ศูนย์ฯบางพูนนำเสนอผลงานวิชาการในการจัดนิทรรศการในโครงการมหกรรมคุณภาพ : ความสุขของคนทำงานกับการบริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์

 

 

วันที่ 10 – 11 กันยายน 2561 ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพราชานุกูล (บางพูน) นำเสนอผลงานวิชาการ เรื่อง “โปรแกรมพัฒนาทักษะอาชีพด้านการเกษตรปลอดสารพิษสำหรับผู้บกพร่องทางสติปัญญา” ในการจัดนิทรรศการในโครงการมหกรรมคุณภาพ : ความสุของคนทำงานกับการบริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ ณ โรงแรมโฆษะ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

โปรแกรมพัฒนาทักษะอาชีพด้านการเกษตรปลอดสารพิษสำหรับผู้บกพร่องทางสติปัญญา เกิดจากหลักการและเหตุผลที่ว่า สังคมปัจจุบัน มีกระแสการดูแลสุขภาพด้วยการรับประทานอาหารปลอดสารพิษเพิ่มมากขึ้น และจากการมาตรวจเยี่ยมของผู้บริหารระดับสูงของกรมสุขภาพจิต ณ ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพราชานุกูล (บางพูน) เมื่อต้นปี พ.ศ.2560 มีดำริที่จะพัฒนาพื้นที่แห่งนี้ให้เกิดความคุ้มค่า และเกิดประโยชน์ต่อราชการ และผู้บกพร่องทางสติปัญญา โดยใช้กิจกรรมการเกษตรปลอดสารพิษในการฟื้นฟูสมรรถภาพแก่ผู้บกพร่องทางสติปัญญา ระหว่างสถาบันราชานุกูล กรมสุขภาพจิต กับ AIS โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมพัฒนาให้การดำรงชีวิตของผู้บกพร่องทางสติปัญญามีคุณภาพชีวิตดีขึ้น ลดภาระการดูแลของครอบครัว เพิ่มทักษะการเกษตรปลอดสารพิษ ซึ่งการเกษตรเป็นกิจกรรมที่ไม่ซับซ้อนมากมายนักเหมาะสำหรับเป็นกิจกรรมฟื้นฟูแก่ผู้กบพร่องทางสติปัญญา ให้ใช้ชีวิตอย่างพอเพียงกับธรรมชาติและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ได้พืชผักปลอดสารพิษมารับประทานภายในครัวเรือนส่งเสริมการมีสุขภาพร่างกายที่ดี และยังสามารถทำรายได้ หรือสร้างอาชีพได้

 

  View : 398


เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

24 เม.ย. 2556

 วันนี้ 794
 เมื่อวาน 1,991
 สัปดาห์นี้ 2,834
 สัปดาห์ก่อน 16,189
 เดือนนี้ 28,688
 เดือนก่อน 128,691
 จำนวนผู้เข้าชม 1,839,970
  Your IP : 100.24.122.117