Best Buddies International Global Staff Forum 5-6 November,2012

ข่าวประชาสัมพันธ์  สถาบันราชานุกูล

    สถาบันราชานุกูลเป็นตัวแทนประเทศไทย ร่วมมือกับ Best Buddies International ดำเนินงาน Best Buddies Thailand    ได้จัด Best Buddies International Global Staff Forum 2012 Bangkok , Thailand ระหว่างวันที่ 5-6 พฤศจิกายน 2555 เวลา 09.00 – 17.00 น. ณ โรงแรมเวียงใต้ กรุงเทพมหานคร โดยมีแกนนำการดำเนินงาน ประเทศในโซนเอเซียนเข้าร่วม 7 ประเทศ คือ ประเทศไทย สิงคโปร์ ฟิลิปปินส์ ฮ่องกง อินเดีย เวียดนาม และเกาหลี เพื่อให้ประเทศสมาชิกที่ดำเนินงานได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานที่ผ่านมา และร่วมจัดทำแผนการดำเนินงาน (แผน 2 ปี) เพื่อพัฒนาโครงการ Best Buddies ต่อไป
          โครงการ Best Buddies ดำเนินงานเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับผู้บกพร่องด้านพัฒนาการและสติปัญญา โดยเฉพาะทักษะด้านสังคม พร้อมทั้งสร้างทัศนคติทางบวกต่อผู้บกพร่องด้านพัฒนาการและ      
สติปัญญาให้กับอาสาสมัครและเป็นสื่อกลางในการประชาสัมพันธ์ต่อสังคมเพื่อให้เกิดการยอมรับและให้โอกาสต่อผู้บกพร่องด้านพัฒนาการและสติปัญญาในการเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคมและสาธารณะประโยชน์ทั่วไป  โดยผ่านสัมพันธภาพความเป็นเพื่อนแบบหนึ่งต่อหนึ่งระหว่างผู้บกพร่องด้านพัฒนาการและสติปัญญากับอาสาสมัครบุคคลปกติ ซึ่งในปัจจุบันมีสมาชิกทั่วโลก 50 ประเทศ ใน 5 ทวีป และสมาชิกที่ร่วมดำเนินงานมากกว่า 1,500 แห่ง ..
                            ผลิตและเผยแพร่โดย ฝ่ายสื่อสารองค์กร


  View : 923


เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง


 วันนี้ 1,481
 เมื่อวาน 13,478
 สัปดาห์นี้ 15,008
 สัปดาห์ก่อน 30,771
 เดือนนี้ 45,965
 เดือนก่อน 81,819
 จำนวนผู้เข้าชม 1,729,092
  Your IP : 3.220.231.235