31พ.ค.67 พิธีปิดการอบรมและมอบประกาศนียบัตรหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่น รุ่นที่ 24 สถาบันราชานุกูล

วันนี้ (31 พฤษภาคม 2567) นายแพทย์จุมภฎ พรมสีดา รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีปิดการอบรมและมอบประกาศนียบัตรหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่น รุ่นที่ 24 สถาบันราชานุกูล พร้อมให้โอวาทแก่พยาบาลวิชาชีพที่เข้ารับการอบรม ณ ห้องประชุมวิชาการชิน โสภณพนิช อาคารผู้ป่วยนอก 1 สถาบันราชานุกูล
 
หลักสูตรจัดขึ้นร่วมกับคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ภายใต้หลักสูตรจัดการเรียนการสอนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เป็นเวลา 4 เดือน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ในการปฏิบัติการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่นที่มีปัญหาซับซ้อน เพื่อพัฒนาพยาบาลวิชาชีพให้มีความชำนาญทางด้านการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่น เป็นแนวทางที่จะช่วยเพิ่มพยาบาลผู้ชำนาญด้านการบริการสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่นที่ปัจจุบันไม่เพียงพอในการให้บริการในพื้นที่แต่ละจังหวัด สามารถนำศาสตร์ที่เกี่ยวข้องนำไปส่งเสริม ป้องกัน บำบัด ฟื้นฟูสุขภาพจิตจิตเวชเด็กและวัยรุ่น ครอบครัว และชุมชนได้ต่อไป มีพยาบาลวิชาชีพจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเข้ารับการอบรม จำนวน 38 คน

  View : 132

Tags: หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่น รุ่นที่ 24 หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่น PG24 PGรุ่นที่24 นายแพทย์จุมภฎ พรมสีดา


เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง


 วันนี้ 1,272
 เมื่อวาน 1,254
 สัปดาห์นี้ 11,781
 สัปดาห์ก่อน 14,653
 เดือนนี้ 29,539
 เดือนก่อน 30,982
 จำนวนผู้เข้าชม 536,421
  Your IP : 54.36.148.163