พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการแว่นตาเพื่อผู้บกพร่องทางสติปัญญา และ โครงการ “อ้อมกอดรัก .. พืชผัก .. ร้อยดวงใจ” (เกษตรอินทรีย์เพื่อผู้บกพร่องทางสติปัญญา) ระหว่าง บริษัท โรงเส้นหมี่ชอเฮง จำกัด กับ สถาบันราชานุกูล กรมสุขภาพจิต เพื่อส่งเสริมและพัฒน

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการแว่นตาเพื่อผู้บกพร่องทางสติปัญญา และ โครงการ “อ้อมกอดรัก .. พืชผัก .. ร้อยดวงใจ” (เกษตรอินทรีย์เพื่อผู้บกพร่องทางสติปัญญา) ระหว่าง บริษัท โรงเส้นหมี่ชอเฮง จำกัด กับ สถาบันราชานุกูล กรมสุขภาพจิต เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับผู้บกพร่องทางสติปัญญา
 
โดย โครงการแว่นตาเพื่อผู้บกพร่องทางสติปัญญา มีวัตถุประสงค์
1.เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้กับผู้บกพร่องทางสติปัญญาที่มีปัญหาด้านสายตาและขาดทุนทรัพย์
2.เพื่อสอดรับกับกรอบการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งเป็นหนึ่งในนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร
 
โครงการ “อ้อมกอดรัก .. พืชผัก .. ร้อยดวงใจ” มีวัตถุประสงค์
1.เพื่อให้ผู้บกพร่องทางสติปัญญา ได้มีพื้นที่ในการเรียนรู้การเกษตรอินทรีย์
2.เพื่อฟื้นฟูปัญหาทางด้านสติปัญญา และสามารถนำไปประกอบอาชีพได้
3.เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี สู่สังคม และครอบครัวของผู้บกพร่องทางสติปัญญา
4.เพื่อสอดรับกับกรอบการพัฒนาที่ยังยืน ซึ่งเป็นหนึ่งในนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร
 
ร่วมลงนามโดย แพทย์หญิงมธุรดา สุวรรณโพธิ์ ผู้อำนวยการสถาบันราชานุกูล
คุณบุญจีรา วงศ์สุรไกร รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร บริษัท โรงเส้นหมี่ชอเฮง จำกัด
 
ในการนี้ได้รับเกียรติจากพลเอกวันชัย เรืองตระกูล ประธานมูลนิธิเพื่อสถาบันราชานุกูลฯ และ นางสาวอติวรรณ์ สุรไพฑูรย์กร รองหัวหน้าฝ่ายธุรกิจการตลาดและสื่อสารองค์กร บริษัท โรงเส้นหมี่ชอเฮง จำกัด ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
 
ลงนามร่วมกัน ณ วันที่ 15 เดือน พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมมูลนิธิเพื่อสถาบันราชานุกูลฯ สถาบันราชานุกูล ถนนดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร
 
**********
 
ข้อมูลบริษัท โรงเส้นหมี่ชอเฮง จำกัด เป็นบริษัทแรกในประเทศไทยที่ได้มีการริเริ่มใช้ระบบอบแป้งให้แห้งด้วยลมร้อนในการผลิตแป้งข้าวเจ้า และแป้งข้าวเหนียว ผลสำเร็จที่ได้จากการใช้ระบบดังกล่าว ทำให้แป้งที่ผลิตโดยบริษัท ฯ มีคุณภาพได้มาตรฐานดีสม่ำเสมอ ด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้า ประกอบกับกรรมวิธีในการผลิตที่ควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์ และระบบควบคุมและตรวจสอบคุณภาพโดยบุคลากรผู้เชี่ยวชาญของฝ่ายห้องปฏิบัติการ มีพนักงานและคนงานรวมประมาณ 1,500 คน
โดยสินค้าแปรรูปจากข้าวที่บริษัทฯ กำลังผลิตอยู่ในขณะนี้ ได้แก่ แป้งข้าวเจ้า แป้งข้าวเหนียว เส้นหมี่ เส้นก๋วยเตี๋ยว แป้งข้าวสกัดโปรตีน แป้งข้าวโมดิฟายด์ และผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่ทำจากข้าวภายใต้เครื่องหมายการค้าจดทะเบียน “ตราช้างสามเศียร” และ “ERAWAN BRAND” (ตราเอราวัณ)
 
ซึ่งเป็นระยะกว่า 10 ปี ที่บริษัทฯได้ให้การสนับสนุนกิจกรรมเพื่อการส่งเสริมพัฒนาการและอาชีพแก่ผู้บกพร่องทางสติปัญญาของสถาบันราชานุกูล

  View : 367


เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง


 วันนี้ 9,182
 เมื่อวาน 12,754
 สัปดาห์นี้ 9,244
 สัปดาห์ก่อน 30,771
 เดือนนี้ 40,201
 เดือนก่อน 81,819
 จำนวนผู้เข้าชม 1,723,328
  Your IP : 54.236.58.220