จัดอบรมหลักสูตรการดับเพลิงขั้นต้น

วันที่ 20 พฤษภาคม 2565 กลุ่มงานบริหารทั่วไป จัดอบรมหลักสูตรการดับเพลิงขั้นต้น โดย นางอารัญยา รักษาสัตย์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร กล่าวเปิดการอบรม มีบุคลากรเข้าร่วมการอบรมในรูปแบบ On-site และOnline โดยบุคลากรสามารถเข้ารับการอบรมโดยผ่านโปรแกรม zoom  Meeting  ณ หอประชุมพลานามัย สถาบันราชานุกูล
บรรยายเรื่องความรู้เบื้องต้น ข้อควรปฏิบัติและควรรับทราบเมื่อเกิดเพลิงไหม้ โดย นายจักรกฤษณ์ คงคำ เจ้าพนักงานป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัยชำนาญการ เจ้าหน้าที่ประจำสถานีดับเพลิงสุทธิสาร
พร้อมกันนี้ วิทยากรและทีมเจ้าหน้าที่ประจำสถานีดับเพลิงสุทธิสารได้ให้ผู้เข้าร่วมการอบรมจำลองสถานการณ์หากเกิดกรณีไฟไหม้ในห้องเซิร์ฟเวอร์ ชั้น 2 อาคารผู้ป่วยนอก2 โดยคณะกรรมการ ENV ร่วมกับกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้เตรียมแผนการป้องกันและระงับอัคคีภัยและซักซ้อมแผนป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติฉุกเฉิน ด้านระบบข้อมูลสารสนเทศ (IT Contingency Plan ) ขององค์กร โดยให้บุคลากรร่วมปฏิบัติ โดยมีวิทยากรร่วมให้ความรู้และคำแนะนำและร่วมสาธิตการใช้เครื่องดับเพลิง การปิดถังแก๊สกรณีแก๊สรั่ว และวิธีการดับเพลิงที่ถูกต้องให้แก่บุคลากรได้ร่วมปฏิบัติจริง ณ จุดรวมพล 3 หน้าอาคารผู้ป่วยนอก 2 สถาบันราชานุกูล

  View : 3.46K

Tags: IT Contingency Plan จัดอบรมหลักสูตรการดับเพลิงขั้นต้น ปัญหาภัยพิบัติฉุกเฉิน


เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง


 วันนี้ 2,451
 เมื่อวาน 2,444
 สัปดาห์นี้ 2,513
 สัปดาห์ก่อน 20,255
 เดือนนี้ 72,437
 เดือนก่อน 64,720
 จำนวนผู้เข้าชม 2,932,959
  Your IP : 18.232.59.38