30 มีนาคม วันไบโพลาร์โลก

30 มีนาคม วันไบโพลาร์โลก
โรคอารมณ์สองขั้ว(ไบโพลาร์)
คือ โรคที่มีความผิดปกติทางอารมณ์เป็นอาการสำคัญ   โรคนี้มีความชุกประมาณร้อยละ 1       ในผู้ใหญ่ เพศหญิงและเพศชายเท่าๆกัน พบว่าประมาณร้อยละ 20 ของผู้ป่วยเริ่มมีอาการระหว่างอายุ 15-19 ปี แต่ผู้ป่วยบางคนอาจเริ่มมีอาการในระยะก่อนเข้าวัยรุ่นหรือวัยรุ่นตอนต้นก็ได้ โดยที่องค์การอนามัยโลกก็ได้ระบุว่า โรคนี้เป็นโรคที่ก่อให้เกิดความสูญเสียเนื่องจากการเจ็บป่วยหรือความพิการ อันดับที่ 6 ของโลก และยังพบอีกว่า 1  ใน  5  ของผู้ป่วยฆ่าตัวตายสำเร็จ
    ผู้ป่วยจะมีอารมณ์แปรปรวนที่ผิดปกติอย่างเห็นได้ชัด ได้แก่ อารมณ์เศร้าหรืออารมณ์รื่นเริงสนุกสนาน ในช่วงระยะอารมณ์ซึมเศร้า ผู้ป่วยจะมีอารมณ์เศร้า หดหู่ ร้องไห้ง่าย เบื่ออาหาร   เชื่องช้า ลังเล ตัดสินใจไม่แน่นอน ไม่มั่นใจตัวเอง คิดช้า ไม่มีสมาธิ รู้สึกว่าชีวิตตนเองไม่มีคุณค่า และมีความคิดฆ่าตัวตาย ส่วนในช่วงที่มีอารมณ์รื่นเริงสนุกสนานผิดปกติ  ผู้ป่วยจะรู้สึกมีความสุขมาก อารมณ์ดี คึกคัก มีกำลังวังชา ขยันกว่าปกติแต่ทำได้ไม่ดี ความต้องการนอนน้อยลง  พูดคุยทักทายผู้อื่น แม้แต่กับคนแปลกหน้า พูดมาก พูดเร็ว กิจกรรมทางเพศเพิ่มขึ้น  ใช้จ่ายเปลือง  เชื่อมั่นตนเองมาก การตัดสินใจไม่เหมาะสม ขาดความยับยั้งชั่งใจ หากถูกห้ามปรามหรือขัดขวางในสิ่งที่ต้องการจะหงุดหงิด ฉุนเฉียว ในรายที่มีอาการรุนแรงจะพบมีอาการหลงผิดแบบมีความสามารถพิเศษเหนือคนอื่น  จนถึงมีภาวะหวาดระแวงได้
โรคนี้เกิดคือความผิดปกติของสารเคมีในสมองรวมทั้งปัจจัยทางด้านจิตสังคม ได้แก่ ความเครียดในชีวิตประจำวันและสิ่งแวดล้อม  โรคอารมณ์สองขั้วเป็นโรคที่เรื้อรังมีโอกาสกลับเป็นซ้ำได้ถึง80-90 % จึงจำเป็นต้องรักษาด้วยการรับประทานยาอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ ผู้ป่วย ญาติ และสังคม จำเป็นต้องมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับกับโรคและการรักษา โดย ผู้ป่วยเอง ก็ต้องรับประทานยาอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ พบแพทย์ตามนัด ดูแลตัวเอง ห้ามอดนอน หลีกเลี่ยงเครื่องดื่มชูกำลัง กาแฟ ห้ามใช้สารเสพติด สุรา แอลกอฮอล์ และ อย่าเครียด ขณะที่ ญาติและคนใกล้ชิด ก็ต้องดูแลให้ผู้ป่วยรับประทานยาและปฏิบัติตามแผนการรักษา รวมทั้ง หลีกเลี่ยงปัจจัยกระตุ้นให้เกิดอาการกำเริบ ให้กำลังใจ และมีการสื่อสารที่ดีในครอบครัว  ตลอดจน สังคม ก็ต้องเข้าใจ ให้โอกาส และลดอคติ มองผู้ป่วยไบโพลาร์ไม่ต่างจากจากผู้ป่วยโรคอื่นๆ ที่สามารถรักษาได้ ซึ่งจะช่วยให้พวกเขาเข้าสู่กระบวนการรักษาและใช้ชีวิตแบบเพื่อนแท้ไบโพลาร์ได้อย่างมีความสุขเช่นเดียวกับคนทั่วไป 
ทั้งนี้ ในวันที่ 29 มีนาคม 2560 เวลา 08.30-16.00 น. โรงพยาบาลศรีธัญญาได้จัดเสวนาและนิทรรศการเรื่องเพื่อนแท้ ไบโพลาร์   ณ อาคารผู้ป่วยนอก ในงานมีบริการให้การปรึกษาโดยทีมสหวิชาชีพ และเยี่ยมชมผลงานสร้างสรรค์ของผู้ป่วยและเลือกซื้อสินค้าดีมีคุณภาพจาก กลุ่มงานฟื้นฟูสมรรถภาพโรงพยาบาลศรีธัญญา ชมรมเพื่อนไบโพลาร์ สมาคมสายใยครอบครัวและร้านเพื่อน โรงพยาบาลศรีธัญญา  ท่านผู้สนใจสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้โดยมีค่าใช้จ่าย
 
                                         สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  ฝ่ายสุขศึกษาและประชาสัมพันธ์                 
                                                โรงพยาบาลศรีธัญญา หมายเลขโทรศัพท์ 02 528 7800
 

press release ไบโพล่าร์อารมณ์สองขั้ว.pdf

  View : 2.71K


เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง


 วันนี้ 1,255
 เมื่อวาน 2,511
 สัปดาห์นี้ 8,697
 สัปดาห์ก่อน 15,763
 เดือนนี้ 48,817
 เดือนก่อน 64,337
 จำนวนผู้เข้าชม 3,646,860
  Your IP : 3.236.24.215