สถาบันราชานุกูล จัดกิจกรรมวันดาวน์ซินโดรม ประจำปี 2567 "DOWN'S COME BACK HOME"

   
 
วันนี้ (21 มีนาคม 2567) สถาบันราชานุกูล กรมสุขภาพจิต จัดกิจกรรมวันดาวน์ซินโดรม ประจำปี 2567 "DOWN'S COME BACK HOME" ณ ห้องประชุมทุนการกุศลสมเด็จย่าอุปภัมภ์ อาคารผู้ป่วยนอก 2 ชั้น 3 เพื่อเสริมสร้างความตระหนักรู้ของสังคม ให้เกิดความรู้ความเข้าใจต่อเด็กกลุ่มอาการดาวน์ ช่วยเปิดโอกาสทางสังคมให้เด็กได้อยู่ร่วมในสังคมอย่างเท่าเทียมและมีความสุข โดยจัดกิจกรรมตรวจสุขภาพครั้งใหญ่เฉพาะกลุ่มอาการดาวน์ เปิดพื้นที่ให้แสดงความสามารถและศักยภาพให้เป็นที่ประจักษ์ เพื่อสร้างความมั่นใจและความภาคภูมิใจ อีกทั้งยังช่วยสร้างแรงบันดาลใจแก่พ่อแม่และผู้เลี้ยงดู
 
พิธีเปิดโดย นายแพทย์จุมภฏ พรมสีดา รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวรายงานโดย แพทย์หญิงนพวรรณ ศรีวงค์พานิช ผู้อำนวยการสถาบันราชานุกูล จากนั้นรับชมการแสดงศักยภาพจากเด็กๆ ที่มีความบกพร่องทางพัฒนาการและสติปัญญา กลุ่มอาการดาวน์ จำนวน 4 ชุด ได้แก่ 1. ความสามารถรุ่นเล็ก Lovely Cloud จาก หอผู้ป่วยดาวน์ 2.Cover Dance Inspiration Show โดย DBK-T21 3.Boxing-GOT 7 โดย นายฉายวิชญ์ สุจริตกุล (เสือ) และ 4. การแสดงมายากลคลาสสิคเปลี่ยนหน้ากากจีน โดย น้องน้ำหวาน นางสาวจันทร์อำไพ ชัยสงคราม
 
ต่อด้วยคณะผู้บริหารรับมอบเงินสนับสนุนการจัดกิจกรรมจาก บริษัท บางกอก ไซโตเจเนติกซ์ เซ็นเตอร์ จำกัด จำนวน 50,000 บาท พร้อมเลี้ยงอาหารกลางวัน, คุณอานนท์ เลิศไพบูลย์ กรรมการบริษัท มอบเงินจำนวน 20,000 บาท, มหาวิทยาลัยสวนดุสิต คณะวิทยาการจัดการ ชั้นปีที่ 3 จัดกิจกรรม CSR มอบเงินจำนวน 13,000 บาท และครอบครัวทัศนาญชลี มอบเงินบริจาค จำนวน 20,000 บาท พร้อมร่วมจัดเลี้ยงอาหารว่าง
 
ภายในงานประกอบด้วยบูธ Checkup ตรวจสุขภาพเด็กกลุ่มอาการดาวน์ในทุกช่วงวัย จำนวน 6 บูธ ได้แก่ 1.ช่างน้ำหนัก วัดส่วนสูง, 2.ตรวจทันตสุขภาพ, 3.ตรวจการเต้นหัวใจและปอด, 4.ตรวจการเคลื่อนไหว, 5.ให้คำปรึกษา & 6.ตรวจการมองเห็น โดย โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง), บูธกิจกรรม Work shop for Down's 6 บูธกิจกรรม ได้แก่ Art of Us, Master chef of Down's, Farm สุขใจ by บางพูน, Right of Down's สิทธินี้เพื่อดาวน์, มอบรักให้น้อง by มหาวิทยาลัย สวนดุสิต & ชมรมบ้านปั้นดาวน์, กิจกรรมสาธิตทักษะทางอาชีพและช้อปสินค้า จาก ศูนย์การเรียนรู้ปัญญาปลูกฟาร์มสุข (ชมรมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาฯ) และปิดท้ายด้วย Party for Down's โดย "Drummonte" วงดนตรีจากคนพิเศษ และ "Buffalo Project" วงดนตรีจิตอาสา ร่วมกับ พี่แป้ง ปล้ำแรง

-------------------------------------------------------------------------------------------

สื่อมวลชนร่วมเผยแพร่ข่าวงานวันดาวน์ซินโดรมโลก สถาบันราชานุกูล ประจำปี 2567 "Down's Come Back Home" เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2567 ทั้งรายการโทรทัศน์และช่องทางออนไลน์

รับชมข่าวเที่ยง NBT NEWS ย้อนหลัง ได้ที่ :

ข่าวออนไลน์

 


Rajanukul News ฉ.108.pdf

  View : 151

Tags: งานวันดาวน์ซินโดรม วันดาวน์ซินโดรม ประจำปี 2567 DOWN'S COME BACK HOME สถาบันราชานุกูล วันดาวน์ซินโดรมสถาบันราชานุกุล


เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง


 วันนี้ 0
 เมื่อวาน 13
 สัปดาห์นี้ 62
 สัปดาห์ก่อน 97
 เดือนนี้ 345
 เดือนก่อน 536
 จำนวนผู้เข้าชม 476,781
  Your IP : 3.239.91.5