สถาบันราชานุกูลจัดงานสัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ ประจำปี 2562 "สุขภาพจิตไทย...ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง"

นายสาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข  แถลงข่าวเนื่องในงานสัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ ประจำปี 2562 ณ ลานไนน์สแควร์ เดอะไนน์ เซ็นเตอร์ พระรามเก้า กทม. เมื่อวันที่ 3 พ.ย.2562 ที่ผ่านมา โดยกิจกรรมเน้นนโยบายสุขภาพจิตไทย ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง พร้อมชูแนวคิด “ฟังกัน...วันละสิบ” เพื่อให้เกิดการรับฟังกันมากขึ้นในสังคมและลดการสูญเสียจากปัญหาด้านสุขภาพจิต ทั้งนี้ กิจกรรมสัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาตินี้ จะถูกจัดขึ้นตามจุดต่างๆ ทั่วประเทศตลอดช่วงเดือนพฤศจิกายน เพื่อสร้างความตระหนักถึงความเข้าใจด้านสุขภาพจิตอย่างครอบคลุมทั่วประเทศ

พบคนไทยฆ่าตัวตายสำเร็จเฉลี่ยวัน 10-12 ราย เป็นชายมากกว่าหญิง 4 เท่า

วันสุขภาพจิตโลก! สธ.ห่วงวัยรุ่นเสี่ยงฆ่าตัวตาย ปลุกสังคมเปิดใจพูดคุยรับฟังกัน

นายสาธิต กล่าวภายหลังเป็นประธานเปิดกิจกรรมว่า ภาครัฐได้ตระหนักถึงเรื่องปัญหาด้านสุขภาพจิตของคนไทยมาโดยตลอด และพยายามดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลที่            คนไทยจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ซึ่งนั่นรวมถึงสุขภาพจิตของคนไทยด้วย แม้ว่าคนที่มีปัญหาด้านสุขภาพจิตในยุคนี้ จะสามารถเข้าถึงบริการได้มากขึ้น และไม่ค่อยถูกทิ้งไว้ข้างหลังเหมือนเมื่อหลายสิบปีก่อน แต่การจะลดความสูญเสียด้านสุขภาพจิตให้มากที่สุดนั้น ยังคงต้องอาศัยความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม โดยดำเนินงานอย่างครอบคลุม         ให้คนไทยมีสุขภาพจิตดีไปพร้อมๆ กัน คนที่กำลังประสบปัญหาด้านสุขภาพจิตควรได้รับความช่วยเหลือให้กลับมาใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุข

 

สธ.ชูกิจกรรม “ฟังกัน วันละ 10 นาที” ลดปัญหาสุขภาพจิต

 

ในขณะที่คนที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงหรือกลุ่มที่มีความเปราะบางควรได้รับการสอดส่องดูแลและการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาด้านสุขภาพจิต ส่วนคนที่อยู่ในกลุ่มทั่วไปและมีสุขภาพจิตดีอยู่แล้ว ก็มีความรู้และทักษะด้านสุขภาพจิตเพียงพอ ที่จะนำไปช่วยเหลือคนในกลุ่มอื่นๆ ต่อไป ถ้าหากเราทำได้เช่นนี้แล้ว สังคมไทยจะเป็นสังคมที่มีแต่การช่วยเหลือและแบ่งปันความสุขซึ่งกันและกันอย่างแท้จริง และไม่ต้องทิ้งใครให้ประสบปัญหาสุขภาพจิตอยู่เพียงลำพัง สมกับชื่องานกิจกรรมสัปดาห์สุขภาพจิตของปีนี้ ซึ่งคือ “สุขภาพจิตไทย ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง”

นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวว่า กิจกรรมสัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาตินี้            จะถูกจัดขึ้นตามจุดต่างๆ ทั่วประเทศมากกว่า 20 แห่ง ตลอดช่วงเดือนพฤศจิกายนเพื่อสร้างความตระหนักถึงความเข้าใจด้านสุขภาพจิตอย่างครอบคลุมทั่วประเทศ การรณรงค์ให้คนไทยมีสุขภาพจิตที่ดีขึ้นในปีนี้ กรมสุขภาพจิตใช้ข้อความที่ว่า “ฟังกัน  วันละสิบ” เพื่อสื่อถึงการให้คนไทยใช้เวลารับฟังกันเพิ่มขึ้นอีกวันละ 10 นาที หรือ รับฟังคนรอบตัวให้ได้ครบ 10 คนในหนึ่งวัน โดยเป็นผู้รับฟังที่ดีและสามารถสื่อสารว่า ฉันพร้อมรับฟังคุณ ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ทุกคนสามารถทำได้ และจะเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะช่วยให้คนไทยเข้าใจกันมากขึ้น ห่วงใยกันมากขึ้น และได้ระบายความทุกข์ใจก่อนที่จะสะสมจนกลายเป็นปัญหาด้านสุขภาพจิตตามมา

 

สธ.ชูกิจกรรม “ฟังกัน วันละ 10 นาที” ลดปัญหาสุขภาพจิต

 

“ กรมสุขภาพจิตคาดหวังว่า การที่แต่ละคนรับฟังกันเพิ่มอีกวันละ 10 นาที จะช่วยให้ครอบครัวสร้างเวลาที่มีคุณภาพร่วมกันได้ ซึ่งจะลดความสูญเสียด้านสุขภาพจิตและส่งเสริมสถาบันครอบครัวของไทยให้มีความเข้มแข็งมากขึ้นไปพร้อมๆ กัน” นพ.เกียรติภูมิ กล่าว

 

สธ.ชูกิจกรรม “ฟังกัน วันละ 10 นาที” ลดปัญหาสุขภาพจิต

สถาบันราชานุกูลจัดงานสัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ ประจำปี 2562

"สุขภาพจิตไทย...ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง"

 

เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน  2562 แพทย์หญิงมธุรดา สุวรรณโพธิ์ ผู้อำนวยการสถาบันราชานุกูล เป็นเกียรติเปิดงานสัปดาห์สุขภาพจิต แห่งชาติ ประจำปี 2562 ภายใต้แนวคิด สุขภาพจิตไทย...ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง  ในหัวข้อ "ฟังกันวันละสิบ" ต้องการให้คนไทยรับฟังคนรอบตัว ให้ได้ครบ 10 ครั้งในหนึ่งวัน หรือใช้เวลารับฟังกัน เพิ่มขึ้นอีกวันละ 10 นาทีจะช่วยสร้าง ความสัมพันธ์ที่ดีให้กับผู้เล่าและผู้รับฟัง เครื่องมือง่ายๆ ที่ทุกคนก็ทำได้ โดยทีมสหวิชาชีพได้ให้คำปรึกษาและตรวจคัดกรองสุขภาพจิตรวมถึงการให้ความรู้ในการดูแลผู้ที่ม่ีีปัญหาสุขภาพจิตและจัดกิจกรรม ส่งเสริมพัฒนาการเด็ก พร้อมรับชมนิทรรศการให้ความรู้สุขภาพจิตชุด สุขภาพจิตไทย...ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง/การรับฟังคือพลังที่ดีที่สุด/ป้องกัน  การฆ่าตัวตายเริ่มต้นได้ที่ครอบครัว ณ อาคารผู้ป่วยนอกใหม่ สถาบันราชานุกูล อีกทั้งสามารถติดตามสื่อความรู้สุขภาพจิตเรื่อง สุขภาพจิตไทย... ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง #ฟังกันวันละสิบ ผ่านช่องทาง Facebook : rajanukul institute

  View : 407


เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง


 วันนี้ 1,453
 เมื่อวาน 2,309
 สัปดาห์นี้ 16,077
 สัปดาห์ก่อน 21,356
 เดือนนี้ 42,002
 เดือนก่อน 133,524
 จำนวนผู้เข้าชม 1,563,909
  Your IP : 18.234.247.75