สถาบันราชานุกูลจัดกิจกรรมรณรงค์สัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ ประจำปี 2561 ณ โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์

วันอังคารที่ 6 พฤศจิกายน 2561  เวลา 08.30 - 15.30 น. สถาบันราชานุกูลจัดกิจกรรมรณรงค์สัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ ประจำปี 2561 "เครียดได้ คลายเป็น : เล่นเกมแต่พอดี" ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคาร 8 โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ ดินแดง กรุงเทพฯ

เวลา 09.00 น. พิธีเปิดและกล่าวต้อนรับโดย อาจารย์สุคนธา ศรีภา รองผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ หลังจากนั้น ฟังการบรรยายให้ความรู้ เรื่อง เล่นเกมไม่พอดี ส่งผลร้ายทำลายสมอง โดย คุณอัญชรส ทองเพ็ชร พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ สถาบันราชานุกูล พร้อมแลกเปลี่ยนประสบการณ์และพูดคุยกับ อาจารย์อาคม วชิรโรจน์ประภา เรื่อง "เมื่อหลานออทิสติกติดเกม"

เวลา 11.00 น. ฟังการบรรยาย เรื่อง บาป 12 ประการ จากสื่อ Online โดย คุณณัฐชนก สุวรรณานนท์ นักวิชาการโสตทัศนศึกษาชำนาญการ สถาบันราชานุกูล

เวลา 13.00 น. กิจกรรม Workshop เกมหรรษา และ ตอบคำถามรับของรางวัล พร้อมทำแบบทดสอบการติดเกม (GAST) และชมนิทรรศการ “เครียดได้ คลายเป็น : เล่นเกมแต่พอดี”

นักเรียนสนุกสนานกับกิจกรรมที่สอดแทรกไปด้วยสาระความรู้ผลกระทบจากการติดเกมและรู้เท่าทันสื่อสังคมออนไลน์

และทำแบบทดสอบการติดเกม (GAST) เพื่อประเมินการติดเกมของนักเรียน โดยมีคุณครู และทีมสหวิชาชีพสถาบันราชานุกูลคอยให้คำปรึกษาปัญหาและแนะนำการดูแลสุขภาพกายและสุขภาพใจให้แก่นักเรียน

โดยมีนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 2 และคุณครูเข้าร่วมกิจกรรม รวม 265 คน
เวลา 15.30 น. คุณเกศยุพี วัฒนธนากร พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ มอบของที่ระลึก และสื่อรณรงค์แก่คณะครูโรงเรียนพิบูลประชาสรรค์

 

 

  View : 638


เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง


 วันนี้ 1,946
 เมื่อวาน 2,635
 สัปดาห์นี้ 7,210
 สัปดาห์ก่อน 18,730
 เดือนนี้ 51,768
 เดือนก่อน 133,524
 จำนวนผู้เข้าชม 1,573,675
  Your IP : 3.239.40.250