สิทธิการรักษาพยาบาล

 * การใช้สิทธิเกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาล 
                 - ข้าราชการ / รัฐวิสาหกิจ ใช้สิทธิเบิก
                   หน่วยงานต้นสังกัด 
                 - บัตรทอง 
                 - สมุดคนพิการ

สำหรับผู้มีสิทธิที่ยังไม่มีหรือไม่สามารถมีบัตรประจำตัวประชาชนได้ตามกฎหมาย ก็สามารถใช้สิทธิเบิกจ่ายตรงได้ โดย
1.กรณีเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 7 ปี ให้ใช้เลขบัตรประจำตัวประชาชนของเด็กที่ปรากฏอยู่ในสูติบัตรหรือทะเบียนบ้าน 
(ของเด็ก) ยื่นร่วมกับบัตรประชาชนของผู้ดูแลที่พาเด็กไปโรงพยาบาล
2.กรณีคู่สมรส หรือบิดามารดาของผู้มีสิทธิที่ไม่มีสัญชาติไทย แต่มีเลขประจำตัวคนต่างด้าว 13 หลัก ให้ใช้
บัตรประจำตัวคนต่างด้าว หรือทะเบียนบ้านได้ แต่ถ้าไม่มีเลขประจำตัวคนต่างด้าว 13 หลัก ให้ใช้รายงานทะเบียนประวัติ 
ที่มีเลข 12 หลัก และขึ้นต้นด้วยตัว B โดยขอรับเอกสารได้จากนายทะเบียนต้นสังกัดของผู้มีสิทธิ
3.กรณีผู้มีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัวเป็นผู้ป่วยติดเตียงและไม่สามารถมาแสดงตนได้ ให้ผู้ดูแลนำบัตร
ของผู้มีสิทธิพร้อมแสดงบัตรประชาชนของผู้ดูแลเพื่อใช้สิทธิ
4.กรณีผู้มีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัวที่เป็นผู้สูงอายุหรือมีปัญหาด้านการเคลื่อนไหว ที่เข้ารับการรักษาเสร็จแล้ว 
แต่ไม่สะดวกในการทำธุรกรรมด้วยตนเอง สามารถให้ผู้ดูแลนำบัตรประชาชนของผู้มีสิทธิพร้อมแสดงบัตรประชาชนของผู้ดูแลเพื่อใช้สิทธิ


          ***ขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมที่ : 
                  งานจัดเก็บรายได้ อาคารผู้ป่วยนอก ชั้น 1
                  โทรศัพท์ 0-2248-8900 ต่อ 70355-56

หรือดูข้อมูลรายละเอียดได้ที่ www.rajanukul.go.th 
เมนู Service [บริการของเรา] งานจัดเก็บรายได้

          * สถานที่ตั้ง
                 4737 สถาบันราชานุกูล ถ.ดินแดง เขตดินแดง
                 กรุงเทพฯ 10400   โทรศัพท์ 0-2248-8900


 วันนี้ 1,366
 เมื่อวาน 1,584
 สัปดาห์นี้ 1,428
 สัปดาห์ก่อน 12,294
 เดือนนี้ 23,637
 เดือนก่อน 536
 จำนวนผู้เข้าชม 500,073
  Your IP : 44.200.86.95