อบรมหลักสูตรครอบครัวบำบัดสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านครอบครัวและเด็ก

ขอเชิญบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน“อบรมหลักสูตรครอบครัวบำบัดสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านครอบครัวและเด็ก
วัตถุประสงค์ :  เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้และทักษะการทำครอบครัวบำบัดตามแนว Satir สำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านครอบครัวและเด็ก จำนวน ๑ รุ่น รุ่นละ ๓๐ คน
โดยแบ่งการอบรมเป็น ๒ ระยะ Level ๑/๑ ระหว่าง  ๒๖ – ๓๐  มิถุนายน ๒๕๖๐ (๕ วัน) และLevel ๑/๒ ระหว่าง  ๒๔ – ๒๘  กรกฎาคม ๒๕๖๐ (๕ วัน) เวลา ๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น .ณ ห้องประชุมชินโสภณพนิช อาคารผู้ป่วยนอก ชั้น ๔  สถาบันราชานุกูล  
ค่าลงทะเบียนคนละ ๖,๐๐๐ บาท สนใจโปรดกรอกใบสมัครและส่งหลักฐานใบโอนเงินค่าลงทะเบียนเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย สาขา ถนนศรีอยุธยา ชื่อบัญชี เงินบำรุงสถาบันราชานุกูล เลขที่ ๐๑๓-๑-๓๑๖๓๖-๒
ส่งมาที่ นางวิยดารัตน์ ธีรวรวัชร์ กลุ่มงานสังคมสงเคราะห์ สถาบันราชานุกูล เลขที่ ๔๗๓๗ ถนนดินแดง แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐ โทรศัพท์ ๐ ๒๒๔๘ ๘๙๐๐ ต่อ ๗๐๓๕๗ , ๗๐๓๗๗ ,๐๘๗ ๖๗๗๕๕๘๐ ,๐๘๑ ๘๓๐๙๒๗๒ , ๐๙๔ ๓๓๕๕๔๙๓ โทรสาร ๐ ๒๒๔๘ ๒๙๔๔
e–mail fonlomfon@gmail.com tuckwanlaya@gmail.com , lawanrat_55@hotmail.com  ภายในวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๐ ” 
 

ตารางการอบรมหลักสูตรครอบครัวบำบัดสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านครอบครัวและเด็ก.pdf
ใบสมัครเข้ารับการอบรม หลักสูตรครอบครัวบำบัดสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านครอบครัวและเด็ก .pdf
โครงการอบรมหลักสูตรครอบครัวบำบัดสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านครอบครัวและเด็ก ประจำปีงบประมาณ 2560.pdf
หนังสือราชการ.pdf

  View : 1.09K


เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง


 วันนี้ 1,876
 เมื่อวาน 2,635
 สัปดาห์นี้ 7,140
 สัปดาห์ก่อน 18,730
 เดือนนี้ 51,698
 เดือนก่อน 133,524
 จำนวนผู้เข้าชม 1,573,605
  Your IP : 3.239.40.250