ทูบีนัมเบอร์วันไอดอล โครงการดีๆสำหรับเยาวชน

เผยแพร่โดย ฝ่ายสื่อสารองค์กร กลุ่มพัฒนายุทธศาสตร์

ยาเสพติดเป็นปัญหาที่ทุกคนต้องร่วมหาทางแก้ไข อย่าพึ่งแต่หน่วยงานราชการเพียงอย่างเดียว แต่มันคือหน้าที่ของเราทุกคน ที่จะต้องช่วยเหลือกัน โดยเฉพาะในกลุ่มวัยรุ่นที่อบายมุขเข้าถึงได้ง่าย จึงทำให้ต้องมีการคิดหาโครงการดี ๆ เพื่อนำมาให้กลุ่มเยาวชน หันมาทำสิ่งที่เป็นประโยชน์

การประกวดเพื่อเฟ้นหาตัวแทนเยาวชน ทูบีนัมเบอร์วัน ไอดอล ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันในเวทีใหญ่ระดับประเทศคัดเลือกเป็นเยาวชนต้นแบบเก่งและดี ทูบีนัมเบอร์วัน ไอดอล รุ่นที่ 3 ประจำปี 2556 เมื่อกลางเดือนกุมภาพันธ์ 2556 ที่ผ่านมาที่ จ.ชลบุรี ได้ตัวแทนแล้วทั้งหมด 7 คน

นพ.วชิระ เพ็งจันทร์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต เลขานุการโครงการ ทูบีนัมเบอร์วัน ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี กล่าวว่า “ด้วยพระกรุณาธิคุณขององค์ประธานที่ได้ประทานแนวทางให้พัฒนารูปแบบกิจกรรมในโครงการให้มีความทันสมัย เพื่อเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย พระองค์ทรงสร้างไอดอลสำหรับสมาชิกของทูบีนัมเบอร์วัน เพราะพระองค์ทรงเห็นว่า ไอดอล ไม่จำเป็นต้องยึดเฉพาะดารา ศิลปินที่ชื่นชอบ เท่านั้น สมาชิกทุกคนมีดีอยู่ในตัว หากได้รับโอกาส ได้รับการส่งเสริมสนับสนุน ประกอบกับความมุ่งมั่นตั้งใจจริงของตัวเอง ตามกรอบแนวทางซึ่งเป็นที่ยอมรับ จะช่วยให้เยาวชนวัยรุ่นพัฒนาตัวเอง ทั้งด้านการเรียนและความประพฤติก็สามารถเป็น ไอดอลของเพื่อน ๆ ได้ กระแสทูบีนัมเบอร์วัน ก็จะเป็นแรงจูงใจให้เยาวชนสมาชิก ทูบีนัมเบอร์วัน อื่น ๆ หันมาเอาใจใส่และรับผิดชอบด้านการเรียน และดูแลตนเองให้มีพฤติกรรมที่เหมาะสมยิ่งขึ้น”

ม.ล.ยุพดี ศิริวรรณ ที่ปรึกษาสำนักงานโครงการทูบีนัมเบอร์วัน กล่าวว่าการจัด ทูบีนัมเบอร์วัน ไอดอล ปีที่ 3 นี้ได้รับกระแสการตอบรับที่ดีมากขึ้น มีเยาวชนวัยรุ่น ผู้ปกครอง อาจารย์ หน่วยงานในจังหวัดให้ความสนใจ มีการจัดประกวดคัดเลือกเยาวชนระดับจังหวัดเพื่อเข้าร่วมโครงการมากขึ้น ทำให้มีตัวเลือกมากขึ้น มาตรฐานของเยาวชนก็ดีขึ้นเรื่อย ๆ สำหรับการคัดเลือกจากตัวแทนระดับจังหวัดของภาคกลางและภาคตะวันออกในครั้งนี้ มีเยาวชนเข้าร่วมประกวดกว่า 123 คน มีผู้ที่ผ่านการคัดเลือกและได้เป็นตัวแทนภาคกลางและภาคตะวันออกทั้งหมด 7 คน ซึ่งจะเข้าเก็บตัวที่บ้านไอดอล เพื่อคัดเลือกเป็นเยาวชนต้นแบบเก่งและดี ทูบีนัมเบอร์วัน ไอดอล รุ่นที่ 3 ประจำปี 2556 นี้

น.ส.พัชญา เพียรเสมอ (พีพี) อายุ 16 ปีจาก รร.ราชโบริกานุเคราะห์ จ.ราชบุรี บอกว่า “การที่เข้าร่วมประกวดในครั้งนี้ เพราะคิดว่าเวทีไอดอลของทูบีฯ ได้ให้ความหมายมากกว่าเวทีอื่น ๆ เพราะจะต้องเป็นคนที่ทั้งเก่งในเรื่องการเรียน เป็นคนดี มีความประพฤติที่ดี และมีความสามารถ จึงอยากจะเก็บประสบการณ์จากเวทีนี้เพื่อพัฒนาตนเอง และผลักดันตัวเองไปสู่การประกวดในเวทีอื่น ๆ ต่อไป”

ด้าน น.ส.กุลชญา จิรเตโชกิจ (อีฟ) อายุ 17 ปี จาก รร.ศรัทธาสมุทร จ.สมุทรสงคราม เล่าว่า “ตนเองเป็นคนที่ชอบทำกิจกรรมอยู่แล้วเมื่อเพื่อนและคุณครูที่โรงเรียนชักชวน จึงคิดว่าเป็นโอกาสที่ดีที่จะได้แสดงความสามารถด้านการร้องและเต้นของตน นอกเหนือจากการเป็นนักกีฬายิงปืน และเทควันโดเพราะคิดว่าการประกวดทูบีฯไอดอลเป็นโครงการที่ดี ช่วยส่งเสริมให้กล้าแสดงออกในทางที่ถูกต้อง และมองว่าเป็นสิ่งที่ใกล้ตัวที่ทุกคนสามารถมีส่วนร่วมได้ โดยไม่ต้องเก่งเกินไป และยังเป็นแบบอย่างให้กับรุ่นน้องได้ด้วย”

สำหรับ น.ส.ณัฐมล จอมพิพรรธน์ (แอนเดรีย) อายุ 16 ปี จาก รร.ดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา จ.ราชบุรี เผยถึงแรงบันดาลใจที่มาสมัครประกวดว่า “เมื่อปีที่แล้วพี่ชายได้เข้าร่วมประกวด ทูบีฯ ไอดอล แม้จะไม่ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนระดับภาค แต่ก็สร้างความประทับใจให้กับตัวเอง ปีนี้จึงตั้งใจที่จะเข้าร่วมประกวด ทูบีฯ ไอดอล ตามอย่างพี่ชาย ซึ่งทางบ้านและพี่ชายก็สนับสนุนอย่างเต็มที่ และรู้สึกดีใจมากที่ได้รับการคัดเลือก ทั้งภูมิใจในตัวเองและคิดว่าคุ้มค่ามากที่ได้ฝึกซ้อมมานาน”

และ น.ส.มุกดาพรรณ เถลิงศรีสกุล (มุก) อายุ 17 ปี จาก รร.นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สมุทรปราการ เล่าว่า “มีความใฝ่ฝันที่อยากจะเป็นอัยการสาว แต่ได้ทราบข่าวจากอาจารย์ จึงอยากลองหาประสบการณ์ใหม่ๆให้กับตัวเอง ลองเข้ามาสมัครประกวดทูบีฯ ไอดอลเพราะตนเองมีความสามารถทางด้านร้อง เล่น เต้นรำ อยู่แล้ว ซึ่งคิดว่าการประกวดทูบีฯ ไอดอลเป็นเหมือนการเปิดเวทีให้เด็ก ๆ ได้แสดงความสามารถ กล้าแสดงออก และตั้งใจว่าจะประกวดเวทีนี้เวทีเดียว หากสามารถผ่านเข้ารอบระดับประเทศ ก็ถือว่าเป็นผลพลอยได้ที่จะสั่งสมประสบการณ์มา”

ขณะที่ นายวรนารถ ศิริธนศาสตร์ (เฟรม) อายุ 17 ปี จาก รร.ศรัทธาสมุทรจ.สมุทรสงคราม บอกว่า “พอรู้ว่าตัวเองได้รับคัดเลือกรู้สึกดีใจมาก ๆ เพราะเวทีทูบีฯ ไอดอล เป็นเวทีการประกวดที่คัดเลือกคนที่มีความสามารถเรียนดี มีความประพฤติดี และถือเป็นโอกาสให้กับตัวเองในการก้าวตามฝันที่อยากจะเข้าวงการเป็นศิลปินนักแสดงต่อไป ก็จะพยายามเตรียมตัว และฝึกซ้อม เพื่อทำให้ดีที่สุดไม่ให้ทุกคนผิดหวัง”

ด้าน นายวงศกร เผดิมวัฒนกุล (บอส) อายุ 17 ปี จาก รร.เบญจมราชูทิศ จ.จันทบุรี บอกว่า “เคยผ่านการประกวด ทูบีนัมเบอร์วัน ทีน แดนเซอร์ไซส์ เมื่อปี 2554 และได้รางวัลที่ 2 ระดับภาค และเข้ารอบชิงชนะเลิศมาแล้ว ในปีนี้ได้รับคำแนะนำจากอาจารย์ จึงเข้าร่วมประกวดทูบีฯ ไอดอล เพราะเห็นพี่ ๆ ไอดอล รุ่นที่ผ่านมา ทุกคนดูดี ซึ่งเป็นสิ่งที่ช่วยจุดประกายให้อยากเป็นอย่างรุ่นพี่ โดยตนเองจะใช้เวลาหลังเลิกเรียนมาฝึกซ้อมที่ห้องซ้อมของโรงเรียน จนวันนี้ได้ผ่านคัดเลือกเป็นตัวแทนระดับภาคจึงรู้สึกดีใจมาก”

และคนสุดท้าย นายกฤษฎิภูมิ กิจจาพูล (บอม) จาก รร.สระบุรีวิทยาคม จ.สระบุรี เล่าว่า “รู้จากอาจารย์ที่โรงเรียนจึงเข้าร่วมประกวดทูบีฯ ไอดอล เพื่อสร้างโอกาส และหาประสบการณ์ใหม่ ๆ ให้กับตัวเอง ความคาดหวังหลังผ่านรอบคัดเลือกตัวแทนระดับภาคจากเวทีนี้ ก็คือการได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนเยาวชนทูบีฯ ไอดอล ซึ่งจะพยายามฝึกซ้อมและฝึกฝนให้ดีที่สุด”.

อนุกูล กระจ่างแจ้ง

 


  View : 2.59K


เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง


 วันนี้ 326
 เมื่อวาน 5,185
 สัปดาห์นี้ 16,572
 สัปดาห์ก่อน 9,292
 เดือนนี้ 45,308
 เดือนก่อน 27,500
 จำนวนผู้เข้าชม 710,429
  Your IP : 3.231.220.225

กรมสุขภาพจิต
vip porn