มหกรรมรณรงค์คัดกรองพัฒนาการเด็กเฉลิมพระเกียรติ ๘๑ พรรษามหาราชินี

มหกรรมรณรงค์คัดกรองพัฒนาการเด็กเฉลิมพระเกียรติ ๘๑ พรรษา       มหาราชินี
โครงการจัดบริการแก่เด็กบกพร่องทางพัฒนาการวัยแรกเกิด-๕ปี           
ในกรุงเทพมหานคร ปี ๒๕๕๖
     เนื่องในมหามงคลที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๑ พรรษา ในวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๖ นับเป็นโอกาสอันดียิ่่งที่ประชาชนชาวไทยจะได้แสดงความจงรักภักดีถวายเป็นราชสักการะแด่พระองค์ที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณและคุณูปการต่อการสาธารณสุขของประเทศทรงห่วงใยในด้านพัฒนาการของเด็กปฐมวัยและสุขอนามัยของประชาชนเป็นอเนกอนันต์
       สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร สถาบันราชานุกูล กรมสุขภาพจิต และสำนักหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๑๓ กรุงเทพมหานคร จึงได้ร่วมกันจัด "มหกรรมรณรงค์คัดกรองพัฒนาการเด็กเฉลิมพระเกียรติ ๘๑ พรรษามหาราชินี"
  ภายใต้โครงการจัดบริการแก่เด็กบกพร่องทางพัฒนาการวัยแรกเกิด - ๕ ปี  ในกรุงเทพมหานคร เพื่อให้พ่อ แม่ ผู้ปกครองสามารถเข้าถึงบริการตามนโยบายของรัฐบาลในการพัฒนาเด็กปฐมวัยกำหนดให้เดือนสิงหาคมเป็นเดือนแห่งการคัดกรองพัฒนาการเด็ก
   โดยกำหนดให้วันที่ ๑-๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๖ เป็นเดือนแห่งการรณรงค์ในศูนย์บริการสาธารณสุขของสำนักอนามัย ๖๘ แห่ง และในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทุกหน่วยบริการในกรุงเทพมหานคร ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อเด็กและครอบครัวในพื้นที่ โดยได้พัฒนาหน่วยบริการทุกระดับให้สามารถคัดกรอง ประเมินและส่งเสริมพัฒนาการได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดการดูแลช่วยเหลืออย่างเป็นระบบร่วมกัน
- เด็กวัยแรกเกิด - 5 ปี สามารถเข้าถึงบริการตรวจคัดกรองพัฒนาการได้ครอบคลุมทั่่วพื้นที่กรุงเทพมหานคร
- เด็กที่มีความบกพร่องทางพัฒนาการวัยแรกเกิด - 5 ปี สามาถเข้าถึงบริการ ส่งเสริมพัฒนาการได้ครอบคลุมทั่วพื้นที่กรุงเทพมหานคร
  
"พ่อ แม่ ผู้ปกครอง พาบุตรหลานตั้งแต่วัยแรกเกิด - ๕ ปี ติดต่อขอรับบริการได้ที่ศูนย์บริการสาธารณสุขทั้ง ๖๘ แห่ง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในกรุงเทพมหานคร โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย"
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วนสุขภาพจิต 0-2246-5201 , 0-2248-8929

"เร่งคัดกรอง รีบส่งเสริม เพิ่มพัฒนาการเด็กไทย"

 


โครงการฯ.pdf
กำหนดการงานแถลงข่าวฯ.pdf
มหกรรมรณรงค์คัดกรองฯ.jpg
Press Release สื่อมวลชน.pdf

  View : 1.74K


เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง


 วันนี้ 444
 เมื่อวาน 2,122
 สัปดาห์นี้ 9,035
 สัปดาห์ก่อน 13,823
 เดือนนี้ 35,763
 เดือนก่อน 97,437
 จำนวนผู้เข้าชม 2,017,179
  Your IP : 3.236.214.224