ การตรวจวินิจฉัย การรักษา และการเข้าถึงข้อมูลผู้รับบริการ และตอบสนองนโยบาย Smart Hospital กระทรวงสาธารณสุข โดยมีผู้เข้าร่วมอบรม วิทยากรและคณะทำงาน ทั้งสิ้น 50 คน


Rajanukul News ฉ.145.pdf

  View : 169


เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง


 วันนี้ 1,188
 เมื่อวาน 1,254
 สัปดาห์นี้ 11,697
 สัปดาห์ก่อน 14,653
 เดือนนี้ 29,455
 เดือนก่อน 30,982
 จำนวนผู้เข้าชม 536,337
  Your IP : 175.16.254.238