15-17 ม.ค.67 กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพจิตเด็กปฐมวัย สถาบันราชานุกูล และ สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากร เรื่อง การพัฒนาทักษะการเลี้ยงดูเชิงบวกในการส่งเสริมทักษะชีวิตและความฉลาดรอบด้าน

วันที่ 15-17 มกราคม 2567 กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพจิตเด็กปฐมวัย สถาบันราชานุกูล และ สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากร เรื่อง การพัฒนาทักษะการเลี้ยงดูเชิงบวกในการส่งเสริมทักษะชีวิตและความฉลาดรอบด้าน ณ ห้องชนกนันท์ ชั้น 2 ตึกเอบีน่า เฮ้าส์ โรงแรม เอบีน่า เฮ้าส์ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
 
วันที่ 15 มกราคม แพทย์หญิงนพวรรณ ศรีวงค์พานิช ผู้อำนวยการสถาบันราชานุกูล เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมทั้งบรรยายพิเศษเรื่อง นโยบายการพัฒนาเด็กและเยาวชนไทยในศตวรรษที่ 21, แพทย์หญิงจันทร์อาภา สุขทัพภ์ รองผู้อำนวยการด้านการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวช สถาบันราชานุกูล กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดอบรม และบรรยายเรื่อง การดำเนินงานโครงการพัฒนาทักษะการเลี้ยงดูเชิงบวกในการส่งเสริมทักษะชีวิตและความฉลาดรอบด้าน
จากนั้น แบ่งกลุ่มทำกิจกรรม "การสร้างวินัยเชิงบวกในเด็กวัยเรียน โดยครอบครัวมีส่วนร่วม ในหัวข้อ "กติกาในดวงใจ, พ่อแม่ในดวงใจ, การลงโทษที่ฝังใจ" โดย คุณอมรา ธนศุภรัตนา พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ และทีมวิทยากรจาก สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์
 
วันที่ 16 มกราคม นายสมเกียรติ พิทักษ์กมลพร ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะระดับชาติสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) บรรยายเรื่อง สุขภาพจิตครอบครัวชุมชน พื้นฐานระบบสุขภาวะทางจิตของสังคม จากนั้นต่อด้วยการบรรยาย โปรแกรมฉลาดรัก ฉลาดเลี้ยง : 7 Days Parenting Program โดย แพทย์หญิงกิติกุล เทียมแก้ว นายแพทย์ชำนาญการ สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ และแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ กิจกรรม 7 Days Parenting Program และการบรรยายเรื่อง การเสริมพลังครอบครัวและการจัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม โดยทีมวิทยากรจาก สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์
 
วันที่ 17 มกราคม แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ Micro-teaching การใช้โปรแกรม 7 Days Parenting โดยทีมวิทยากรจาก สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ และ จัดทำแผนการดำเนินโครงการพัฒนาทักษะการเลี้ยงดูเชิงบวกในการส่งเสริมทักษะชีวิตและความฉลาดรอบด้านของพื้นที่ โดย แพทย์หญิงจันทร์อาภา สุขทัพภ์ และทีมกลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพจิตเด็กปฐมวัย สถาบันราชานุกูล
 
การจัดอบรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจในการพัฒนาทักษะการเลี้ยงดูเชิงบวกในการส่งเสริมทักษะชีวิตและความฉลาดรอบด้าน สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาทักษะพ่อแม่ผู้ปกครองผลลัพธ์เด็กมีความฉลาดอย่างรอบด้านผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วย ผู้รับผิดชอบงานส่งเสริมป้องกันปัญหาสุขภาพจิตปฐมวัย วัยเรียน ในพื้นที่เขตสุขภาพ ทั้งในสังกัดกรมสุขภาพจิตและนอกสังกัดกรมสุขภาพจิต วิทยากร และคณะทำงาน รวมทั้งสิ้น 85 คน

  View : 135


เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง


 วันนี้ 0
 เมื่อวาน 13
 สัปดาห์นี้ 62
 สัปดาห์ก่อน 97
 เดือนนี้ 345
 เดือนก่อน 536
 จำนวนผู้เข้าชม 476,781
  Your IP : 35.175.201.191