พิธีมอบทุนสนับสนุนครอบครัวด้านการดำรงชีพสำหรับผู้บกพร่องทางสติปัญญา รุ่นที่ 10 ครั้งที่ 2

วันนี้ (15 สิงหาคม 2561) เวลา 13.00 น. มูลนิธิเพื่อสถาบันราชานุกูลในพระอุปถัมภ์ฯ และกลุ่มงานสังคมสงเคราะห์สถาบันราชานุกูล จัดพิธีมอบทุนสนับสนุนครอบครัวด้านการดำรงชีพสำหรับผู้บกพร่องทางสติปัญญา รุ่นที่ 10 ครั้งที่ 2 ณ ลานบุญลานธรรม สถาบันราชานุกูล พลเอกวันชัย เรืองตระกูล ประธานมูลนิธิเพื่อสถาบันราชานุกูลฯ กล่าวต้อนรับ คณะกรรมการมูลนิธิฯ และ นาวาอากาศตรีนายแพทย์บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต ที่เป็นเกียรติในพิธีมอบทุนฯ ปีนี้มูลนิธิเพื่อสถาบันราชานุกูลฯ ดำเนินกิจกรรมมอบทุนเข้าสู่ปีที่ 10 และมอบทุนสนับสนุนด้านการดำรงชีพสำหรับครอบครัวผู้บกพร่องทางสติปัญญา ครั้งที่ 2 จำนวน 57 ทุน 56 ครอบครัว เพราะครอบครัวเป็นหน่วยที่มีความสำคัญมากที่สุดในการดูแลและพัฒนาศักยภาพผู้บกพร่องทางสติปัญญาให้สามารถปรับตัวและดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข แต่จากการประเมินความเครียดครอบครัวผู้บกพร่องทางสติปัญญา พบว่าในครอบครัวผู้บกพร่องฯที่มีความเครียดสูง ส่วนใหญ่ที่สาเหตุมาจากการขาดความรู้และทักษะในการดูแล และปัญหาเรื่องรายได้ที่ใช้ในการดำรงชีพของครอบครัว ซึ่งเป็นอุปสรรคในการเข้าถึงบริการ ผู้บกพร่องขาดโอกาสในการฟื้นฟูสมรรถภาพ กลุ่มงานสังคมสงเคราะห์ และมูลนิธิเพื่อสถาบันราชานุกูลฯ จึงได้จัดตั้งกองทุนสนับสนุนครอบครัวด้านการดำรงชีวิตสำหรับผู้บกพร่องทางสติปัญญาขึ้นเพื่อสนับสนุนทุนสำหรับครอบครัวเป็นการสร้างโอกาสให้แก่ผู้บกพร่องทางสติปัญญาและครอบครัวในการเข้าถึงบริการของผู้บกพร่องทางสติปัญญา เพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพอย่างเต็มศักยภาพ

  View : 569


เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง


 วันนี้ 1,914
 เมื่อวาน 2,635
 สัปดาห์นี้ 7,178
 สัปดาห์ก่อน 18,730
 เดือนนี้ 51,736
 เดือนก่อน 133,524
 จำนวนผู้เข้าชม 1,573,643
  Your IP : 3.239.40.250