งานวันดาวน์ซินโดรมโลก สถาบันราชานุกูล ประจำปี 2561 "ดาวน์ดวงนี้ที่สร้างได้"

วันพุธที่ 21 มีนาคม 2561 เวลา 08.30 – 14.00 น.สถาบันราชานุกูล จัดกิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันดาวน์ซินโดรมโลก ประจำปี 2561 “ดาวน์ดวงนี้ที่สร้างได้” ณ ห้องประชุมทุนการกุศลสมเด็จย่า อาคารผู้ป่วยนอกใหม่ ชั้น 3 สถาบันราชานุกูล

เวลา 09.30 น. กิจกรรมเริ่มต้นด้วยการรับชมการแสดงพิธีเปิด ชุดแรก เดี่ยวไวโอลินเพลงสากล โดยน้องวุฒิ (นายณัฐวุฒิ กีรติชัยพันธ์) ต่อด้วยการแสดงบรรเลงอิเล็คโทนเพลงไม่บอกเธอ และเต้นประกอบเพลงชีวิตดี๊ดี  โดย น้องเสือ ฉายวิชญ์ สุจริตกุล หลังจากนั้นรับชมการแสดง Baby Shark by Baby Down โดยเด็กๆจากหอผู้ป่วยดาวน์ สถาบันราชานุกูล และการแสดง Baby Shark โดย นักเต้นเท้าไฟ จาก บ้านปั้นดาวน์ หลังจากนั้นรับชมวิดีทัศน์เสริมสร้างกำลังใจชุด “ดาวน์ดวงนี้ที่สร้างได้” พิธีเปิด โดย นาวาอากาศตรีนายแพทย์บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวรายงาน โดยแพทย์หญิงมธุรดา สุวรรณโพธิ์ ผู้อำนวยการสถาบันราชานุกูล เวลา 11.00 น. พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้บกพร่องทางพัฒนาการและสติปัญญา ระหว่างสถาบันราชานุกูล โดยแพทย์หญิงมธุรดา สุวรรณโพธิ์ ผู้อำนวยการสถาบันราชานุกูล และ คุณพงษ์ศักดิ์ ตันวิสุทธิ์ บริษัทแอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด โดยมี นาวาอากาศตรีนายแพทย์บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต ร่วมเป็นสักขีพยาน

หลังจากนั้น แถลงข่าว วันดาวน์ซินโดรมโลก ประจำปี 2561 โดย นาวาอากาศตรีนายแพทย์บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต , แพทย์หญิงมธุรดา สุวรรณโพธิ์ ผู้อำนวยการสถาบันราชานุกูล และ คุณ เอส กันตพงศ์ บำรุงรักษ์ นักแสดงช่อง 7 ฑูตองค์กรของสมาคมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาแห่งประเทศไทย

พร้อมรับชมนิทรรศการ “ดาวน์ดวงนี้ที่สร้างได้” เวลา 11.00 น. รับชม แฟชั่นโชว์ The Face of Down ชุดที่ 1 จากเด็กๆบ้านปั้นดาวน์ และชุดที่ 2 เด็กโตจากสมาคมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาแห่งประเทศไทย หลังจากนั้นรับฟังการเสวนา “ดาวน์ดวงนี้ที่สร้างได้” โดย คุณกรรณิการ์ อัครพุทธิพร จากบ้านปั้นดาวน์ ,ครูนัท ชนะ เสวิกุล ครูจิตอาสา หัวใจไม่ธรรมดา , คุณคำรณ เทียมเกิด ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล บริษัทสตาร์บัค ดำเนินรายการเสวนาโดยคุณสรวงมณฑ์ สิทธิสมาน บรรณาธิการบริหารนิตยสาร Mother & Care ปิดท้ายด้วยความสนุกสนานกับมินิคอนเสิร์ตวงดนตรีจิตอาสา Buffalo Project

-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- ---- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

กรมสุขภาพจิตเผยไทยมี“เด็กดาวน์”เกิดใหม่ปีละ1,000 คน

ชี้หญิงตั้งครรภ์วัยเกินเลข 4/แท้งลูกบ่อยๆ  เสี่ยงสูง!!!!

  กรมสุขภาพจิต เผยประเทศไทยมีเด็กเกิดใหม่อยู่ในกลุ่มอาการดาวน์ปีละ 1,000 คน  แนะพ่อแม่หลีกเลี่ยงกล่าวโทษกัน หันมาให้กำลังใจให้ความรักความอบอุ่นเด็ก หมั่นกระตุ้นพัฒนาการเด็กตั้งแต่ช่วงขวบปีแรก จะช่วยให้เด็กมีพัฒนาการและระดับไอคิวดีขึ้น ช่วยเหลือตนเองได้ เรียนหนังสือได้   พร้อมย้ำเตือนหญิงที่แท้งลูกบ่อยๆโดยไม่ทราบสาเหตุ และหญิงตั้งครรภ์เมื่ออายุขึ้นเลข 4 เป็นกลุ่มเสี่ยงให้กำเนิดลูกโครโมโซมผิดปกติ  แนะให้รีบฝากครรภ์โดยเร็ว 

 วันนี้ (21 มีนาคม 2561 )  ที่สถาบันราชานุกูล กทม. นาวาอากาศตรีนายแพทย์บุญเรือง  ไตรเรืองวรวัฒน์  อธิบดีกรมสุขภาพจิต เป็นประธานเปิดกิจกรรมเนื่องในวันดาวน์ซินโดรมโลก ซึ่งตรงกับวันที่ 21 มีนาคม ทุกปี  ในปีนี้เน้นในหัวข้อ ดาวน์ดวงนี้ที่สร้างได้ เพื่อรณรงค์ให้ความรู้ความเข้าใจประชาชนในการป้องกันปัญหาและการยอมรับผู้ที่เป็นดาวน์ซินโดรม ให้อยู่ในสังคมอย่างมีความสุข พร้อมทั้งเผยแพร่แบบอย่างของบุคคลดาวน์ซินโดรมที่ประสบผลสำเร็จด้านการศึกษาและอาชีพ  

 อธิบดีกรมสุขภาพจิตกล่าวว่า  กลุ่มอาการดาวน์ (Down Syndrome)  เป็นโรคทางพันธุกรรมไม่มียารักษา  สาเหตุเกิดจากความผิดปกติของโครโมโซมคู่ที่ 21 ในช่วงที่เซลล์แบ่งตัวหลังจากไข่และอสุจิปฏิสนธิกัน ทั่วโลกพบในเด็กเกิดใหม่ประมาณ 1 ต่อ 1,000 คน กว่าร้อยละ 80 เกิดจากแม่อายุ 35 ปีขึ้นไป   ส่วนไทยมีหญิงให้กำเนิดลูกที่เป็นกลุ่มอาการดาวน์ปีละ 800-1,000  คนจากหญิงคลอดที่มีปีละประมาณ 800,000 คน ลักษณะเฉพาะของเด็กกลุ่มนี้ซึ่งเหมือนกันทั่วโลกนี้มี 4 ประการ คือ 1)เชาวน์ปัญญาต่ำ ทำให้มีปัญหาด้านพัฒนาการ เช่น พูดช้า 2)มีปัญหาในการใช้กล้ามเนื้อ ตัวอ่อนปวกเปียก กล้ามเนื้อหย่อน ข้อต่อหลวม3)มีโครงสร้างทางใบหน้าที่โดดเด่นชัดเจน เช่น หน้าแบน หัวเล็ก หูเล็ก หูบิดผิดรูปร่าง ปากเล็ก ตาเรียว หางตาเฉียงขึ้น มีจุดสีขาวอยู่ที่ตาดำ คอสั้น แขนขาสั้น ตัวเตี้ยกว่าคนในวัยเดียวกันเมื่อโตขึ้น และ4)มีปัญหาสุขภาพตั้งแต่กำเนิดหลายเรื่อง เช่น ผนังหัวใจผิดปกติ มีปัญหาการมองเห็น ระดับฮอร์โมนไทรอยด์ต่ำ หากไม่ได้รับการดูแลช่วยเหลือโดยเร็วและเหมาะสม จะเสี่ยงต่อปัญหาสุขภาพที่รุนแรงและซับซ้อน ส่งผลกระทบต่อการเลี้ยงดูและการใช้ชีวิตของเด็กในระยะยาว  คาดขณะนี้จะมีคนไทยอยู่ในกลุ่มอาการดาวน์ 70,000-80,000 คนทั่วประเทศ และจัดอยู่ใน1 ใน 8 ประเภทของผู้พิการไทย

อธิบดีกรมสุขภาพจิตกล่าวต่อว่า เด็กกลุ่มอาการดาวน์ส่วนใหญ่ร้อยละ 85  มีระดับไอคิวต่ำระดับน้อยถึงปานกลางอยู่ที่ 50-70 จุด  ระดับไอคิวยิ่งต่ำเท่าใดพัฒนาการจะล่าช้ามากขึ้น  หัวใจหลักของการดูแลจะเน้นที่การส่งเสริมพัฒนาการเพื่อให้เด็กช่วยเหลือตนเองได้ มีคุณภาพชีวิตที่ดีอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข   โดยเด็กสามารถมีพัฒนาการดีขึ้นได้ หากพ่อแม่กระตุ้นตั้งแต่ภายในขวบปีแรกและต่อเนื่องจนถึงอายุ 5 ขวบ และจะช่วยลดความรุนแรงของพัฒนาการและระดับไอคิวได้ เด็กบางคนสามารถเรียนหนังสือจนถึงระดับปริญญาตรี  มีอาชีพและรายได้แบ่งเบาภาระผู้ปกครองได้ 

“กลุ่มอาการดาวน์ที่พบในไทยมี 4 แบบ ที่พบมากที่สุดคือไตรโซมี่ 21 (Trisomy21)มีโครโมโซมคู่ที่ 21 เกินมา 1 นี้สามารถวินิจฉัยได้ทั้งขณะตั้งครรภ์ผ่านการคัดกรองขณะตั้งครรภ์และตามด้วยการตรวจวินิจฉัยยืนยัน ดังนั้นจึงขอให้หญิงทุกคนรีบฝากครรภ์ทันทีเมื่อรู้ว่าตัวเองตั้งครรภ์ เพื่อตรวจหาความผิดปกติตั้งแต่เนิ่นๆ” อธิบดีกรมสุขภาพจิตกล่าว    

       ทางด้านแพทย์หญิง มธุรดา  สุวรรณโพธิ์ ผู้อำนวยการสถาบันราชานุกูล กล่าวว่า พ่อแม่ที่มีลูกอยู่ในกลุ่มอาการดาวน์ขอให้หลีกเลี่ยงการกล่าวโทษตัวเองและคู่สมรสว่าเป็นสาเหตุ  แต่ควรให้กำลังใจซึ่งกันและกัน  และให้ความรักความอบอุ่นแก่เด็ก จะทำให้เด็กมีความเชื่อมั่น จะส่งผลต่อพัฒนาการที่ดี เด็กดาวน์สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตได้ผ่านการศึกษาและการดูแลที่เหมาะสม โดยเด็กกลุ่มนี้จะมีพัฒนาการเป็นขั้นตอนเช่นเดี่ยวกับเด็กทั่วไปแต่จะช้ากว่าเด็กปกติทั่วไปประมาณ 2 ปี โดยเด็กจะเริ่มเดินได้อายุประมาณ 2 ขวบ เริ่มพูดที่อายุประมาณ 2 ขวบถึง2 ขวบครึ่ง  สามารถควบคุมการขับถ่ายที่อายุ  2 ปี 10 เดือน  พ่อแม่สามารถส่งเสริมได้โดยให้เด็กช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจำวันอย่างเต็มศักยภาพ  เช่น อาบน้ำ แต่งตัวเอง ทั้งที่บ้านและที่โรงเรียน จนหลายคนสามารถเข้าโรงเรียนและเรียนในชั้นเรียนปกติได้ บางรายอาจต้องได้รับการศึกษาพิเศษ   บางรายจบการศึกษาระดับมัธยมปลาย และจำนวนหนึ่งเรียนต่อในระดับอุดมศึกษาได้

       สำหรับกลุ่มเด็กอาการดาวน์ที่ไม่สามารถเข้าสู่ระบบการศึกษาได้ตั้งแต่วัยก่อนเรียน สถาบันราชานุกูลได้จัดโปรแกรมฟื้นฟูทางการศึกษาในช่วงอายุ 6 ปีขึ้นไป จะช่วยให้เด็กดาวน์อ่าน เขียน คำนวณอย่างง่ายๆได้  แล้วส่งต่อให้สมาคมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาแห่งประเทศไทยส่งเสริมให้ได้ทำงานในสถานประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชนในปี 2561 นี้  ได้รับการจ้างงาน 1,039 อัตรา เพิ่มจากปี 2559 ที่มี 654 อัตรา

 แพทย์หญิงมธุรดากล่าวต่ออีกว่า สำหรับการจัดกิจกรรมเนื่องในวันดาวน์ซินโดรมโลกในปี 2561 นี้  สถาบันราชานุกูลร่วมกับสมาคมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาฯ จัด 4 กิจกรรม  ประกอบด้วย  1. กิจกรรมให้ความรู้ความเข้าใจประชาชนในวันที่ 21 มีนาคม 2561 2.กิจกรรมการเดินแฟชั่นโชว์ของวัยรุ่นกลุ่มอาการดาวน์ ในชื่อ

“The Face of Down”  ซึ่งฝึกสอนโดยคุณกวาง ฟ้ารุ่ง ยุติธรรม  มิสไทยแลนด์ยูนิเวิร์ส 2550 เพื่อเปิดพื้นที่ให้เด็กดาวน์แสดงความสามารถให้เป็นที่รับรู้แก่สาธารณชนและเสริมสร้างทัศนะคติที่ดีต่อบุคคลกลุ่มอาการดาวน์ในวันที่ 28 หรือ 29  เมษายน 2561 ที่ศูนย์การค้าสยามพารากอน  3.กิจกรรมเดิน-วิ่งการกุศลเพื่อดาวน์ซินโดรม ในวันที่ 2 มิถุนายน 2561

ณ สนามกีฬาราชมังคลากีฬาสถาน โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์  และ 4.กิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้บกพร่องทางพัฒนาการและสติปัญญา เปิดแหล่งผลิตอาหารปลอดภัยสำหรับชุมชน “ฟาร์มสุข”  ในวันที่ 13 กรกฎาคม  2561 ที่ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพราชานุกูล(บางพูน)โดยได้รับการสนับสนุนจากAIS

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.rajanukul.go.th

 

                                                   **********************************  

21 มีนาคม 2561

 

ลิงค์ข่าวสารจากสื่อมวลชน

1.ไทยโพสต์ 21 มีนาคม 2561 หญิงอายุมากตั้งครรภ์แท้งลูกซ้ำ/มีโอกาสได้ลูกเป็นเด็กดาวน์ฯ  http://www.thaipost.net/main/detail/5523

2.Newtv 21 มีนาคม 2561 กรมสุขภาพจิตเผยเด็กดาวน์เกิดใหม่ ปี 1,000 คน  http://www.newtv.co.th/news/13227

3.มติชน 21 มีนาคม 2561   หมอชี้ เด็กดาวน์ พัฒนาการได้ พ่อแม่ต้องช่วยกระตุ้นขวบปีแรก https://www.matichon.co.th/news/885138

4.ไทยรัฐ 22 มีนาคม 2561 หญิงสูงวัยตั้งท้องลูกเสี่ยงอาการดาวน์ https://www.thairath.co.th/content/1235171

5. website สสส. 22 มีนาคม 2561 “เด็กดาวน์”เกิดใหม่ปีละ 800 คน http://www.thaihealth.or.th/Content/41422-%E2%80%9C%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%81%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B9%8C%E2%80%9D%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%9B%E0%B8%B5%E0%B8%A5%E0%B8%B0%20800%20%E0%B8%84%E0%B8%99.html

6. hfocus 24 มีนาคม 2561 ไทยมี 'เด็กดาวน์' เกิดใหม่ปีละ 1,000 คน ชี้หญิงตั้งครรภ์วัยเกินเลข 4 แท้งลูกบ่อยๆ เสี่ยงสูง https://www.hfocus.org/content/2018/03/15602

7. สำนักข่าวไทย 21 มีนาคม 2561 จัดงานวันดาวน์ซินโดรมโลก  http://www.tnamcot.com/view/5ab1ea6de3f8e420a543a772

8. ข่าวสด 27 มีนาคม 2561 เด็กดาวน์ซินโดรม รักษาไม่หายแต่พัฒนาได้ http://daily.khaosod.co.th/view_news.php?newsid=TUROb1pXRXdOVEkzTURNMk1RPT0=§ionid=TURNek1BPT0=&day=TWpBeE9DMHdNeTB5Tnc9PQ==

 

 


กำหนดการงานวันดาวน์ซินโดรมโลก 2561.pdf
Press Release .pdf
Fact sheet : เรื่อง กลุ่มอาการดาวน์ซินโดรม รณรงค์เนื่องในวันดาวน์ซินโดรมโลก ปี 2561 .pdf

  View : 2.99K


เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง


 วันนี้ 762
 เมื่อวาน 1,991
 สัปดาห์นี้ 2,802
 สัปดาห์ก่อน 16,189
 เดือนนี้ 28,656
 เดือนก่อน 128,691
 จำนวนผู้เข้าชม 1,839,938
  Your IP : 100.24.122.117