สถาบันราชานุกูล กรมสุขภาพจิต รับรางวัล Golisano Global Health Leadership Awards

ผู้นำด้านสาธารณสุขรับรางวัล Golisano Global Health Leadership Awards 
ในการแข่งขันกีฬาสเปเชียลโอลิมปิกฤดูหนาว ณ ประเทศ ออสเตรีย
 
ความเป็นมาของ รางวัล Golisano Global Health Leadership Awards 
วันที่ 19 มีนาคม 2560  ประเทศออสเตรีย
มูลนิธิโกลิสซาโน่ (Golisano Foundation) และสเปเชียลโอลิมปิกสากล ซึ่งเป็นหน่วยงานด้านสาธารณสุขสำหรับบุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาที่ใหญ่ที่สุดของโลก ได้มอบรางวัลให้กับ 7 หน่วยงานทางสาธารณสุข และบุคลากรผู้เชี่ยวชาญที่มีบทบาทโดดเด่นในการเพิ่มการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพแก่บุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาซึ่งเป็นหนึ่งในกลุ่มประชากรที่ขาดโอกาสสูงสุดกลุ่มหนึ่ง
รางวัล Golisano Global Health Leadership Awards ซึ่งมีการมอบเป็นครั้งแรกในปีนี้ เกิดจากแรงบันดาลใจของ  B.Thomas Golisano ประธานมูลนิธิและกองทุน ที่ได้ริเริ่มผลักดันให้เกิดความร่วมมือกันของพันธมิตรต่าง ๆ เพื่อนำไปสู่การบริการด้านสาธารณสุขที่ดีขึ้นแก่บุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาโดยเริ่มจากการมอบทุนสนับสนุนโครงการ “ชุมชนสุขภาพดี (Healthy Communities)”  ในปี 2555  ซึ่งคณะกรรมการสเปเชียลโอลิมปิกแห่งประเทศไทย เป็นหนึ่งใน 7 ประเทศ ที่ได้รับทุนนี้ ด้วยความร่วมมือจากสถาบันราชานุกูล กรมสุขภาพจิต ได้ดำเนินการพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาในโรงเรียนการศึกษาพิเศษนำร่อง 6 โรงเรียน และต่อมาได้มีการขยายโครงการสู่จังหวัดต่าง ๆ ทั่วประเทศไทย
ปัจจุบันโครงการ “ชุมชนสุขภาพดี (Healthy Communities)” ได้ยกระดับการดูแลสุขภาพของบุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาใน 80 ชุมชน ครอบคลุมเกือบทุกทวีปในโลก และกำลังขยายผลให้ครบ 100 ชุมชนในอีก 3 ปีข้างหน้า
รางวัลอันทรงเกียรตินี้ มอบให้แก่บุคคลหรือหน่วยงานทั่วโลก ที่ส่งเสริมความก้าวหน้าในการพัฒนาระบบบริการสุขภาพให้แก่บุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา นับว่าเป็นรางวัลสูงสุดสำหรับพันธมิตรด้านสาธารณสุขของสเปเชียลโอลิมปิกสากล
 
หน่วยงานที่ชนะรางวัลจาก 7 ประเทศ ใน 7 ภูมิภาคของโลกนั้น ต่างเป็นหน่วยงานที่มีความโดดเด่นในการขับเคลื่อน และผลักดันระบบสาธารณสุขให้เกิดการดูแลสุขภาพของบุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาในประเทศของตน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตให้บุคคลกลุ่มนี้สามารถดำเนินชีวิตได้อย่างเต็มศักยภาพ  ด้วยการเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างองค์กรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบสาธารณสุขในชุมชนนั้นๆ
 
“งานที่เราเห็นในการดูแลสุขภาพที่โดดเด่นทั้งในหมู่บ้านและเมืองทั่วโลกล้วนเป็นแรงบันดาลใจ”  Ann Costello กรรมการบริหาร มูลนิธิโกลิสซาโน่ กล่าว “ขอชื่นชมบุคลากรและหน่วยงานเหล่านี้สำหรับการปรับรูปแบบการทำงานสู่การดูแลสุขภาพอย่างเป็นองค์รวมในชุมชน พวกเขาเล็งเห็นความเป็นไปได้ และให้ความสำคัญกับผลลัพธ์ หวังว่ารางวัลระดับโลกรางวัลนี้จะจุดประกายและสร้างแรงบันดาลใจให้กับบุคลากรหรือหน่วยงานอื่นในการสร้างความเปลี่ยนแปลงอันเป็นที่ต้องการยิ่งขึ้นเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพแก่บุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา”
 
“7 ผู้ชนะรางวัลได้แสดงให้เห็นถึงความปรารถนาดีต่อนักกีฬาสเปเชียลโอลิมปิก และมุ่งมันทำในสิ่งที่ดีที่สุดแก่นักกีฬาทั้งในและนอกการแข่งขัน”  Mary Davis ซีอีโอของสเปเชียลโอลิมปิกสากล กล่าว “ทุกๆท่านมีบทบาทสำคัญในการทลายกำแพงและเปลี่ยนแปลงการรับรู้ต่อบุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาอย่างแท้จริง”
 
7 ผู้ชนะรางวัลนั้นได้รับเลือกจากการเสนอชื่อของผู้นำด้านสาธารณสุขจาก 25 ประเทศ หนึ่งในผู้ชนะรางวัล Golisano Global Health Leadership Award นั้น ได้แก่ สถาบันราชานุกูล กรมสุชภาพจิต ซึ่งขับเคลื่อนระบบการดูแลสุขภาพของบุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ด้วยการสร้างเครื่องมือคัดกรองสุขภาพ และขยายผลการดำเนินงานครอบคลุม 20 โรงเรียนการศึกษาพิเศษทั่วประเทศไทย  ซึ่งเปิดโอกาสในนักเรียนผู้พิการทางสติปัญญาได้รับการคัดกรองมากกว่า 5,000 คน และพัฒนาความรู้ให้กับบุคลากรสาธารณสุขกว่า 140 คน
 
เกี่ยวกับ  มูลนิธิโกลิสซาโน่ (Golisano Foundation)
ก่อตั้งโดยนักธุรกิจ และผู้นำสังคมสงเคราะห์ B.Thomas Golisano ใน คศ.1985  อันเป็นมูลนิธิแนวหน้าของสหรัฐฯ ที่อุทิศเพื่อช่วยเหลือผู้ที่มีพัฒนาการบกพร่องหรือพิการ
  www.golisanofoundation.org 
เกี่ยวกับ สเปเชียลโอลิมปิก
สเปเชียลโอลิมปิกเป็นโครงการนานาชาติ ที่สร้างการเปลี่ยนแปลงทัศนคติสังคมเกี่ยวกับบุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา และพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคคลเหล่านี้ ใน 170 ประเทศทั่วโลก  โดยใช้กีฬาเป็นสื่อ  ริเริ่มและก่อตั้งโดย  Eunice Kennedy Shriver ในปี คศ.1968
สเปเชียลโอลิมปิก สร้างโอกาส ให้บุคคล “พิเศษ” เหล่านี้ ได้พัฒนาสุขภาพ ความสามารถในการเรียนรู้ การสื่อสาร และการเข้าสังคม ตลอดจนสร้างการยอมรับของชุมชน ด้วยกิจกรรมที่หลากหลาย โดยร่วมมือกับองค์กรต่างๆ ในสังคม และดำเนินงานโดยอาสาสมัคร ปัจจุบันผู้พิการทางปัญญากว่า 3.7 ล้านคนทั่วโลกได้รับโอกาสเป็นนักกีฬา สเปเชียลโอลิมปิก
www.specialolympics.org.
 
เกี่ยวกับ สเปเชียลโอลิมปิกประเทศไทย
สเปเชียลโอลิมปิกประเทศไทย ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2531 เป็นโครงการหนึ่งภายใต้มูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์  โดยคุณหญิงโสภร  วงศ์สวรรค์ เป็นประธานท่านแรก  ต่อมาได้จดทะเบียนเป็นสมาคมกีฬากับ การกีฬาแห่งประเทศไทย ในปี 2534  ในนามว่า “คณะกรรมการสเปเชียลโอลิมปิกแห่งประเทศไทย”  ปัจจุบัน มีนักกีฬาพิเศษเข้าร่วมโครงการสเปเชียลโอลิมปิกประเทศไทยประมาณ 19,000 คน ทั่วประเทศ  ในกิจกรรม 30-40 รายการตลอดทั้งปี  ประธานคณะกรรมการฯ ชุดปัจจุบัน คือ ดร.นริศ  ชัยสูตร
www.specialolympicsthai.com
สำนักงาน คณะกรรมการสเปเชียลโอลิมปิกไทย โทร.  02 2666705-6      Email : solympicsthai@gmail.com 
 
ลิงค์ข่าวจากสื่อมวลชน
 
 

Pressผู้นำด้านสาธารณสุขรับรางวัล Golisano Global Health Leadership Awards .pdf
ข่าวรางวัล Golisano โดยสยามรัฐ.pdf

  View : 1.24K


เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง


 วันนี้ 713
 เมื่อวาน 1,991
 สัปดาห์นี้ 2,753
 สัปดาห์ก่อน 16,189
 เดือนนี้ 28,607
 เดือนก่อน 128,691
 จำนวนผู้เข้าชม 1,839,889
  Your IP : 100.24.122.117