พิธีปิดและมอบใบประกาศนียบัตรหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่น รุ่นที่ 16

     
 
  
 
       นาวาอากาศตรีบุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิตให้เกียรติเป็นประธานในพิธีปิดและมอบประกาศนียบัตร  การอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่น รุ่นที่ 16  โดยมีนายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน ผู้อำนวยการสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา กล่าวรายงาน  ณ ห้องประชุมนายแพทย์ปรีชา ศตวรรษดำรง สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา ทั้งนี้อธิบดีกรมสุขภาพจิตได้ให้โอวาทแก่ผู้เข้ารับการอบรมในโอกาสที่สำเร็จการหลักสูตรดังกล่าว       เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติการพยาบาลสุขภาพจิตเด็ก
     อีกทั้งสามารถนำศาสตร์ทางการพยาบาลและศาสตร์ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องนำไปให้การพยาบาลแบบองค์รวมเพื่อส่งเสริม บำบัด ฟื้นฟูสุขภาพจิตและจิตเวชแก่เด็ก วัยรุ่น ครอบครัว และชุมชนได้
     ทั้งนี้การอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่น รุ่นที่ 16 มีระยะเวลาการอบรมตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560  - 29 พฤษภาคม 2560 โดยมีพยาบาลวิชาชีพจากโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานเอกชนเข้าร่วมการอบรมในรุ่นนี้จำนวนทั้งสิ้น 60 คน
 

  View : 963


เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง


 วันนี้ 2,134
 เมื่อวาน 2,707
 สัปดาห์นี้ 17,450
 สัปดาห์ก่อน 25,194
 เดือนนี้ 17,733
 เดือนก่อน 81,819
 จำนวนผู้เข้าชม 1,700,860
  Your IP : 3.215.180.226