เชิญร่วมงาน Open House 2014 สถาบันราชานุกูล

                                                กำหนดการ    
                                 “Rajanukul” Think beyond
        องค์กรแห่งการเรียนรู้  สู่ต้นแบบการพัฒนาสติปัญญาเด็กไทย
                            ณ สถาบันราชานุกูล  ดินแดง กรุงเทพฯ
                                วันพฤหัสบดีที่   9   มกราคม   2557

เวลา กิจกรรม สถานที่
08.30 น.    ลงทะเบียนรับกระเป๋าเอกสาร อาคารอำนวยการ
09.00 - 09.20 น.    พิธีกรกล่าวต้อนรับ และนำเข้าสู่พิธีเปิดงานอย่างเป็นทางการ โดย อธิบดีกรมสุขภาพจิต อาคารอำนวยการ
09.20 – 09.40 น.   (ถึง 12.00 น.)   เยี่ยมชมนิทรรศการต้นแบบการให้บริการ
และร่วมกิจกรรม Workshop ที่หลากหลายโดยทีมสหวิชาชีพ  อาคารเรียน 33
  รับประทานอาหารว่าง   หอกิจจาทร
10.00 - 11.00 น. พิธีมอบรางวัลเกียรติคุณด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชนที่มีความบกพร่องฯได้แก่ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง ชนิกา ตู้จินดา
วงแคทรียาโดย เรือโทกฤษณ์-กรรณิการ์ จินตะเวช, แพนเค้ก เขมนิจ จามิกรณ์, กลุ่มพ่อแม่และจิตอาสา Mom-made Toys ณ ห้องประชุมวิชาการชิน โสภณพนิช อาคารผู้ป่วยนอก ชั้น 4
  - งานแถลงข่าว "สร้างเด็กไทย ให้มีพลังจิตอาสา" โดย อธิบดีกรมสุขภาพจิต
11.00 - 12.00 น. เวทีเสวนา  “เลี้ยงลูกอย่างไรให้มีจิตอาสา”
โดย...  วิทยากร...คุณวัลลภ ตังคณานุรักษ์ , ดร.อมรววิชช์  นาครทรรพ ,
คุณสรวงมณฑ์ สิทธิสมาน ดำเนินรายการโดย..คุณกนกวรรณ กนกวนาวงศ์
ณ ห้องประชุมวิชาการชิน โสภณพนิช อาคารผู้ป่วยนอก ชั้น 4
11.00 - 12.00 น. สาย E : ทันตกรรม สำหรับกลุ่มที่มีความต้องการพิเศษ 
  (2 รอบ) อาคารผู้ป่วยนอก ชั้น 3
12.00 - 13.00 น.  รับประทานอาหารกลางวัน และพักผ่อนตามอัธยาศัย หอกิจจาทร
13.00 - 15.00 น.  On Tour เยี่ยมหน่วยงานตามสายต่างๆ ตามความสนใจ ประกอบด้วย
  สาย A : ส่งเสริมพัฒนาการเด็ก 0-5 ปี และพัฒนาศักยภาพเด็กออทิสติก อาคาร 10
  สาย B : ส่งเสริมพัฒนาการต่อเนื่อง 6-18 ปี และ Family ward (ห้องสมุดของเล่น) อาคาร 12 และ อาคาร 9
  สาย C : การศึกษาพิเศษ และศิลปกรรมบำบัด  อาคารทุนการกุุศลฯ และอาคารศิลปกรรมบำบัด
  สาย D : กิจกรรมบำบัด (Snoezelen) และ โครงการเก้าอี้เปเปอร์มาเช่เพื่อน้องพิการ อาคาร 16 และอาคารออมสินรวมใจรักษ์
  สาย E : ทันตกรรม สำหรับกลุ่มที่มีความต้องการพิเศษ อาคารผู้ป่วยนอก ชั้น 3
14.30 - 15.00 น.  รับประทานอาหารว่าง  พร้อมรับชมการแสดงจากชมรมเพื่อผู้มีความบกพร่องทางพัฒนาการและสติปัญญา  หอกิจจาทรเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

*หมายเหตุ : กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม (ข้อมูล ณ วันที่ 7 มกราคม 2557)
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ : 02-248-8900 ต่อ 70301 หรือ Facebook Fanpage : Rajanukul institute


 


กำหนดการ Open House.pdf
แบบตอบรับเข้าร่วมงาน Open House.pdf
สูจิบัตร Open House 2014.pdf

  View : 1.48K


เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง


 วันนี้ 1,988
 เมื่อวาน 2,635
 สัปดาห์นี้ 7,252
 สัปดาห์ก่อน 18,730
 เดือนนี้ 51,810
 เดือนก่อน 133,524
 จำนวนผู้เข้าชม 1,573,717
  Your IP : 3.239.40.250